Делегати на АОБР за Международната конференция на труда, Женева, Швейцария:

1996 г. – БСК
1997 г. – ССИГ
1998 г. – БСК
1999 г. – БТПП
2000 г. – БСК
2001 г. – ССИГ
2002 г. – БТПП
2003 г. – БСК
2004 г. – ССИ
2005 г. – БТПП
2006 г. – БСК
2007 г. – ССИ
2008 г. – АИКБ
2009 г. – БТПП
2010 г. – АИКБ
2011 г. – БСК
2012 г. – ССИ
2013 г. – БТПП
2014 г. – АИКБ
2015 г. – БСК
2016 г. – БТПП
2017 г. – АИКБ