Актуално

Международна дейност

Документи

Предстоящи събития

ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ

Позиция на АОБР по проект на ПМС за определяне на нов размер на минималната работна заплата за 2020 г.
05/12/2019
Асоциацията на организациите на българските работодатели не подкрепя предложението за увеличаване на размера на минималната работна заплата (МРЗ) от 560 на 610
Писмо на АОБР до министър-председателя относно Корекция на доклада пред ЕС за състоянието на видовете и типовете местообитания в България
29/11/2019
ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ  МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  КОПИЕ: Г-Н НЕНО ДИМОВ МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  Г-ЖА ПЕТЯ АВРАМОВА МИНИСТЪР НА Р
Предложения на АОБР за необходими изменение и допълнения в нормативната уредба за трудовата имиграция
26/11/2019
ДО Г-ЖА МАРИЯНА НИКОЛОВА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС   Относно: предложения на Асоциац
Писмо на АОБР до Министър-председателя във връзка с т.нар. болнични
20/11/2019
ДО  Г-Н БОЙКО БОРИСОВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, Асоциацията на организациите на българските работод
Становище на АОБР относно нововъведената разпоредба в Закона за защита от шума в околната среда
23/08/2019
ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ      С Т А Н О В И Щ Е от АСОЦИАЦИЯТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ  ОТН
Писмо на АОБР в отговор на позиция на Комисията за защита на конкуренцията
20/08/2019
ДО Г-ЖА ЮЛИЯ НЕНКОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА                                                                                      

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

  • През 2019 г. ротационен председател на АОБР е БТПП

  • 1058 София, ул. Искър, 9
  • +3592 8117 400
  • bcci@bcci.bg
  • www.bcci.bg