Браншови организации масово подкрепят искането за отпадане на минималните осигурителни доходи (МОД)

Национално представителните работодателски организации получават активна подкрепа от членуващите в тях браншови организации относно искането за отпадане на определянето на прагове за минимални осигурителни доходи (МОД). До момента са получени изброените по-долу официални писма за подкрепа (списъкът се актуализира в края на всеки работен ден). Вижте и приложената галерия с документи. Асоциация „Български пипер“; Асоциация

Работодателските организации сезираха Комисията за защита от дискриминация

Вчера в Комисията за защита от дискриминация беше внесен сигнал от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) относно наличие на дискриминация в чл. 12 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата и в ПМС №

Работодателите още по-активно ще си сътрудничат с Министерство на външните работи

Това стана ясно на първата среща на представителните на национално равнище организации на работодателите с вицепремиера и министър на външните работи г-жа Екатерина Захариева Срещата се проведе по инициатива на бизнеса и в нея участваха г-н Васил Велев – председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България и ротационен председател на АОБР, г-н