Становище на АОБР във връзка с общественото обсъждане на проект на ЗИД на Закона за местните данъци и такси

Становище на АОБР във връзка с общественото обсъждане на проект на ЗИД на Закона за местните данъци и такси

Становища, писма, сигнали, жалби
Във връзка с публикувания за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси днес, 27.04.2017, Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) изрази следното СТАНОВИЩЕ. В него се подкрепя по принцип предложения проект, в чието изготвяне представители на работодателите участваха с многобройни предложения и коментари по отделни текстове. Нещо повече, като отговорни изразители на интересите на българския бизнес, работодателските организации – членове на АОБР инициираха основна част от предлаганите промени още през 2001 г. Работодателите смятат, че справедливото прилагане на принципа „замърсителят плаща“ ще осигури съответствие с принципите на разходопокривност на местните такси, за справедливост, прозрачност, недопускане на дискриминация, за ограничаване на корупционните практики и съблюдаване на правните изисквания на ЕС. Според АОБР, с възприемане на представените в документа предложения ще бъдат прецизирани отделни…
Read More
Пълна подкрепа от работодателите за предлаганите от МОН минимални национални изисквания

Пълна подкрепа от работодателите за предлаганите от МОН минимални национални изисквания

Становища, писма, сигнали, жалби
05.04.2017  В писмо до Министерството на образованието и науката (МОН) и до средствата за масова информация, Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) изразява пълна подкрепа за предлаганите от Министерство на образованието и науката минимални национални изисквания към кандидатите за придобиване на научна степен и заемане на академична длъжност чрез изменения и допълнения на Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ). Документът е подписан по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ от председателя на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев, ротационен председател на АОБР за 2017 година. „Последователно отстоявана през годините позиция на българските работодатели е необходимостта от такива реформи в системата на образование, които да гарантират за пазара на труда качествена работна сила, с необходимите знания и умения“, се подчертава…
Read More

Публикации от 4 април 2017 г.

Медиите за нас
Заглавие: Токът и парното поскъпват отново от юли Медия: Марица Заглавие: Асоциацията на българските работодатели с писмо до Румен Радев Медия: Кърджали Заглавие: Бизнесът настоява за членство в ОИСР Медия: Economymagazine.bg Заглавие: Асоциацията на българските работодатели с писмо до Румен Радев Медия: Dunavmost.bg Заглавие: Енергодружествата искат ново увеличение на тока и парното от юли Медия: Капитал Заглавие: Бизнесът настоява да кандидатстваме за член на ОИСР Медия: Мениджър Заглавие: Токът и парното ще поскъпнат отново от юли Медия: Сега Заглавие: Бизнесът иска приемането на страната ни в ОИСР Медия: news.bg Заглавие: Токът и парното ще поскъпнат отново от юли Медия: Черно море Заглавие: Асоциацията на организациите на българските работодатели се обяви против увеличението на цена "задължение към обществото" в крайната цена на електроенергията Медия: Зов нюз Заглавие: Индустрията се обяви против увеличението на цената на ел. енергията Медия: bulgariautre.bg Заглавие: Токът и парното ще поскъпнат отново от юли Медия: Poligraff Заглавие: Бизнесът иска приемането на страната…
Read More