Публикации от 23 ноември 2017 г.

Медиите за нас
Заглавие: ПОЗИЦИЯТА НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА Медия: PO tv Заглавие: Работодателите настояват отново да отпадне добавката "прослужено време" Медия: news.bg Заглавие: Работодателите настояват отново да отпадне добавката "прослужено време" Медия: Novinite.bg Заглавие: Бизнесът пак настоява да отпадне добавката "прослужено време" Медия: Дума Заглавие: Работодателите отново настояват да отпадне клас "прослужено време" Медия: Агенция "КРОСС" Заглавие: Работодателите не се отказват от отпадането на добавката "прослужено време" Медия: Банкеръ Заглавие: Работодателите отново настояват да отпадне клас "прослужено време" Медия: Darts news Заглавие: Работодателите пак натискат за отпадането на добавката "прослужено време" Медия: Frog news Заглавие: РАБОТОДАТЕЛИТЕ ОТНОВО НАСТОЯВАТ ДА ОТПАДНЕ КЛАС "ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ" Медия: Агенция Сливен
Read More
Позиция на АОБР по Проекта на Споразумение за процедура за договаряне и определяне на МРЗ

Позиция на АОБР по Проекта на Споразумение за процедура за договаряне и определяне на МРЗ

Становища, писма, сигнали, жалби
22.11.2017  Следва пълният текст на внесената в МТСП и МФ позиция на национално представителните работодателски организации, обединени в Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), по проекта на Рамково споразумение за процедура по договаряне и определяне на размера на минималната работна заплата за страната. Вижте текст на документа в PDF формат. ДО  Г-Н БИСЕР ПЕТКОВ, МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОПИЕ:       Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ, МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ    Относно: Проект на Рамково споразумение за процедура по определяне на размера на минималната работна заплата (МРЗ) от 10.11.2017 г., изх. на МТСП № 9116-6/13.11.2017 г. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТКОВ,  Национално представителните работодателски организации, обединени в Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), винаги са приветствали открития и конструктивен диалог за постигане на взаимно приемливи решения по процедурите, индикаторите и…
Read More
АОБР получава статут на член-наблюдател на BIAC от м. януари 2018 г.

АОБР получава статут на член-наблюдател на BIAC от м. януари 2018 г.

Новини
13.11.2017 Изпълнителният съвет на Консултативния комитет за бизнеса и индустрията към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) – BIAC, одобри молбата на АОБР за членство в BIAC като наблюдател. Членството ще влезе в сила от януари 2018 г. Писмо от BIAC
Read More