Призив за спешно предприемане на мерки за облекчаване достъпа на чуждестранни работници

Призив за спешно предприемане на мерки за облекчаване достъпа на чуждестранни работници

Становища, писма, сигнали, жалби

20.06.2017

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) нееднократно е изразявала тревога за драматично нарастващия недостиг на човешки ресурси в родната икономика. Този недостиг все повече излиза на преден план като първи и главен задържащ нашето по-ускорено развитие фактор. Затова е вече наистина неотложно да се вземат мерки, включително законодателни, за облекчаване на вноса на работници и специалисти от трети страни, които да компенсират емиграцията и да променят, поне временно и отчасти, неблагоприятните тенденции в пазара ни на труда.

Като поредна стъпка в търсенето на изход от ситуацията, днес бе изпратено съвместно писмо до министъра на труда и социалната политика Бисер Петков относно повишаване на възможностите за достъп на квалифицирана работна сила до българския пазар на труда с цел постигане на баланс между търсене и предлагане. В писмото се подчертава, че ръководени от стремежа за по-балансиран пазар на труда и намаляване на дисбалансите между търсене и предлагане на квалифицирана работна сила, както и притеснени от все по-ограниченото предлагане на качествени кадри за реалния сектор, което се отразява негативно на българската икономика, Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) се обръща с призив за спешно предприемане на мерки за облекчаване достъпа на чуждестранни работници посредством сключване на спогодби за обмен на работна сила със заинтересовани страни като Молдова, Украйна и Армения или по друг подходящ начин.

От 1991 г. България изнася квалифицирана работна сила по различни спогодби с Германия, Швейцария, Испания, Великобритания, Франция и Израел основно в областта на транспорта, строителството, машиностроенето, туризма и здравеопазването. Към днешна дата тенденциите са обърнати и от нетен износител на работна сила българският бизнес изпитва остър недостиг на квалифицирани работници. Само в изброените сектори недостигът е над 45 000 специалисти. “Липсата на квалифицирани кадри се превърна в проблем номер едно за българския бизнес и главен, ограничаващ икономическия растеж фактор“, се изтъква в писмото.

След задълбочено проучване на опита в различни европейски държави, българските работодатели твърдят, че България вече закъснява с преговорите и приемането на процедури за привличане на специалисти от трети страни.

Например Молдова има подписани шест двустранни споразумения за трудова миграция с: Руската федерация (1993 г.), Украйна (1993 г.), Беларус (1994 г.), Азербайджан (2005 г.), Италия (2011 г.) и Израел (2012 г.). Считано от 2009 г. България има подписан договор с Молдова за социално осигуряване, който само би улеснил подписването на двустранно споразумение за обмен на работна сила.

Структурата на работниците, които имат желание да работят зад граница, са предимно:
– млади хора – съставени от икономически активното население на Молдова като с най-висок дял на мигрантите (79%) са лицата на възраст от 18 до 44 години.
– лица с квалификация – отличителен белег на миграцията от Молдова е, че значителна част от тези, които напускат страната, са сравнително добре образовани; 28% от всички мигранти – са завършили университети, 63% – средно образование или професионално/техническо образование.

Броят на молдовски мигранти е около 600 000 като от тях около 109 000 са в сезонна заетост. По сключените спогодби например, 88 000 работят в Руската федерация, 7700 – в Италия и т.н.

Армения също има подписани няколко споразумения за износ на работна сила:
– Спогодба за временна заетост на граждани за работа извън техните страни между Армения и Беларус от 2000 г.;
– Спогодба между правителството на Украйна и правителството на Република Армения за работа извън границите на техните страни от 1995 г.

Основната дестинация за емиграция от Армения през последните години е Русия. Годишно между 50 000-60 000 арменци започват работа в чужбина, като по-голяма част от този поток (93-97%) се насочва към Русия, САЩ, Украйна и дори към Турция.

С Украйна България също има сключена спогодба за социално осигуряване. В началото на 2017 г. при среща между служебния министър на труда Гълъб Донев и представители на национално представителните организации на работодателите беше посочено, че има предприети стъпки към подписване на спогодба с Украйна, но към днешна дата от страна на МТСП не е постъпвала друга информация.

От друга страна, за сравнение, други страни членки от последните вълни на приемане в ЕС отдавна сключват спогодби за приемане на работна сила от други страни. Например през 2009 г. Словакия сключва споразумение за наемане на висококвалифицирани – лекари от Украйна. От 2010 г. Словения наема висококвалифицирани работници от Босна и Херцеговина на базата на сключено двустранно споразумение. Чехия има споразумения и сътрудничи успешно с Украйна и Словакия. Полша има споразумения с Украйна и Беларус.

Към днешна дата единствено България изостава от тази тенденция за привличане на висококвалифицирани специалисти на основата на двустранни споразумения или чрез други инструменти като например т.н. зелена карта.

