АОБР представи приоритетите си пред Коалиция „Обединени патриоти“

АОБР представи приоритетите си пред Коалиция „Обединени патриоти“

Срещи

28.02.2017 

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) представи приоритетите си пред ръководството на Коалиция „Обединени патриоти. Работната среща бе част от поредицата срещи, които четирите работодателските организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, провеждат с политическите партии във връзка с предстоящите парламентарни избори на 26 март 2017 г. От страна на Коалиция „Обединени патриоти“ в срещата участваха Валери Симеонов, председател на НФСБ, Волен Сидеров, председател на „Атака“, както и Николай Александров (Атака), Валентин Касабов и Борис Ячев (НФСБ).

Председателят на АИКБ Васил Велев, който е и ротационен председател през 2017 г. на АОБР, представи вижданията на работодателските организации за решаване на най-острия проблем за бизнеса – липсата на човешки ресурси за българската икономика. „Необходими са бърза и дълбока реформа в професионалното и висшето образование, нови политики за ограничаване износа на български специалисти и за насърчаване реализацията им в страната, както и облекчаване на вноса на работна ръка от страните с българска диаспора чрез сключването на двустранни спогодби“, заяви Васил Велев. Той призова и за ограничаване на държавната намеса на пазара на труда, като се премахнат добавките за прослужено време в частния сектор и минималните осигурителни доходи по икономически дейности и категории персонал. В същото време работодателите настояват да се въведе механизъм за определяне на минималната работна заплата, така че тя да бъде съобразена със средното ниво на доходите в страната. „В момента в България се наблюдава най-неблагоприятното съотношение между минимална и средна работна заплата – 52% при средни за ЕС 43%“, посочи Велев.

Участниците в срещата и от двете страни се обявиха за кардинална промяна на модела на финансиране в системата на образованието и премахване на делегираните бюджети, които са причина професионалните гимназии и висшите училища да привличат ученици и студенти с модерно звучащи специалности, които обаче не се търсят от бизнеса.

От Българска стопанска камара представиха пред Коалиция „Обединени патриоти“ предложения за промени в Кодекса на труда, които да доведат до по-гъвкава заетост – премахване на ограниченията пред извънредния труд, срочните трудови договори и временната заетост, както и въвеждане на работещ механизъм за почасово заплащане.

И четирите работодателски организации се обявиха за запазване на данъчния модел в страната и изразиха съмнение, че въвеждането на диференцирани ставки на ДДС за някои стоки е добро решение, а по-скоро то ще създаде проблеми за приходната част на бюджета.

„До влизането на България в чакалнята на еврозоната ERM2 валутният борд в страната трябва да се запази“, посочи Евгений Иванов, изпълнителен директор на КРИБ. Той поиска подкрепа и от бъдещите народни представители за ограничаване на екологичния рекет срещу бизнеса, както и за предприемането на мерки срещу картелирането в енергетиката и запушването на течовете в енергийния сектор.

Работодателските организации за пореден път поставиха въпроса за приемането на принципа на мълчаливото съгласие и за въвеждането на справедлив механизъм за определяне на такса смет според принципа „Замърсителят плаща“. „Необходимо е всяка законодателна промяна, която се предлага, да се съпровожда с оценка на въздействието, за да може бизнесът да реагира навреме“, посочи Цветан Симеонов, председател на БТПП. На срещата бяха обсъдени и мерки за развитието на капиталовия пазар, което да активизира спестяванията на бизнеса и гражданите в банките.

„Бизнесът не е достатъчно представен в парламента и това не е добре. Трябва да се засили диалогът на народните представители с работодателските ораганизации с регулярни срещи“, заяви Валери Симеонов, председател на НФСБ. По думите му 95% от исканията на АОБР за подобряване на бизнессредата в България са заложени в програмата на Коалиция „Обединени патриоти“.

В работната среща участваха:
– от страна на АИКБ – Васил Велев, председател на УС, Кънчо Стойчев, заместник-председател, Добрин Иванов, изпълнителен директор;
– от страна на БСК – Камен Колев и Димитър Бранков, заместник-председатели;
– от страна на БТПП – Цветан Симеонов, председател на УС, Васил Тодоров, главен секретар, Олга Чугунска, експерт „Икономически анализи и политики“, Мирослава Маркова, експерт „Международно сътрудничество и международни организации“;
– от страна на КРИБ – Евгений Иванов, изпълнителен директор, Румяна Георгиева, парламентарен секретар.

