Изх. № 03-00-12/14.04.2022 г.         ДО Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ, МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОПИЕ ДО: Г-ЖА КОРНЕЛИЯ […]
Translate »