АОБР се председателства на ротационен принцип.
Председателстващата организация води секретариата на АОБР за срок от една година.


През 2020 г. ротационен председател на АОБР е

Адрес: гр. София 1463, ул.“Хан Аспарух“ 8
Телефон: + 3592 981 9169
Факс: + 3592 988 6776
E-mail: office@ceibg.bg
Web сайт: www.krib.bg