Вижте и ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от събитието.

Публикации от 22 февруари 2017 г.

Медиите за нас
Заглавие: Междуведомствен съвет поиска туризмът да стане приоритетна специалност в образованието
Медия: Burgas news
Заглавие: Васил Велев: Искаме партиите да ни чуят за приоритетите на бизнеса
Медия: БНТ

АОБР представи приоритетите си пред ДПС

АОБР представи приоритетите си пред ДПС

Срещи

 22.02.2017

Асоциацията на организациите на българските работодатели представи приоритетите си пред ръководството на Движението за права и свободи. Работната среща бе част от поредицата срещи, които четирите работодателските организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, организират с политическите партии във връзка с предстоящите парламентарни избори на 26 март 2017 г. От страна на ДПС в срещата участваха председателят на ДПС Мустафа Карадайъ, Йордан Цонев и Петър Чобанов.

„Първи приоритет на бизнеса е осигуряването на човешки ресурси за икономиката чрез дълбока и бърза реформа на професионалното и висшето образование, чрез облекчаване на вноса на работна ръка от страни извън ЕС, в това число и на базата на двустранни спогодби“, заяви Васил Велев, председател на АИКБ. Той за пореден път призова да бъде преосмислен принципът „парите следват ученика“, а във висшето образование да бъдат въведени държавни стипендии с ангажимент на стипендиантите за реализация в страната за определен период от време. „Бизнесът също може да поеме изплащането на стипендии на студенти в приоритетни специалности, но преди това те трябва да бъдат привлечени в тези специалности“, обясни Велев. И допълни, че липсата на подходяща работна ръка е основна причина за отчетения 60% спад на инвестициите за 2016 г. Той отбеляза, че с административно вдигане на минималната работна заплата не може да бъде постигнат ръст в икономиката. „За това е необходимо ограничаване на държавната намеса на пазара на труда, включително и с премахването на класовете за прослужено време, които не съществуват в нито една европейска страна“, посочи Велев.

„Изключително важно за бизнеса е запазването на съществуващия данъчен модел. Той е добър и ни позволява да правим дългосрочни инвестиции и да разкриваме нови работни места“, заяви Николай Вълканов, член на УС на КРИБ. Той призова за приемане на нова енергийна стратегия на страната и за по-активна позиция на българските представители в Европейския парламент срещу приемането на по-строгите изисквания към горивните инсталации и допустимите норми за замърсяване, които обричат на затваряне българските мини и топлоцентрали. Вълканов постави въпроса и за промени в Закона за устройство на територията, които да улеснят дейността в сектор Строителство.

Представителят на БТПП Васил Тодоров, главен секретар на организацията, постави друг приоритетен за бизнеса въпрос: „Притеснени сме от практиката, наложена през последните 10 години в парламента, да се вкарват съществени промени в законопроектите между първото и второто им четене. Това създава сериозни проблеми за бизнеса, който не може да реагира навреме.“ От БТПП настояват и за повече прозрачност около обсъждането и приемането на приоритетните теми по време на българското председателство на ЕС през 2018 г.

За въвеждане на принципа на мълчаливото съгласие в досега на фирмите с държавната и общинската администрация призова заместник-председателят на БСК Камен Колев. „Имаме свръхрегулиране на стопанската дейност – над 2500 режима, една трета от които са наши, а не в резултат от европейски директиви, и могат да бъдат опростени“, заяви Колев. Той даде примери и с държавни агенции, които събират за публичните си услуги такси, многократно надхвърлящи разходите по администрирането им.

На срещата присъства и председателят на Сдружение „Произведено в България“ Кънчо Стойчев, който е и заместник-председател на АИКБ. Той призова за повече равнопоставеност на българския бизнес пред чуждестранните инвеститори, както и за подобряване на бизнес средата за малките и средните предприятия. „По наши изчисления между 20 и 30 млн. лв. годишно доплаща малкият и средният бизнес на държавната и общинската администрация, за да си върши тя работата“, заяви Стойчев и също призова за приемане на принципа на мълчаливото съгласие, както и за засилване на административно-наказателната отговорност на държавната и общинската администрация.

