13.11.2017

Изпълнителният съвет на Консултативния комитет за бизнеса и индустрията към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) – BIAC, одобри молбата на АОБР за членство в BIAC като наблюдател. Членството ще влезе в сила от януари 2018 г.

Писмо от BIAC