Публикации от 30 октомври 2017 г.

Медиите за нас
Заглавие: Тристранката не е съгласна за бюджета за обществено осигуряване
Медия: Български фактор
Заглавие: Работодатели и синдикати с нееднозначна подкрепа на бюджетa
Медия: Всичко за Първомай
Заглавие: КНСБ облепи сградата на АИКБ с търтеи
Медия: Телевизия Пресс
Заглавие: Тристранният съвет обсъди Бюджет 2018
Медия: БНТ
Заглавие: Валери Симеонов: Бюджет 2018 е богата пица „Калцоне“
Медия: 168 часа
Заглавие: Болничните в първите 3 дни остават 70% от надницата
Медия: Монитор
Заглавие: Работодателите не подкрепиха бюджета на ДОО за следващата година
Медия: Накратко
Заглавие: И работодатели, и синдикати не харесват новия бюджет на касата
Медия: Здраве.нет
Заглавие: Бизнесът и синдикатите не се съгласиха, че бюджетът е „богата пица“
Медия: Епицентър
Заглавие: Протестът на КНСБ започна, облепиха сградата на АИКБ с търтеи (СНИМКИ)
Медия: BNEWS
Заглавие: Работодатели и синдикати с нееднозначна подкрепа на бюджетa
Медия: Bg vesti net Кърджали
Заглавие: Няма промяна в плащането на болничните
Медия: Днес+
Заглавие: Валери Симеонов сравни бюджета с добре аранжирана пица „Калцоне“
Медия: Днес+
Заглавие: Валери Симеонов сравни бюджета с добре аранжирана пица „Калцоне“
Медия: Moreto.net
Заглавие: Валери Симеонов: Бюджет 2018 е богата пица
Медия: OFFNews
Заглавие: Валери Симеонов: Бюджетът за догодина крие много и приятни изненади
Медия: Вевести.бг
Заглавие: Бизнесът и синдикатите не постигнаха съгласие с държавата за „добре аранжираната пица“ Бюджет 2018
Медия: Шум бг
Заглавие: Валери Симеонов сравни бюджета с добре аранжирана пица „Калцоне“
Медия: news.bg
Заглавие: Работодатели и синдикати с нееднозначна подкрепа на бюджетa
Медия: Хасково нет
Заглавие: Социалните партньори подкрепиха Бюджет 2018 с редица забележки
Медия: Инвестор.БГ
Заглавие: Бизнесът и синдикатите не постигнаха съгласие с държавата за „добре аранжираната пица“ Бюджет 2018
Медия: Дневник
Заглавие: Тристранният съвет обсъди проектите на Бюджет 2018, на ДОО и на НЗОК
Медия: Телевизия Европа
Заглавие: Валери Симеонов сравни Бюджет 2018 с богата пица „Калцоне“
Медия: Банкеръ
Заглавие: Бизнесът и синдикатите не постигнаха съгласие с държавата за Бюджет 2018
Медия: Econ.bg
Заглавие: Няма промяна в плащането на болничните
Медия: news.bg
Заглавие: Работодателите не подкрепиха осигурителния бюджет за 2018 г.
Медия: Капитал
Заглавие: Валери Симеонов: Бюджет 2018 е богата пица „Калцоне“
Медия: 24 Часа
Заглавие: Няма промяна в плащането на болничните
Медия: Телевизия Пресс

Публикации от 19 октомври 2017 г.

Медиите за нас
Заглавие: Бизнесът иска оставка на министър заради минималната заплата
Медия: 24 Часа
Заглавие: Бизнесът иска оставка на социалния министър заради ръста на доходите
Медия: Дума
Заглавие: Бизнесът иска оставката на социалния министър заради ръста на доходите
Медия: Mediapool
Заглавие: Работодатели искат оставката на социалния министър
Медия: Факти
Заглавие: Работодатели поискаха оставката на социалния министър Бисер Петков
Медия: Инфосток
Заглавие: Целият бизнес иска оставката на социалния министър
Медия: Икономика
Заглавие: Работодателските организации поискаха оставката на социалния министър
Медия: Actualno.com
Заглавие: Работодателите поискаха оставката на социалния министър заради планираното увеличение на минималната заплата
Медия: Бул Нюз
Заглавие: Целият бизнес иска оставката на социалния министър
Медия: Economymagazine.bg
Заглавие: Незабавната оставка на социалния министър Бисер Петков искат работодателските организации
Медия: Епицентър
Заглавие: Бизнесът иска оставката на социалния министър
Медия: Скандал
Заглавие: Работодатели поискаха оставката на социалния министър Бисер Петков
Медия: Banks.dir.bg
Заглавие: РАБОТОДАТЕЛИТЕ ИСКАТ НЕЗАБАВНАТА ОСТАВКА НА МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Медия: PO tv
Заглавие: Работодателите настояват министърът на труда да подаде оставка
Медия: Шум бг
Заглавие: Работодателите поискаха оставката на социалния министър
Медия: Darts news
Заглавие: Работодателите поискаха оставката на социалния министър заради планираното увеличение на минималната заплата
Медия: Агенция „КРОСС“