„Имаме голямо съвпадение на приоритетите и голяма част от дефинираните от вас проблеми пред бизнессредата ще заложим в нашата програма“, заяви в отговор на предложенията на АОБР председателят на ДПС Мустафа Карадайъ. Той увери работодателските организации, че категорично ДПС е за запазване на данъчния модел и ще се бори за нов модел за подпомагане на инвеститорите, който да ускори инвестиционния процес, намали корупцията и ограничи регулаторните режими.

В работната среща участваха:
– от страна на АИКБ – Васил Велев, председател на УС, Никола Зикатанов и Кънчо Стойчев, заместник-председатели, Ивелин Желязков, директор „Тристранно сътрудничество“;
– от страна на БСК – Камен Колев, заместник-председател;
– от страна на БТПП – Васил Тодоров, главен секретар, и Олга Чугунска, икономически експерт;
– от страна на КРИБ – Николай Вълканов и Боряна Манолова, членове на УС, Румяна Георгиева, парламентарен секретар.

Вижте и ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от събитието.

Публикации от 21 февруари 2017 г.

Медиите за нас
Заглавие: Предлагат „Туризъм“ да стане приоритетна специалност във ВУЗ-овете
Медия: Банкеръ
Заглавие: Междуведомствен съвет поиска туризмът да стане приоритетна специалност в образованието
Медия: Информационна агенция „Фокус“
Заглавие: Междуведомствен съвет поиска туризмът да стане приоритетна специалност в образованието
Медия: Tвоят Бизнес

Публикации от 20 февруари 2017 г.

Медиите за нас
Заглавие: АОБР представи приоритетите си пред Гражданско движение „Воля“
Медия: Българска Търговско-Промишлена Палата
Заглавие: Домусчиев пита Марешки кога ще се заеме с картела в енергетиката
Медия: 168 часа
Заглавие: Домусчиев пита Марешки кога ще се заеме с картела в енергетиката
Медия: 24 Часа
Заглавие: Домусчиев пита Марешки за картела в енергетиката
Медия: Труд
Заглавие: Бизнесът представи приоритетите си пред партията на Марешки
Медия: Икономика
Заглавие: Фонд ще връща умове от чужбина
Медия: Pernik News
Заглавие: Работна среща с ръководството на ГЕРБ
Медия: Предприемач

Публикации от 17 февруари 2017 г.

