20 юни 2017 г.

Писмо от Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) до министъра на труда и социалната политика Бисер Петков относно повишаване на възможностите за достъп на квалифицирана работна сила до българския пазар на труда с цел постигане на баланс между търсене и предлагане.

(Може да изтеглите пълния текст на писмото в PDF и MS Word формат)


17 май 2017 г.

Позиция на АОБР относно предложенията на КНСБ и на Омбудсмана на РБ за законодателни промени.

(Може да изтеглите пълния текст на позицията в PDF и MS Word формат)


13 май 2017 г.

Отворено писмо от Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) до министър-председателя Бойко Борисов и министъра на енергетиката Теменужка Петкова относно реформите в сектор „Енергетика“.

(Може да изтеглите пълния текст на писмото в PDF и MS Word формат)


9 май 2017 г.

Писмо до Министър-председателя на Република България относно: Проект на постановление на МС за допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с ПМС № 243 от 2005 г., публикуван на Портала за обществени консултации на 19.04.2017 г.


5 май 2017 г.

Писмо до Министър-председателя на Република България относно членството на Република България в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).


27 април 2017 г.

Становище на АОБР във връзка с общественото обсъждане на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси.


5 април 2017 г.

Писмо до Министерството на образованието и науката (МОН) и до средствата за масова информация в подкрепа на предлаганите от Министерство на образованието и науката минимални национални изисквания към кандидатите за придобиване на научна степен и заемане на академична длъжност чрез изменения и допълнения на Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ).


31 март 2017 г.

Членството в ОИСР би увеличило престижа и доброто име на българската икономика писмо на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) до президента на Република България


30 март 2017 г.

  • Писмо до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) във връзка с намерението за увеличение на цената на електроенергията и, по-конкретно – добавката „задължение към обществото“;

  • писмо до КЕВР от Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК), Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ), Българската минно-геоложка камара (БМГК) и Българската камара на химическата промишленост (БКХП)


10 февруари 2017 г.

ПОЗИЦИЯ на Асоциацията на организациите на българските работодатели по механизма, критериите и показателите за определяне на размера на минималната работна заплата в България

Позицията бе представена на среща между работодателските организации днес с министъра на труда и социалната политика Гълъб Донев и синдикатите. Тя е изходна точка за започване на преговорите по изработване на механизъм за определяне на минималната работна заплата в страната.

Вижте ТУК пълен текст на документа.


4 февруари 2017 г.

АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ внесоха жалба до Върховния административен съд против ПМС №22 от 26.01.2017 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната

Изтеглете документа оттук!


19 декември, 2016 г.

НПРО не подкрепят промяната в КТ относно почивните дни, компенсиращи официални и национални празници

ДО
НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
И ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ГРУПИ
В 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ

ОТНОСНО: Отказ от подкрепа на проект на ЗИД на Кодекса на труда, № 602-01-79

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Предвид насроченото заседание за второ гласуване на проект на ЗИД на Кодекса на труда, в частта на предлаганата компенсация с допълнителни неработни дни на официални празници, отбелязвани в съботен и неделен ден, и негативните становища на 4-те национално представителни работодателски организации и на КНСБ (приложени), отбелязваме отново наличието на:
•противоречие с Конституцията на Република България;
•неспазване на Закона за нормативните актове, поради липсата на количествена оценка на въздействие за свързаната загуба на добавена стойност и БВП;
•нарушаване на Кодекса на труда и конвенции на МОТ за работното време и социалния диалог, доколкото проекта на ЗИД на КТ не е обсъждан в НСТС.

В тази връзка, отново категорично настояваме за оттегляне и отказ от подкрепа на законопроекта при второ гласуване в парламентарна зала.

Приложение: съгласно текста

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ)

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК)

Българска търговско-промишлена палата (БТПП)

Конфедерация на индустриалците и работодателите в България (КРИБ)


16 ноември, 2016 г.

Обръщение на НПРО до политическите сили, държавните институции и гражданите

ОБРЪЩЕНИЕ

на
Национално представителни организации на работодателите
до политическите сили, държавните институции и гражданите

Уважаеми сънародници,

Проведените избори за президент на Република България доведоха до оставка на правителството и вероятно предсрочни избори.

Национално представителните работодателски организации приветстват намеренията на президента г-н Росен Плевнелиев, демонстрирал готовност да осигури гладко предаване на властта на новоизбрания президент – г-н Румен Радев. Бихме желали техният пример да бъде последван от политическите сили, които да се придържат към трезво и зряло държавническо поведение и осигуряване на нормален преход.

Ние приветстваме и своевременното сезиране на Конституционния съд от страна на Президента, което би трябвало да даде пълна яснота за чисто техническата страна на прехода в управлението при изтичащ мандат на Държавния глава и насрочване на предсрочни парламентарни избори.

Изразяваме надежда, че в рамките на консултациите между сегашния и новоизбрания президент, както и между парламентарно представените политически сили ще бъде сформирано компетентно и дейно служебно правителство, което ще осигури приемственост в работата на изпълнителната власт и ще успее да проведе коректни избори и България ще защити репутацията си на устойчива демокрация.

Ние искаме стабилност. Призоваваме политическите сили да не изпадат в популизъм. Президентските избори не са избори за Народно събрание. Администрацията да продължи да работи, а не да спира, защото икономиката не може без ежедневната работа на компетентна и надпартийна държавна администрация.

Нека да бъде осигурена приемственост във властта, стабилност в управлението, а оттам и в икономиката на страната, поддържането на стабилен икономически климат, така че да бъде съхранена крехката тенденция на икономически подем.
_____
Обръщението е подписано от АИКБ, БСК и КРИБ


11 септември, 2015 г.

Жалба от представителните на национално равнище работодателски организации в България до Европейската комисия с основание чл. 87, параграф 1 от Договора за създаване на Европейската общност (консолидирана версия)