АОБР се председателства на ротационен принцип.
Председателстващата организация води секретариата на АОБР за срок от една година.


През 2018 г. ротационен председател на АОБР е

 

 

Адрес: София 1000, ул. Алабин 16-20
Телефон: + 3592 932 09 11
Факс: + 3592 987 26 04
E-mail: office@bia-bg.com
Web сайт: www.bia-bg.com