АОБР настоява за незабавно оттегляне от длъжност на министъра на труда и социалната политика

АОБР настоява за незабавно оттегляне от длъжност на министъра на труда и социалната политика

Становища, писма, сигнали, жалби

18.10.2017

Следва пълният текст на писмо от Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) до министъра на труда и социалната политика г-н Бисер Петков във връзка с предложеното в Проекта на Закон за бюджет на ДОО административно увеличение на минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии /МОД/ от 3,9% и на минималната работна заплата /МРЗ/ от 510 лв. през 2018 г.

Тъй като съответните предложения за административно, недоговорено между социалните партньори увеличение на МОД и МРЗ, са вече внесени по официален път чрез проекта на Закон за бюджета на ДОО, национално представителни работодателски организации, обединени в Асоциацията на организациите на българските работодатели настояват за незабавно оттегляне от длъжност на министъра на труда и социалната политика.

Може да изтеглите документа в PDF и MS Word формат.


ДО

МИНИСТЪРА НА ТРУДА И
СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

Във връзка с предложеното в Проекта на Закон за бюджет на ДОО административно увеличение на минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии /МОД/ от 3,9% и на минималната работна заплата /МРЗ/ от 510 лв. през 2018 г., и с оглед на драстичното противоречие на тези намерения с обективните икономически реалности и препоръки на Европейската комисия, като представителни на национално равнище организации на българските работодатели, заявяваме следното:

Минималните осигурителни доходи бяха въведени преди близо петнадесет години като мярка за изсветляване на доходите от труд. В първите години от действието си, тази мярка произведе известен ефект, но с течение на времето, с промените в нормативната уредба и икономическата среда, е вече неактуална, остаряла, неефективна и се превръща в бреме и тежест за конкурентостта на икономиката и заетостта.

В годините след отключване на глобалната икономическа криза от 2008 г., административно определяният минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии /МОД/ се разминава драстично със специфичното състояние на отделните сектори и предприятия, динамиката на заетостта, общата и секторна производителност на труда и ръста на цените. Този подход увеличава сивия сектор и ограничава заетостта в отделни региони, сектори, предприятия и на уязвими социални групи с ниска квалификация. Тези аргументи са представяни многократно и в препоръки на Европейската комисия, Световната банка и Международния валутен фонд.

Подобни механизми за определяне на прагове на МОД по отделни професии, длъжности и икономически дейности не се прилагат в нито една от държавите членки на ЕС. В ход е и увеличаване на ставките на осигурителните вноски за фонд „Пенсии“ на ДОО, независимо от първоначално заявените намерения за отказ от увеличаване на данъчно осигурителната тежест. Същевременно в Наказателния кодекс бяха приети текстове за наказателно преследване на отклоняването от осигурителни задължения в значителни размери, което допълнително обезсмисля нормативното определяне на прагове за МОД.

Обръщаме внимание и на предприетото административно увеличение на минималните пенсии за осигурителен стаж и възраст, което не е обвързано с осигурителния принос, и нарушава принципите на приетия пенсионно осигурителен модел. Тези допълнителни плащания следваше да бъдат поети от системата на социалното подпомагане.

Реалното административно увеличение на МОД за 2017 г. възлиза на 2.5%, въпреки че не бе приложено административно увеличаване по реда на чл. 6, ал. 2, т. 3 на КСО. В същото време през първото полугодие на 2017 г. ръстът на разходите на работодателите за труд през второто тримесечие е 11%, спрямо същия период на 2016 г., а приходите от осигурителни вноски нарастват с над 10% при съпоставими условия. Това още веднъж и категорично доказва неадекватността на праговете за МОД.

Прегледът на промените в т. нар. „специфични препоръки за страната“ от последните години показва, че ЕК също не подкрепя определянето на МОД по длъжности и икономически дейности, вкл. поради липсата на „прозрачен механизъм за определяне на МРЗ и правила за административните увеличения на МОД“, нарастването на данъчно осигурителната тежест върху неквалифицирания и ниско платен труд, и липсата на обвръзка с ръста на производителността на труда. Все още не е закрита и процедурата срещу Република България по т. нар. прекомерни макроикономически дисбаланси на ЕК (excessive macroeconomic imbalances), конкретно относно прекомерния ръст на показателя за т. нар. единични разходи на труд (Unit labor cost).

Публично заявените намерения за административно нарастване на праговете за МОД с  3,9 % и увеличение на МРЗ на 510 лв., през 2018 г., не са консултирани предварително с нас като национално представителни работодателски организации.

