Становище на АОБР относно проекта на ЗИД на Закона за енергетика

Становище на АОБР относно проекта на ЗИД на Закона за енергетика

Становища, писма, сигнали, жалби

Изх. № 17-00-23/04.04.2018 г.

 

 

КОПИЕ:

ДО

Г-Н ДЕЛЯН ДОБРЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО ЕНЕРГЕТИКА ПРИ 44-ТО ОНС

Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

 ОТНОСНО: ЗИД НА ЗЕ, № 854-01-19/27.03.2018 Г.

Уважаеми г-н Добрев,

Асоциацията на организациите на българските работодатели изразява задоволство от стъпките за довършване на либерализацията на пазара на електроенергия. Приветстваме подготвените изменения на Закона за енергетика за ускоряване на пълната либерализация, като резултат от активната позиция на национално представителните работодатели, изразена в началото на 2018 г. на няколко срещи при премиера, г-н Бойко Борисов, с участието на вицепремиера Томислав Дончев, финансовия министър Владислав Горанов, енергийния министър Теменужка Петкова, директори на енергийни дружества и Вас.

Промените в законодателството отразяват част от предложенията на Световната банка, представени публично през юли 2017 година. Както знаете, Световната банка представи проучването си върху електроенергийния сектор в страната и бяха направени редица препоръки за неговото реформиране във връзка с въвеждането на пълна либерализация на пазара. В анализа бяха посочени основните проблеми пред отрасъла и мерките за тяхното преодоляване. Ценовите рискове при колебанията в доставките бяха изведени като част от най-сериозните негативи в развитието на енергийния сектор, което се случи на практика през 2017 г. и предизвика протестите на работодателите и инициирането на срещите при министър-председателя.

Новите текстове, разписани в ЗИД на ЗЕ, са решителна крачка напред в посока повишаване на конкуренцията между производители, оптимизация на технологичните разходи, повече предлагане на продукти и количества, и пазарна интеграция на производителите с преференциални цени.

Във връзка с проекта на ЗИД на ЗЕ, с вх.№ 854-01-19/27.03.2018 г., бихме искали да предложим допълнителна промяна в начина на финансиране на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), за което ще изложим нашите аргументи по-долу.

С предложените изменения в енергийното законодателство се регламентират правомощията на Комисията за енергийно и водно регулиране във връзка с прилагането на разпоредбите на Регламент 1227/2011 на ЕП и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара на търговия на едро с енергия (REMIT). КЕВР следва да упражнява контрол с цел недопускане ограничаването и нарушаването на конкуренцията на енергийните пазари. Комисията ще следи за тяхното ефективно функциониране, поради което се променя законът и се уреждат правомощията на КЕВР, в съответствие с регламента REMIT. Съгласно европейския регламент, всяка държава-членка гарантира, че нейните регулаторни органи разполагат с правомощия за разследване и прилагане на мерки, необходими за изпълнение на произтичащите функции. КЕВР ще трябва да осигури изискванията за честна и открита конкуренция на свободния пазар на електрическа енергия в България.

Както знаете, понастоящем в действащото българско законодателство липсва конкретна референция за REMIT. Напомняме и август миналата година, когато се сключиха няколко сделки на българската енергийна борса при съмнителни обстоятелства – в рамките на 17 секунди бяха изтъргувани мегавати за около 90 млн. лева. Сделките бяха направени на платформа, която се използва рядко, но предварително се изисква учредяване на обезпечение. КЕВР проведе успешно разследване, но се оказа, че няма правомощия за санкциониране на участниците в сделките.

Поради това, работодателските организации подкрепяме промяната в законодателството и даване на правомощия на КЕВР за прилагане на разпоредбите на Регламент 1227/2011 на ЕП и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара на търговия на едро с енергия (REMIT).

Важно е, също така, КЕВР да премине към нов модел на финансиране по подобие на БНБ и КФН, за да е успешна и пълна промяната в закона. Комисията не трябва да бъде на субсидия от държавата, а да премине на самоиздръжка. Финансирането ще дойде от услугите и санкциите, които са в правомощията на КЕВР. Така например, за миналата година от такси и санкции КЕВР е внесла 13 млн. лева в бюджета, а е получила около 5 млн. лева субсидия за издръжка.

При новите отговорности на комисията субсидията няма да е достатъчна за привличането и задържането на експертни кадри, които да гарантират качество на екипа на КЕВР. С правомощията по REMIT комисията ще трябва да формира силно звено за контрол на свободния електроенергиен пазар, който през 2018 г. ще стигне 70% спрямо 30% регулиран пазар.

