Правила на българските работодатели за координация и определяне на общи представители в органи и организации