АОБР се председателства на ротационен принцип. Председателстващата организация води секретариата на АОБР за срок от една година.

Асоциация на индустриалния капитал в България е ротационен председател на АОБР за 2017 г.