АОБР е колективен член на Международната организация на работодателите (МОР).

От създаването си през 1920 г. МОР е призната като единствената организация на международно ниво, която представлява интересите на бизнеса в областта на труда и социалната политика.

Днес МОР се състои от 150 национални работодателски организации от 143 страни от цял свят. Мисията на МОР е да насърчава и защитава интересите на работодателите на международно ниво и по-специално в Международната организация на труда (МОТ). Вижте всички членове ТУК.

МОР е постоянен орган за обмяна на информация, опит и идеи сред работодателите от целия свят.

Адресът на МОР е:
71 Avenue Louis-Casaï
1216 Cointrin Geneva
Switzerland
Tel.: (+4122) 929 00 00
Fax: (+4122) 929 00 01
E-mail: ioe@ioe-emp.org
http://www.ioe-emp.org