Писмо на АОБР до министъра на финансите

Писмо на АОБР до министъра на финансите

Новини
  ДО Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   ОТНОСНО:  Оттегляне на Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица, водени от „Централен депозитар“ АД в т.нар. Регистър А УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГОРАНОВ, Във връзка с постъпили многобройни аргументирани възражения от предприятия и сдружения, членуващи в национално представителните организации на работодателите, обединени в АОБР, и наше общо становище по този въпрос, с настоящото предлагаме да бъде оттеглен, без отлагане, проектът на „Концепция за личните сметки на физически и юридически лица, водени от „Централен депозитар“ АД в т.н. Регистър А“. При необходимост сме готови да проведем среща в удобно за Вас време за допълнително представяне на нашите аргументи, очакваните проблеми при прилагането, свързаното нарушаване на правата на собственост на гражданите и предприятията – емитенти, както и на значимото…
Read More
Писмо до министър-председателя с предложение за промяна в Правилника за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари

Писмо до министър-председателя с предложение за промяна в Правилника за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари

Становища, писма, сигнали, жалби
ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ, МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Относно: Предложение за промяна в Правилника за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари, приет с ПМС № 357 от 31.12.2018 г., обн. ДВ, бр. 3 от 8 януари 2019 г. УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ,             С приетия с ПМС № 357 от 31.12.2018 г. Правилник за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП) се въвежда неследваща се нова административна и финансова тежест за бизнеса – предвиденото в чл. 38 и в Приложение № 3 изискване за нотариална заверка на подписа при заявяване на подлежащите на вписване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в регистър БУЛСТАТ данни по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП. Нотариална заверка на подписа при подаване на декларация…
Read More
Асоциацията на организациите на българските работодатели настоява за оттегляне на Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица

Асоциацията на организациите на българските работодатели настоява за оттегляне на Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица

Новини
На близо 3 милиона души може да им бъде отнета собствеността върху притежаваните от тях акции, придобити от масовата приватизация Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), в която се включват Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), настоява за оттегляне на Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица, водени от Централен депозитар АД. Прилагането на концепцията ще засегне и ощети близо 3 милиона българи - собственици на акции, придобити по време на масовата приватизация. В изготвената концепция е предвидено въвеждане в определен срок на задължително прехвърляне на безналичните акции в подсметки на Централния депозитар към инвестиционни посредници, на които вече ще заплащат занапред всички дължими такси. Подобно предложение не само, че ще…
Read More

Публикации от 23 януари 2019 г.

Медиите за нас
Заглавие: Работодателите поискаха отпадане на данъка върху дивидента Медия: Investor.bg Заглавие: Бизнесът: Опашати неистини са, че на нашата борса се продава евтин токМедия: News.bg Заглавие: КРИБ: Не може всеки важен проект да се атакува от групи, финансирани от конкуренти отвънМедия:  168chasa.bg Заглавие: Monitor.bg: Работодателите представят приоритетите си за годинатаМедия:  Monitor.bg Заглавие: АОБР ПРЕДСТАВИ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ ЗА 2019 Г.Медия: Mypr.bg Заглавие: Бизнесът представи приоритетите си за 2019 г. (ВИДЕО)Медия: Fakti.bg Заглавие: Нови трудови договори иска бизнесът - освен заплатата да пише колко струва всеки работник (Обзор)Медия: Dotbg.bg Заглавие: Нови трудови договори иска бизнесът - освен заплатата да пише колко струва всеки работник (Обзор)Медия: 24chasa.bg Заглавие: Нови трудови договори иска бизнесът - освен заплатата да пише колко струва всеки работникМедия: 24 часа, 23.01.201, стр. 10: Заглавие: Работодателите искат да си делят поравно разходите за осигуровки с работницитеМедия: Dnevnik.bg Заглавие: Работодателите поискаха да плащат половината разходи за осигуровки на…
Read More

Публикации от 22 януари 2019 г.

