Дискусионен форум на тема

„Равносметка на Българското председателство и
как виждаме бъдещето на ЕС – социално-икономическа сигурност“

организират АОБР и Министерството на външните работи,

на 17 септември 2018 г., от 10.00 до 13.00 часа,
в конферентната зала на БСК (София 1000, ул. Алабин 16-20).

Във форума ще вземат участие министърът на външните работи Екатерина Захариева, зам.-министърът на външните работи Емилия Кралева, ръководителите на национално представителните работодателски организации, представители на фирми и браншови организации.

По време на форума министър Захариева ще представи накратко основните резултати от приключилото Българско председателство на Съвета на ЕС, след което в диалогичен режим ще бъдат обсъдени възможностите за засилване на външноикономическата активност на българските фирми. Представителите на бизнеса ще могат да поставят конкретни въпроси и да получат съответните отговори, както и да отправят предложения към ръководството на МВнР.