В този дух са и препоръките на Световната банка за засилване на административния капацитет на КЕВР в доклада за пълната либерализация на пазара на електроенергия.

Друга промяна в Закона за енергетика предвижда цената Задължение към обществото (ЗкО) да се плаща към Фонда за сигурност на електроенергийната система (ФСЕС). Досега плащането беше към Национална електрическа компания, но в последната година се натрупаха 50 млн. лева неплатени суми от цената ЗкО. Затова смятаме, че е наложително Фондът също да бъде адресиран по отношение на засилване на административния капацитет.

В заключение подкрепяме:

  1. Промените в Закона за енергетика по отношение на делегиране на правомощия на КЕВР по REMIT, като те бъдат допълнени с промяна в начина на финансиране на КЕВР и преминаване на самоиздръжка. При новия начин на финансиране набраните, но неизползвани средства от КЕВР, следва да се внасят в ФСЕС.
  2. Засилване на административния капацитет на ФСЕС и обезпечаване на фонда с нужния експертен състав и средства за издръжка на допълнителния екип.

 

С УВАЖЕНИЕ,

/п/

БОЖИДАР ДАНЕВ

Изпълнителен председател на БСК
и председател на АОБР за 2018 г.,
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и  КРИБ   Становище на АОБР

Публикации от 3 април 2018 г.

Медиите за нас
Заглавие: Токът за бита може да скочи с 16%
Медия: Инсмаркет
Заглавие: Токът за бита може да скочи с 16%
Медия: Pariteni.bg
Заглавие: ТЕЦ „Варна“ може да струва 250 млн. лв. годишно на потребителите
Медия: Строежи
Заглавие: Работодатели настояват за разваляне на договорите на ,,американските,, централи
Медия: Телевизия Стара Загора
Заглавие: Сдружения от частния охранителен сектор са против новата регулация в бранша
Медия: Инвестор.БГ
Заглавие: И частните гардове скочиха срещу новоприетия Закон за частната охранителна дейност
Медия: Frog news
Заглавие: Сдруженията от частния охранителен бизнес са против новоприетия Закон за частната охранителна дейност
Медия: Българско национално радио
Заглавие: Три браншови организации се обявиха срещу новата регулация на частната охранителна дейност
Медия: БТА
Заглавие: Три браншови организации се обявиха срещу новата регулация на частната охранителна дейност
Медия: Българска стопанска камара
Заглавие: Частните охранители може да се окажат извън закона
Медия: Mediapool

 

Публикации от 2 април 2018 г.

