Публикации от 18 май 2017 г.

Медиите за нас
Заглавие: Бисер Петков обсъди проблема с недостига на работници с организациите на работодателите Медия: Топ новини Заглавие: Улесняват назначаването на сезонни работници от трети страни Медия: news.bg Заглавие: Улесняват назначаването на сезонни работници от трети страни Медия: Днес+
Read More
Върховният административен съд отмени Постановление № 22 от 2017 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата

Върховният административен съд отмени Постановление № 22 от 2017 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата

Новини
С решение № 6122 от 16.05.2017 г. по адм. дело № 1566/2017 г. Върховният административен съд - Първо отделение отмени Постановление № 22 от 2017 г., обн. в ДВ, бр. 11 от 2017 г., за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната за 2017 г. С този акт Върховният административен съд (ВАС) прие за основателна жалбата на четирите работодателски организации - Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). В нея те оспориха решението на кабинета за повишаване на минималната работна заплата от 1 януари т.г. на 460 лв. Основният аргумент на работодателските организации бе, че това е незаконно, защото не е било обсъждано в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Припомняме,…
Read More

Позиция на АОБР относно предложенията на КНСБ и на Омбудсмана на РБ за законодателни промени

Становища, писма, сигнали, жалби
17.05.2017 ДО Г- ЖА ДИАНА ЙОРДАНОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СЛУЧАИТЕ НА НЕИЗПЛАТЕНИ ЗАПЛАТИ КЪМ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ КОПИЕ: Г-ЖА ВЕСЕЛА ШИКОВА На Ваш № ВКНЗ-753-74-3/11.05.2017 г. ОТНОСНО: Предложения на г-жа Мая Манолова, Омбудсман на Република България и КНСБ за законодателни промени за разрешаване на случаите на неизплатени заплати на работници от техните работодатели УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЙОРДАНОВА,  Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) изразява следното становище по представените предложения: 1. Подкрепяме изцяло измененията и допълненията на Кодекса на труда по §1 от предложенията, с които се регламентира срок от три месеца за изплащане на дължими обезщетения, свързани с трудовото правоотношение, с уговорката, че този срок е приложим, освен ако в индивидуалния, или в колективния трудов договор не е съгласуван друг срок. При сега действащата правна уредба…
Read More

Публикации от 17 май 2017 г.

Медиите за нас
Заглавие: Комисията за неизплатените заплати заседава днес Медия: Труд Заглавие: Променят регламента за наемане на чужди работници Медия: Дума Заглавие: Заседание на комисията за неизплатените заплати Медия: БНТ
Read More

Публикации от 16 май 2017 г.

Медиите за нас
Заглавие: Въпреки "кървавото писмо" на бизнеса, Борисов назначи Красимир Първанов за зам.-министър Медия: Епицентър Заглавие: Бивш директор на НЕК става зам.-министър Медия: Webcafe Заглавие: Бизнесът настоява за реформи в енергетиката Медия: Стандарт
Read More

Публикации от 15 май 2017 г.

Медиите за нас
Заглавие: Бизнесът се обяви против назначаването на Красимир Първанов за зам.-министър на енергетиката Медия: Publics Заглавие: Работодателите настояват за реформи в сектор "Енергетика" Медия: Plovdiv week Заглавие: Големият бизнес не иска Красимир Първанов отново в енергетиката Медия: Клуб Z Заглавие: Работодателите са "за" енергийни реформи и "против" зам.-министър Красимир Първанов Медия: Mediapool Заглавие: Работодателите настояват за реформи в сектор "Енергетика" Медия: Агенция Стандарт
Read More
Отворено писмо от АОБР относно реформите в сектор енергетика

Отворено писмо от АОБР относно реформите в сектор енергетика

Становища, писма, сигнали, жалби
 13.05.2017  НА ВНИМАНИЕТО НА: МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Г-Н БОЙКО БОРИСОВ КОПИЕ: МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА МЕДИИТЕ Относно: Реформите в сектор енергетика УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ, Либерализацията в сектор електроенеретика продължава над 10 години и все още не е завършена. В газовия сектор тепърва се правят първите стъпки към открит, прозрачен и пазарно-функциониращ модел. Ускорени реформи в Енергетиката се проведоха в мандата на второто Ваше правителство при министър Теменужка Петкова. Настояваме тези реформи да продължат, за да се оздрави напълно сектор Енергетика и да заработи реално и пълноценно в конкурентна среда. Докладът на Световната банка също препоръчва стъпки за реформи и пълна либерализация. Европейската Комисия подготвя Четвъртия Енергиен Пакет, наречен „Чиста Енергия”, а България има недовършени ангажименти по Третия Енергиен Пакет, относно пълната либерализация на пазара на електроенергия и пазара на природен…
Read More

АОБР настоява МС да приеме промените в Тарифата за таксите, събирани от Агенцията по вписванията

Становища, писма, сигнали, жалби
11.05.2017  ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ, МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ                                                           Относно: Проект на постановление на МС за допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с ПМС №243 от 2005 г., публикуван на Портала за обществени консултации на 19.04.2017 г.   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, Представителните организации на работодателите, обединени в АОБР, категорично подкрепяме публикувания за обществено обсъждане на 19.04.2017 г. проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с Постановление №243 на Министерския съвет от 2005 г. Въвеждането на горна граница на събираната такса ще облекчи съществено стопанските субекти и ще осигури прилагането на принципа на справедливост, прокламиран в преамбюла на Конституцията на Република България и редица нормативни актове. Нещо повече – приемането на проекта на ПМС…
Read More