Становище на АОБР във връзка с общественото обсъждане на проект на ЗИД на Закона за местните данъци и такси

Становище на АОБР във връзка с общественото обсъждане на проект на ЗИД на Закона за местните данъци и такси

Становища, писма, сигнали, жалби

Във връзка с публикувания за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси днес, 27.04.2017, Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) изрази следното СТАНОВИЩЕ. В него се подкрепя по принцип предложения проект, в чието изготвяне представители на работодателите участваха с многобройни предложения и коментари по отделни текстове. Нещо повече, като отговорни изразители на интересите на българския бизнес, работодателските организации – членове на АОБР инициираха основна част от предлаганите промени още през 2001 г.

Работодателите смятат, че справедливото прилагане на принципа „замърсителят плаща“ ще осигури съответствие с принципите на разходопокривност на местните такси, за справедливост, прозрачност, недопускане на дискриминация, за ограничаване на корупционните практики и съблюдаване на правните изисквания на ЕС.

Според АОБР, с възприемане на представените в документа предложения ще бъдат прецизирани отделни норми, улеснено по-бързото и ефективно прилагане на изискванията, като в същото време ще се създадат необходимите условия за постигане на основните цели на предлаганите изменения.

В заключение представителните организации на работодателите, обединени в АОБР, настояват законопроекта да бъде своевременно актуализиран и приет приоритетно от Министерски съвет и 44-то Народно събрание, като по този начин се постигне отговорно и справедливо решение на натрупаните проблеми, отлагано повече от петнадесет години.

Вижте пълния текст на СТАНОВИЩЕТО, изпратено в Министерство на финансите.

Пълна подкрепа от работодателите за предлаганите от МОН минимални национални изисквания

Пълна подкрепа от работодателите за предлаганите от МОН минимални национални изисквания

Становища, писма, сигнали, жалби

05.04.2017 

В писмо до Министерството на образованието и науката (МОН) и до средствата за масова информация, Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) изразява пълна подкрепа за предлаганите от Министерство на образованието и науката минимални национални изисквания към кандидатите за придобиване на научна степен и заемане на академична длъжност чрез изменения и допълнения на Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ). Документът е подписан по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ от председателя на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев, ротационен председател на АОБР за 2017 година.

„Последователно отстоявана през годините позиция на българските работодатели е необходимостта от такива реформи в системата на образование, които да гарантират за пазара на труда качествена работна сила, с необходимите знания и умения“, се подчертава в писмото. „Това се отнася в пълна степен и за необходимостта от налагане на високи критерии към преподавателския и научно-изследователски състав, зает във висшето образование, в приложната и фундаментална наука. За съжаление, налаганата през последните години политика в областта на образованието и науката постави фокус не толкова върху качествените, колкото върху количествените критерии и изисквания.“

В заключение работодателите споделят своята убеденост, че въвеждането на минимални изисквания към кандидатите за придобиване на научна степен и заемане на академични длъжности е предпоставка за повишаване на качеството на висшето образование и научните изследвания в България. Според АОБР предложените промени ще се отразят положително на системата на висшето образование и научните изследвания, без да ограничават демократичността в академичното управление.

За повече информация вижте пълния текст.

Публикации от 4 април 2017 г.

Медиите за нас
Заглавие: Токът и парното поскъпват отново от юли
Медия: Марица
Заглавие: Асоциацията на българските работодатели с писмо до Румен Радев
Медия: Кърджали
Заглавие: Бизнесът настоява за членство в ОИСР
Медия: Economymagazine.bg
Заглавие: Асоциацията на българските работодатели с писмо до Румен Радев
Медия: Dunavmost.bg
Заглавие: Енергодружествата искат ново увеличение на тока и парното от юли
Медия: Капитал
Заглавие: Бизнесът настоява да кандидатстваме за член на ОИСР
Медия: Мениджър
Заглавие: Токът и парното ще поскъпнат отново от юли
Медия: Сега
Заглавие: Бизнесът иска приемането на страната ни в ОИСР
Медия: news.bg
Заглавие: Токът и парното ще поскъпнат отново от юли
Медия: Черно море
Заглавие: Асоциацията на организациите на българските работодатели се обяви против увеличението на цена „задължение към обществото“ в крайната цена на електроенергията
Медия: Зов нюз
Заглавие: Индустрията се обяви против увеличението на цената на ел. енергията
Медия: bulgariautre.bg
Заглавие: Токът и парното ще поскъпнат отново от юли
Медия: Poligraff
Заглавие: Бизнесът иска приемането на страната ни в ОИСР
Медия: Накратко
Заглавие: Увеличават още цените на тока и парното през юли
Медия: Komentator bg
Заглавие: Бизнесът призова държавата да работи по-активно по приемането на България в ОИСР
Медия: Инвестор.БГ
Заглавие: Бизнесът настоява да се работи за влизане в ОИСР
Медия: Икономика