Медиите за нас
Заглавие: Бизнесът хареса предизборната програма на ГЕРБ
Медия: Инфосток
Заглавие: Бойко Борисов проведе работна среща с ръководството на работодателските организации в България
Медия: Политическа партия ГЕРБ
Заглавие: БОЙКО БОРИСОВ СЕ ИЗПРАВИ СРЕЩУ БИЗНЕСА И СЪОБЩИ МНОГО ТРЕВОЖНИ НОВИНИ! ВИЖТЕ ВИДЕО
Медия: Брадва
Заглавие: Борисов се среща с бизнеса, обсъждат социално-икономическото развитие на страната
Медия: Епицентър
Заглавие: Бизнесът очаква стабилно управление след изборите
Медия: Pariteni.bg
Заглавие: Борисов на срещата с бизнеса: Трудно ще се направи правителство!
Медия: Класа
Заглавие: Борисов на срещата с бизнеса: Трудно ще се направи правителство! (ВИДЕО)
Медия: Информационна агенция „Блиц“
Заглавие: Бизнесът очаква стабилно управление
Медия: Economymagazine.bg
Заглавие: АОБР представи приоритетите си пред ГЕРБ
Медия: Sliven Net
Заглавие: Бойко Борисов: Народът не трябва да се въвежда в заблуждение (видео)
Медия: bulgariautre.bg
Заглавие: Бойко Борисов се срещна с представители на бизнеса и работодателските организации (ВИДЕО)
Медия: Канал 3
Заглавие: Бизнесът поиска от герб мерки срещу монополите
Медия: Инвестор.БГ
Заглавие: Бойко Борисов проведе работна среща с ръководството на работодателските организации в България
Медия: Бойко Борисов
Заглавие: Борисов на среща с бизнеса: Трудно ще се направи правителство!
Медия: Велика България
Заглавие: Борисов на срещата с бизнеса: Трудно ще се направи правителство!
Медия: Утро Русе
Заглавие: Борисов пристигна за срещата с бизнеса
Медия: Труд
Заглавие: Бизнесът представи приоритетите си преди парламентарните избори
Медия: 24 Часа
Заглавие: Бизнесът очаква стабилно управление след изборите
Медия: Икономика
Заглавие: Борисов се среща с бизнеса, обсъждат социално-икономическото развитие на страната
Медия: Телевизия Пресс
Заглавие: Борисов се среща с бизнеса (видео)
Медия: 24 Часа
Заглавие: Бизнесът хареса предизборната програма на ГЕРБ
Медия: Banks.dir.bg
Заглавие: Борисов: Трудно ще се направи правителство
Медия: Барометър
Заглавие: Бизнесът хареса програмата на ГЕРБ
Медия: Труд
Заглавие: Борисов пристигна за срещата с бизнеса
Медия: Информационна агенция „Блиц“
Заглавие: АОБР представи приоритетите си пред ГЕРБ
Медия: Profit.bg
Заглавие: АОБР представи приоритетите си пред ГЕРБ16 Февруари 2017
Медия: Kircaali haber
Заглавие: Бойко Борисов се срещна с работодателските организации
Медия: Вевести.бг
Заглавие: Борисов на срещата с бизнеса: Трудно ще се направи правителство! (СНИМКИ/ВИДЕО)
Медия: Информационна агенция „Блиц“
Заглавие: АОБР представи приоритетите си пред ГЕРБ
Медия: Gusto News
Заглавие: Борисов: Трудно ще има кабинет след изборите
Медия: Стандарт
Заглавие: Николай Вълканов: Държавата да не прави социална политика през цената на тока, както не влияе на цените на бензина
Медия: 3е news
Заглавие: Борисов си харесва плоския данък
Медия: Дума

АОБР представи приоритетите си пред Гражданско движение „Воля“

АОБР представи приоритетите си пред Гражданско движение „Воля“

Срещи

 17.02.2017 

Асоциацията на организациите на българските работодатели представи приоритетите си пред лидера на Гражданско движение „Воля“ Веселин Марешки и икономическия му екип. Работната среща бе част от поредицата срещи, които четирите работодателските организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, провеждат с политическите партии във връзка с предстоящите парламентарни избори на 26 март 2017 г. Сред дискутираните теми бяха предложенията на работодателските организации за осигуряване на квалифицирана работна ръка за българската икономика, както и предложенията за подобряване на бизнес средата в страната, което да повиши конкурентоспособността на българските производители.

АОБР се обяви за бърза и дълбока реформа в професионалното и висшето образование. „Принципът „Парите следват ученика“ трябва да бъде преосмислен, а във висшето образование да бъдат въведени държавни стипендии с ангажимент за реализация в страната за период от 3-5 г.“, заяви Васил Велев, председател на УС на АИКБ. Той допълни, че държавата трябва да спре да изнася организирано работна ръка и да предприеме мерки за внос на кадри с помощта на двустранни споразумения с държави като Молдова, Украйна, Армения. Наред с това председателят на АИКБ предложи всеки нормативен акт, преди да бъде приет, да бъде оценен и от гледна точка на това как се отразява на малкия и средния бизнес. „Три четвърти от заетите в българската икономика са в малки и средни предприятия и реализират 70% от продажбите, но за тях бюрокрацията е най-тежка. Трябва да се следва не само на думи европейският принцип „Мисли първо за малкия“, заяви Велев.

Друго искане на бизнеса, изразено от изпълнителния председател на БСК Божидар Данев, бе ограничаването на държавната намеса на пазара на труда и по-голяма гъвкавост на Кодекса на труда. „Минималната работна заплата трябва да се определя по обективни параметри според конвенциите на Международната организация на труда в рамките на един прозорец между линията на бедност за страната и средното съотношение на брутната минимална заплата спрямо средната, което в момента е 42%“, заяви Божидар Данев. Той призова ГД „Воля“ да подеме битка срещу огромните такси, които събират държавните и общинските институции и които вече формират 5.6% от приходите в държавния бюджет.