Медиите за нас
Заглавие: В националния пресклуб на БТА Медия: БТА Заглавие: Бизнесът иска равни осигуровки между работодател и работник Медия: Агенция БГНЕС Заглавие: Бизнесът иска равни осигуровки между работодател и работник Медия: Днес+ Заглавие: Беновска пита АОБР: Защо премълчавате Закона за горивата и диалога Златев – Домусчиев? Медия: Информационна агенция "Блиц" Заглавие: АОБР ПРЕДСТАВИ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ ЗА 2019 Г. Медия: Българска стопанска камара Заглавие: РЕВОЛЮЦИОННО: Работодателите предлагат нов вид трудови договори Медия: ПИК Заглавие: Бизнесът роптае заради корупцията и "убийствената" сива икономика, очаква щети от спорното финансиране на "Хемус" Медия: Флагман Заглавие: Бизнесът: Цената "Задължение към обществото" да отпадне за индустрията и да се плаща от бюджета Медия: 3е news Заглавие: Бизнесът иска да дели 50:50 вноските с работника Медия: KMETA.BG Заглавие: Отмяна на данъка върху дивидента и 5% намаление на данъка върху доходите на едноличните търговци искат от АОБР Медия: 3е news Заглавие: Работодателите поискаха да плащат половината разходи за осигуровки на…
Read More

ПРИОРИТЕТИ НА АОБР ЗА 2019 Г.

Приоритети
Подобряване на бизнес климата: Ускорено изграждане на електронното управление; Насърчаване на дигитализацията на процесите в предприятията, създаване на възможности за внедряване на цифрови технологии, повишаване на дигиталните умения на работниците/служителите чрез създаване на инструменти за  финансиране от фондовете на ЕС; Битка със сивата икономика, корупцията, монополизацията и картелизацията; на Национален фонд за реклама на България; Разширяване на принципа на действие на обратното начисляване на ДДС с цел предотвратяване на данъчни измами; Продължаване на усилията за ограничаване на държавната намеса в икономиката и намаляване на регулаторната тежест, нормиране на обща презумпция за мълчаливото съгласие; Отмяна на данъка върху дивидента и намаляване с 5% на данъка върху доходите на едноличните търговци; Възстановяване на баланса между икономическото развитие и опазването на околната среда; Облекчаване на процедурите за свързаност на предприятията към мрежови структури…
Read More
АОБР ПРЕДСТАВИ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ ЗА 2019 Г.

АОБР ПРЕДСТАВИ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ ЗА 2019 Г.

Пресконференции
https://www.youtube.com/watch?v=xRcL6NXonME Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) представи на пресконференция днес, 22 януари 2019 г., приоритетите си за текущата година. В пресконференцията участваха: Васил Велев – председател на АИКБ, Радосвет Радев –  председател на БСК, Цветан Симеонов – председател на БТПП, и Евгений Иванов - изпълнителен директор на КРИБ. Председателят на БТПП Цветан Симеонов, който е и ротационен председател на АОБР за 2019 г., заяви в официалното откриване, че представя приоритетите в един малко по-късен момент, когато всички държавни институции вече са заработили пълни обороти. Приоритетите на АОБР за 2019 г. са разпределени в три основни групи, свързани с мерки за подобряването на бизнес климата, ускореното решение на проблемите с човешките ресурси и необходимостта от цялостна  реформа в енергетиката. Цветан Симеонов, председател на БТПП, заяви, че няма как България…
Read More
Писмо до министър-председателя относно пазара на ел.енергия

Писмо до министър-председателя относно пазара на ел.енергия

Становища, писма, сигнали, жалби
ДОГ-Н БОЙКО БОРИСОВМИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РБ УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, Във връзка с последните развития на пазара на електроенергия, Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) и представителните организации на работниците и служителите считат, че е наложително възможно най-скоро, и в съответствие с наши предишни договорености, да проведем в удобно за Вас време, среща на социалните партньори във формат „ 4+2“. Предлагаме в срещата участие да вземат и представители на Министерство на енергетиката, Комисията по енергетика към Народното събрание и държавните фирми, чиято експертиза би била от полза за набелязване на спешни мерки за овладяване на необоснования и спекулативен ръст на цените на електроенергията на борсата и стабилизирането им на  приемливи и логични нива. В очакване на отговор от Ваша страна, оставамe, С уважение, Пламен Димитров, президент на КНСБДимитър Манолов, президент на…
Read More