Това е стъпка, пряко насочена срещу социалния диалог, която демонстрира отказ от изпълнение на специфичните препоръки на ЕК, вкл. за актуализация на МРЗ след приемане на консенсусен прозрачен механизъм за нейното определяне, отлагано повече от три години, както и за предприемане на структурни реформи на пазара на труда, гарантиращи конкурентостта на икономиката и дългосрочен стабилен икономически растеж.

 

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

Тъй като съответните предложения за административно, недоговорено между социалните партньори увеличение на МОД и МРЗ, са вече внесени по официален път чрез проекта на Закон за бюджета на ДОО, като национално представителни работодателски организации, обединени в Асоциацията на организациите на българските работодатели ние настояваме за Вашето незабавно оттегляне от заеманата от Вас длъжност.

 

 

С УВАЖЕНИЕ, 

       

ВАСИЛ ВЕЛЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АИКБ 

БОЖИДАР ДАНЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БСК

ЦВЕТАН СИМЕОНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БТПП

КИРИЛ ДОМУСЧИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КРИБ

Публикации от 12 октомври 2017 г.

Медиите за нас
Заглавие: Бизнесът с декларация в защита на инвеститорите
Медия: Икономика
Заглавие: Бизнесът призова за подкрепа
Медия: Economymagazine.bg
Заглавие: Работодателите призоваха за доверие в бизнеса
Медия: Факти
Заглавие: Бизнесът иска климат на инициативи и доверие
Медия: Финанси България

Позиция на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) в защита на българските инвеститори и предприемачи

Позиция на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) в защита на българските инвеститори и предприемачи

Становища, писма, сигнали, жалби

10.10.2017

По повод на все по-честите негативни обществени кампании, насочени към уронване на престижа и подкопаване на доверието към българските предприемачи, на основа на единични, изолирани негативни практики, както и по повод на зачестилите случаи на кампанийното рекламно популистко законотворчество, ние, българските работодатели припомняме, че:

• предприемаческата инициатива в реалния сектор е в основата на генерирането на икономически растеж и устойчиви работни места и е единственият сигурен път към повишаването на доходите и жизнения стандарт в страната;
• предприемачите са най-креативната част от обществото, която осигурява работа, създава стойност, плаща заплати и данъци;
• доверието, особено в инвестиционния процес, заедно със стабилна законова среда, е задължително условие за успешен бизнес.

Като изразители на интересите на отговорните български работодатели сме длъжни да заявим, че общественият просперитет изисква насърчение и подкрепа за бизнеса, а не неоснователно насаждане на негативни настроения към него. Всеки може да регистрира фирма в рамките на по-малко от седмица, срещу разход до минималната работна заплата, но не всеки може да успее и да се утвърди като успешен и отговорен работодател, предприемач и инвеститор. Нашето общество трябва да си дава сметка, че успехът на българската индустрия заслужава адекватно отношение и подкрепа, а не неоснователно охулване. Добросъвестните предприемачи, каквито са огромното мнозинство от предприемачите в България, трябва да бъдат ценени, подкрепяни и насърчавани, а не обругавани, отблъсквани и прогонвани. Не бива да отъждествяваме цялото българско предприемачество с псевдо бизнесмени, печелещи неправомерно от държавния бюджет и ощетяващи всички нас чрез корупционни договори или нагласени обществени поръчки или такива, които не плащат на своите работници и контрагенти… Накратко: такива, чиято сметка да платим всички ние – нашите членове-работодатели и всички български граждани.

След преминалата голяма икономическа криза оцеляха успешните, компетентните и работливите, отговорните и креативните предприемачи. Именно на тях се дължат годишно 250 милиарда лева продажби /приходи/ на компаниите – при едва 6 милиарда лева общ обем на обществените поръчки (т.е. по-малко от 2,5% от продажбите на компаниите у нас).

Близо милион българи не се оплакват, че не им плащат достатъчно, а са взели живота си в свои ръце, не разчитат на нагласени обществени поръчки, монополно положение или държавни помощи, а осигуряват работа на себе си и околните, създават стойност, плащат заплати и данъци. Най-креативната и предприемчива част от обществото следва да получи уважение и признание, а не оклеветяване и охулване от синдикални и политически популисти. Общество, което хули предприемачите си, няма шанс.

Като изразители на интересите на предприемчивите хора в България, на тези които произвеждат, добавят стойност, продават продукцията си на пазара при свободна конкуренция, плащат заплати и данъци, на тези които работят и гарантират устойчивото икономическо развитие на страната ни, ние, представителните работодателски организации, обединени в Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), призоваваме държавата и обществото за подкрепа на българския предприемач и за прекратяване на негативните имиджови кампании и законотворчески инициативи, развалящи бизнес климата и рушащи инвеститорското доверие.