Красимир Дачев, член на УС на БТПП, изрази удоволетвореност, че представители на бизнеса ще влязат в парламента, защото те най-добре знаят какви са проблемите на фирмите. „Най-хранителната среда за корупция в страната са регулаторните режими – над 2500 на брой, и ако се въведе принципът на „мълчаливото съгласие“, това ще отпуши инвестиционния процес в страната и ще се превърне в допинг за икономиката ни“, посочи Дачев и допълни, че режими трябва да има, но таксите да бъдат обвързани с извършения труд за издаване на съответните документи. В тази връзка бизнесът настоява за решителни мерки за ускореното въвеждане на електронното управление, за обвързаност на масивите от данни на национално и регионално ниво и използването на единен софтуер, което ще подобри функционирането и на системи като здравеопазването и правосъдието. Дачев предложи още държавата да стимулира фирмите, които произвеждат крайни продукти, вместо да изнасят суровини.

Представителят на КРИБ Румяна Георгиева, парламентарен секретар на организацията, заяви, че индустрията е притеснена от високата цена на електроенергията в страната, която е важен елемент в себестойността на крайната продукция. От името на председателя на УС на КРИБ Кирил Домусчиев тя попита Веселин Марешки кога ще се заеме с картела в енергетиката.

Важна тема за АИКБ, която бе поставена по време на дискусията, бе развитието на капиталовия пазар. „Това е възможност задържавните компании, които се листват на борсата, да подобрят корпоративното си управление, а големи инфраструктурни проекти, ако са действително добри, могат да се финансират и чрез борсата“, посочи Васил Велев.

„Темите, които са приоритетни за работодателските организации, се припокриват с програмата на Гражданско движение „Воля“, увери Веселин Марешки. „Ако всичко в държавата ни беше наред, като голям работодател, аз щях да стоя от вашата страна на масата, а не да се включвам в политиката”, каза Марешки. Той увери работодателските организации, че е категорично за запазване на данъчния модел в България.

Лидерът на „Воля“ се съгласи с изразеното мнение от страна на работодателските организации, че влизането на опитни предприемачи в парламента ще допринесе за прокарването на бързи и ефективни мерки за развитие на страната. „За 25 години, откакто работя и познавам в детайли всеки един етап от малкия до големия бизнес и съм лидер в аптечния бранш, нито един министър досега не ми е поискал мнение или реално работещи идеи, идващи от практиката”, каза Марешки. В този контекст Веселин Марешки заяви намерението на „Воля“ да работи за намаляване на бюрокрацията, за „спиране на течовете в държавния бюджет“ и за носенето на пряка отговорност за всяко действие в управлението. Сред приоритетите в програмата на гражданското движение са и мерки за подкрепа за малките и средните предприятия. Веселин Марешки увери работодателските организации, че ще предприеме действия не само за прекратяване на картела в горивата, но и в енергетиката и други сектори.

На работната среща присъстваха:
– от страна на АИКБ – Васил Велев, председател на УС, Добрин Иванов, изпълнителен директор, Ивелин Желязков, директор „Тристранно сътрудничество“;
– от страна на БСК – Божидар Данев, изпълнителен председател, Димитър Бранков и Камен Колев, заместник-председатели;
– от страна на БТПП – Красимир Дачев, член на УС, Александър Димитров, експерт „Икономически анализи и политика“;
– от страна на КРИБ – Румяна Георгиева, парламентарен секретар.
– От страна на Гражданско движение „Воля“ – Веселин Марешки и експертите Калинка Ковачева, Веселин Халачев, Стефан Августинов, Илиян Матеев, Стефан Аксиев, Мирослав Николов и Климент Найденов.

Вижте и ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от събитието.

АОБР представи приоритетите си пред ГЕРБ

АОБР представи приоритетите си пред ГЕРБ

Срещи

16.02.2017

Четирите национално представителни работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, които членуват в Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), проведоха първата от поредицата си срещи с политическите партии във връзка с предстоящите парламентарни избори на 26 март 2017 г. Пред ръководството на ГЕРБ четирите работодателски организации представиха приоритетите си за социално-икономическото развитие на страната и обсъдиха предизборната програма на партията.