Въпреки, че законодателството на ЕС по отношение висококвалифицираните работници от трети страни се разви през последните години въз основа на въвеждането на Директивата за синята карта, все още прекомерната бюрокрация и често завишените изисквания спират нейното пълноценно прилагане.

Българските работодатели считат, че българското правителство в лицето на Министерство на труда и социалната политика следва да стартира преговори с посочените страни за привличане на висококвалифицирана работна сила в няколко насоки:

  1. Въвеждане на т. нар. зелена карта за привличане на имигранти от конкретни трети страни подобно на Чехия, която въвежда подобна карта още през 2008 г.;
  2. Карта за реинтеграция на лица с български произход, която да даде право на такива лица по-бързо да се реинтегрират, да се установят и да започнат да работят, подобно на опита на Полша.;
  3. Сключване на двустранни споразумения за обмен на работна сила с цел облекчен достъп до пазара на труда за сезонна и/или едногодишна заетост на чужди граждани в сектори с недостиг на квалифицирана работна ръка като машиностроене, електротехника, туризъм, здравеопазване и др. подобно на всички останали страни членки.

В заключение, в писмото се изразява очакване към министъра на труда и социалната политика и към неговия екип да подкрепят българските интереси и да помогнат на българската икономика да се издигне на по-конкурентоспособно ниво, целящо икономически растеж и конвергенция.

Вижте писмото в PDF и MS Word формат.

Публикации от 19 юни 2017 г.

Медиите за нас
Заглавие: Работодатели: Има опасност от злоупотреби с референдуми
Медия: Стандарт
Заглавие: КРИБ, АИКБ и БСК: Изразяваме тревога от възможността на лавинообразна злоупотреба с референдума в Трън
Медия: Информационна агенция „Блиц“
Заглавие: КРИБ, АИКБ и БСК: Изрязяваме тревога от възможността на лавинообразна злоупотреба с референдума
Медия: Труд
Заглавие: Работодателите: Изразяваме тревога от възможността на лавинообразна злоупотреба с референдума
Медия: Епицентър
Заглавие: Бизнесът се притеснява от злоупотреби с местните референдуми
Медия: Икономика
Заглавие: Обществен съвет от работодатели в образованието
Медия: Стандарт

Публикации от 15 юни 2017 г.

Медиите за нас
Заглавие: Работодателски организации и МОН решават проблема с кадрите
Медия: news.bg
Заглавие: Създава се Консултативен съвет към МОН
Медия: Bg vesti net Кърджали
Заглавие: Създава се Консултативен съвет към МОН
Медия: Хасково нет
Заглавие: Създава се Консултативен съвет към МОН
Медия: bulgariautre.bg
Заглавие: Създава се Консултативен съвет към МОН
Медия: Всичко за Първомай
Заглавие: Бизнесът и МОН ще търсят общи решения за прблема с кадрите
Медия: Икономика
Заглавие: В Женева АОБР представи България като страната с най-конкурентни условия за бизнес в европейски мащаб За първи път Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) представлява на форума и четирите представителни  работодателски организации у нас – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ
Медия: Info varna
Заглавие: Бизнесът и министърът на образованието ще решават проблема с липсата на кадри
Медия: Projectmedia.bg

В Женева АОБР представи България като страната с най-конкурентни условия за бизнес в европейски мащаб

В Женева АОБР представи България като страната с най-конкурентни условия за бизнес в европейски мащаб

Новини

От 5 до 16 юни 2017 г. в Женева сe провежда 106-та редовна сесия на Международната конференция на труда. За първи път Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) представлява на форума и четирите представителни работодателски организации у нас – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ.

В обръщението си към участниците на сесията делегатът на българските работодатели г-н Ивелин Желязков, посочи, че АОБР отстоява единните приоритети на работодателите в България, а позициите им по ключови въпроси са по-добре защитени и в голямата си част възприети по време на срещите с президентската администрация, правителството и при обсъждането на законови промени в българския парламент. Това пролича при защитата на единните позиции на българските работодатели по отношение на размера на Минималната работна заплата и разписването на правила за нейното формиране, съобразени с Конвенция 131 на Международната организация на труда /МОТ/.

Делегатът на българските работодатели подчерта и факта, че с обединени усилия социалните партньори у нас са успели да запазят един от най-ниските в Европейския съюз данъци върху доходите на физическите лица и фирмите – плосък данък от 10%. Нивото на държавния дълг на България е сред най-ниските в Европа и света, и страната успя отново да реализира излишък в бюджета си за първото полугодие на настоящата година, което е важна причина България да бъде приета възможно най-скоро за член на Еврозоната.

