Членството в ОИСР би увеличило престижа и доброто име на българската икономика

„Членството в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) би било от голяма полза за България. То би увеличило престижа и доброто име на българската икономика, която ще се нареди сред най-развитите в света“, се казва в писмо до президента на Република България Румен Радев, изпратено днес от Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР)

Индустрията се обяви против увеличението на цената на ел. енергията

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), обединяваща четирите национално представителни работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, изпрати официално писмо до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) във връзка с намерението за увеличение на цената на електроенергията и, по-конкретно – добавката „задължение към обществото“. В писмото се подчертава, че през първите

Работодателите представиха приоритетите си пред президента на Република България

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) представи приоритетите си пред президента на Република България Румен Радев. Работната среща бе проведена вчера в Президенството с участието на четирите национално представителни работодателските организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ. Г-н Васил Велев, председател на АИКБ и ротационен председател на АОБР за 2017 г., посочи като първи