В срещата участие взеха Васил Велев, председател на АИКБ, Цветан Симеонов, председател на БТПП, Божидар Данев, изпълнителен председател на БСК, Николай Вълканов, член на УС на КРИБ. Присъстваха още Никола Зикатанов и Кънчо Стойчев, зам.-председатели на АИКБ, Димитър Бранков, зам.-председател на БСК, Васил Тодоров, главен секретар на БТПП, Боряна Манолова, член на УС на КРИБ и Румяна Георгиева, парламентарен секретар на КРИБ.

От страна на ГЕРБ в срещата участваха председателят на партията Бойко Борисов, Томислав Дончев, Делян Добрев и Владислав Горанов.

„Бизнесът се надява, че след изборите ще се сформира стабилно управление, което да изкара пълен четиригодишен мандат, защото честата смяна на правителства забавя растежа на икономиката“, заяви Васил Велев, председател на АИКБ, който бе домакин на срещата в качеството му на ротационен председател на АОБР за 2017 г. Той посочи като първи приоритетен за решаване проблем на бизнеса недостига на човешки ресурси, не само висококвалифицирани, а и със средна и дори ниска квалификация. В тази връзка АОБР настоява за ускорено развитие на професионалното образование и въвеждане на защитени професии в сектори, където има остра нужда от кадри. „Във висшето образование трябва да се въведат държавни стипендии за дефицитни специалности срещу ангажимент стипендиантите за период 3-5 години да се реализират в страната. Бизнесът е готов да поеме тези стипендии, стига да има кого да наеме“, посочи Велев. Друга мярка за решаване на проблема с кадрите, според АОБР, е държавата да улесни процедурата за внос на работна ръка от страни извън ЕС, като сключи двустранни споразумения със страни като Украйна, Армения, Молдова.

Изпълнителният председател на БСК Божидар Данев постави проблема с определянето на минималната работна заплата. „Трябва да престане грешната практика държавата да определя МРЗ. Бизнесът предлага тя да се договоря между работодатели и синдикати в диапазон, на който долната граница е линията на бедността, а горната – средното за ЕС съотношение между брутна минимална работна заплата и средна работна заплата. Минималните осигурителни доходи трябва да бъдат премахнати, както и класовете за прослужено време, като се запазят заплатите“, заяви Божидар Данев. Той призова да се върне старият режим на плащане на болничните, при който работодателят плаща само първия ден, а след това НОИ, както и да се извърши дългоотлаганата реформа в медицинската експертиза и инвалидните пенсии. „Бизнесът е притиснат сериозно и от многото държавни и общински такси, както и от несправедливата такса „Битови отпадъци“, за която настояваме да се прилага принципът „замърсителят плаща“. Регулаторните режими трябва да са до нивото на минимално изискуемите в ЕС, а държавата да въведе принципа на мълчаливото съгласие“, посочи още Божидар Данев.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов заяви, че важен приоритет на работодателските организации е ускореното въвеждане на електронното управление, което би решило проблема с липсата на мълчаливото съгласие и безконтролното въвеждане на регулаторни режими от общините. Друг приоритет, представен от Цветан Симеонов, е подготовката за председателството на България на Съвета на ЕС и самото председателство през 2018 г. Симеонов изрази и становище, че БТПП подкрепя увеличението на заплатите в някои от секторите на икономиката, стига това да е свързано с постигането на конкретни измерими резултати.

„Държавата да не прави социална политика през цената на електроенергията, така както не влияе върху цената на бензина“, призова Николай Вълканов, член на УС на КРИБ. Той посочи, че досега всички политически сили са прилагали непазарни подходи в енергетиката. „Всичко това пречи на нашия бизнес“, каза Вълканов и призова държавата да защити бизнеса от „зеления рекет“. Работодателските организации настояват държавата да не стартира големи енергийни проекти, без актуализирана енергийна стратегия на страната, както и да не се поемат държавни гаранции и доплащане на разлики в цената.

Работодателските организации определиха програмата на ГЕРБ като реалистична и изказаха удоволетвореност от това, че не се предвижда промяна в данъчния модел. „Това, което липсва в програмата са достатъчно мерки за по-доброто регулиране на монополите, реформа в системата Сигурност, развитие на капиталовия стълб на пенсионната система и реиндустриализация на икономиката“, заяви председателят на АИКБ Васил Велев.

Вижте и ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от събитието.