Г-н Желязков постави на форума и въпроса за продължаващата бежанска криза и нейните социални измерения. Европа не може да стои безучастна, докато на границите на ЕС да стоят милиони мигранти, без да има ясно и недвусмислено решение на проблемите, довели ги дотук. Затова АОБР ще настоява да се търсят точни формули в Конвенциите и препоръките на МОТ, за още по-активна ратификация и успоредно с това по-старателно съобразяване с установените стандарти – с или без присъединяване и/или ратификация, за прагматично и прозрачно решаване на социалните проблеми.

Консултативен съвет с участието на работодателските организации към МОН ще решава проблема с липсата на кадри за икономиката

Консултативен съвет с участието на работодателските организации към МОН ще решава проблема с липсата на кадри за икономиката

Новини

До месец към МОН ще започне функционирането на Консултативен съвет с участието на представители на бизнеса, за това постигнаха пълен консенсус Асоциацията на организациите на българските работодатели и министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, на проведената днес, 13.06.2017, среща. Като работодателски организации АИКБ, БТПП, БСК и КРИБ изразиха своята загриженост за все по-задълбочаващите се проблеми в областта на образованието и връзката му с пазара на труда у нас. В срещата участваха г-н Васил Велев, председател на АОБР на ротационен принцип и на Асоциация на индустриалния капитал в България, г-н Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата, г-н Димитър Бранков, заместник председател на Българската стопанска камара, г-н Стоян Ставрев, член на УС на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и експерти на четирите организации.

От името на АОБР г-н Васил Велев посочи, че образованието е първият от общо четири приоритета, около които работодателите са се обединили за настоящата година. „През последните две години недостига на кадри е основен задържащ фактор за развитието на икономиката на страната. Само в сферата на мехатрониката липсват над 17 000 специалиста“, посочи Велев. Най-търсени от бизнеса в момента са машинни и електро инженери, енергетици, както и оператори на машини, стругари, шлосери, заварчици, които са със средно образование. От името на работодателите Велев апелира за по-бързото приемане на списъка на защитени професии, който се чака от 2014 г. Друг проблем, който се откроява е, че и малкото завършили от посочените специалности търсят по-добра реализация в чужбина. Работодателите настояха да се приемат икономически механизми и стимули, като например целеви държавни стипендии, за привличане на младите хора към дефицитни специалности в средното професионално и във висшето образование у нас. А също така икономически стимули, като опрощаване на кредити, такси и стипендии за реализация в страната. За да не се губи връзката между средното, висшето образование и бизнеса, асоциацията предложи, а министър Красимир Вълчев прие да се сформира Консултативен съвет към ведомството, който да заседава всеки месец, като се очаква същият да заработи до месец.

От страна на БТПП, г-н Цветан Симеонов настоя при предстоящото увеличение на учителските заплати да се отчита приноса на всеки учител, да се поставят критерии като „по-доброто представяне на учащите при външното оценяване” и след това да се увеличава конкретната учителска заплата. Според него въпросът за участие на специалисти от практиката в образованието стои открит от много дълго време.

Заместник-председателят на БСК Димитър Бранков посочи, че министерството трябва да обмисли въвеждането на интернатите като част от образователния процес, както и въвеждането на трудови договори за 16 и 18 годишни обучаеми, които са включени в дуалното обучение. От БСК предлагат осигуряване на допълнително финансиране за БАН при паралелно реформиране на системата за финансиране на НИРД.

Г-н Стоян Ставрев от КРИБ също подкрепи идеята за създаването на постоянен консултативен орган на МОН с участието на работодателските организации. Според него по различните оперативни програми много средства са вложени за по-добрата материална база на БАН и университетите у нас. Но реалната полза е незначителна, защото това до голяма степен е реализация на частни проекти от научни ръководители. Затова от КРИБ очакват МОН да ориентира политиката си регионални научни центрове, в които бизнесът да намери своето място.

В заключение министър Вълчев се ангажира образователното министерство да е готово с промените в Закона за предучилищно и училищно образование до есента и да ги внесе в Парламента заедно с обсъжданията на Закона за Държавния бюджет. Така една професионална паралелка, ако е оценена от местния трудов пазар, ще да получи по-високо финансиране. Министърът очаква подкрепа от бизнеса за съвместно иницииране на информационни кампании за популяризиране за привличане на младите хора към професионално образование и към повече технически специалности. Той подчерта, че в този процес е много важна работата с родителите и създаването на образователни навици у децата още в най-ранна възраст.

Прилагаме прессъобщение в PDF и MS Word формат.

Публикации от 7 юни 2017 г.

Медиите за нас
Заглавие: Първата Тристранка подхвана ТЕЛК-овете
Медия: Стандарт
Заглавие: Тристранката прие наредбата за ТЕЛК, бизнесът поиска сериозни промени
Медия: OFFNews
Заглавие: Социалните партньори постигнаха труден консенсус за ТЕЛК
Медия: Инвестор.БГ