Медиите за нас
Заглавие: Омбудсманът Мая Манолова: Държавата дължи отговори за договорите с „американските централи“
Медия: Омбудсман на Република България
Заглавие: ИЗВЪНРЕДНО! Ексклузивно в DAILYPRESS.bg! Мая Манолова: Притеснителна е липсата на информация за действията на институциите по договорите с американските централи, те дължат прозрачност на обществото
Медия: Дейли Прес
Заглавие: Американските централи изземвали непазарно всяка година от българските домакинства над 486 млн.лв
Медия: Агенция „КРОСС“
Заглавие: Бизнесът смята, че американските тецове изземват непазарно милиони от домакинствата
Медия: Дневник
Заглавие: Бизнесът обяви код „оранжево“ за протести срещу американските централи у нас
Медия: Bg vesti net Кърджали
Заглавие: Работодателите отново вдигат на „оранжева степен“ готовността за протести
Медия: Накратко
Заглавие: Работодателите се оплакаха на омбудсмана от американските ТЕЦ-ове
Медия: БНТ
Заглавие: Американските централи точат близо половин милиард лв. от българските домакинства
Медия: BNEWS
Заглавие: Бизнесът: Американските централи изземват по 161 лв. от всяко домакинство
Медия: Инсмаркет
Заглавие: Токът за бита може да скочи с 16%
Медия: Монитор
Заглавие: Бизнесът обяви код „оранжево“ за протести срещу американските централи у нас
Медия: Всичко за Първомай
Заглавие: Бизнесът: Американските централи изземват по 161 лв. от всяко домакинство
Медия: Факти
Заглавие: Код „оранжево“ за цените на тока
Медия: Дарик Радио
Заглавие: Бизнесът на протест срещу US централите Изземват по 486 млн. лв. на година от домакинствата, твърдят работодателите
Медия: Труд
Заглавие: АОБР СЕ СРЕЩНА С ОМБУДСМАНА НА РБ МАЯ МАНОЛОВА
Медия: Българска стопанска камара
Заглавие: Работодателските организации повишават готовността си за протест заради ТЕЦ-Варна
Медия: Асоциация на индустриалния капитал в България
Заглавие: Бизнесът се оплака на омбудсмана от американските централи
Медия: Агенция Стандарт
Заглавие: Бизнесът обяви код „оранжево“ за протести срещу американските централи у нас
Медия: Хасково нет
Заглавие: Бизнесът готви протести срещу американските централи и ТЕЦ Варна
Медия: Инфосток
Заглавие: Бизнесът: Американските централи ощетяват домакинствата с 486 млн. лв. годишно
Медия: Вевести.бг
Заглавие: ТЕЦ „Варна“ може да струва 250 млн. лв. годишно на потребителите
Медия: Капитал
Заглавие: 486 млн. лв. взимат незаконно американските централи от българите
Медия: Frog news
Заглавие: Всяко семейство дава 161 лв. от джоба си на американските централи
Медия: Флагман
Заглавие: Американските централи изземвали непазарно всяка година от българските домакинства над 486 млн.лв
Медия: Грамофона News
Заглавие: ИЗВЪНРЕДНО! Ексклузивно в DAILYPRESS.bg! Мая Манолова: Тази или следващата сряда ще се срещна с ръководствата на американските централи
Медия: Дейли Прес
Заглавие: Непазарно американските централи изземват 486 400 000 лева годишно
Медия: Военен Телевизионнен Канал
Заглавие: По 161 лева на всяко българско домакинство струват неизгодните договори между държавата и американските централи „Марица-изток“ 1 и 3 
Медия: Би Ай Телевизия
Заглавие: Бизнесът:Американските ТЕЦ-ове ни грабят
Медия: Banks.dir.bg
Заглавие: Бизнесът готви протести срещу американските централи и ТЕЦ Варна
Медия: Banks.dir.bg
Заглавие: Бизнесът: Американските централи изземват по 161 лв. от всяко домакинство
Медия: inews.bg
Заглавие: US ТЕЦ-те изземват 486 млн.лв. непазарно
Медия: Economynews.bg
Заглавие: Работодателите отново повишиха готовността си за протести
Медия: Кис 13
Заглавие: Работодателски организации с тежки обвинения към американските централи
Медия: Мениджър
Заглавие: Американските ТЕЦ изземват 0,5 млрд. лв. годишно от домакинствата
Медия: Финанси България
Заглавие: Договорите за американските ТЕЦ-ове – да бъдат прекратени!
Медия: Днес
Заглавие: АОБР се срещна с Омбудсмана на РБ във връзка с жалбата си срещу т. нар. американски централи
Медия: Българска Търговско-Промишлена Палата
Заглавие: 250 млн. лв. годишно ще струва на потребителите ТЕЦ Варна
Медия: Banks.dir.bg
Заглавие: Бизнесът: Американските централи ощетяват домакинствата с 486 млн. лв. годишно
Медия: Телевизия Европа
Заглавие: ТЕЦ „Варна“ иска да продава скъп ток на регулиран пазар
Медия: Трансмедия
Заглавие: ТЕЦ „Варна“ ще струва на потребителите 250 млн. лв. годишно
Медия: Vlastta.com
Заглавие: Анализ за ефекта от развалените договори с американските ТЕЦ поиска омбудсманът
Медия: Mediapool
Заглавие: Американските ТЕЦ-ове „Марица Изток“ печелят повече от наркобизнеса
Медия: Топ новини
Заглавие: Манолова: Притеснителна е липсата на информация за действията на институциите по договорите с американските централи
Медия: Informo
Заглавие: Американските Марици печелят повече от наркобизнеса, скочиха работодатели
Медия: Енергиен портал Енергия за България
Заглавие: Бизнесът скочи: Американските Марици грабят България, и в наркобизнеса няма такава печалба
Медия: Велика България
Заглавие: Работодателите отново вдигат на „оранжева степен“ готовността за протести
Медия: Агенция БГНЕС
Заглавие: Омбудсманът Мая Манолова: Притеснителна е липсата на информация за действията на институциите по договорите с американските централи, те дължат прозрачност на обществото
Медия: Информационна агенция „Фокус“
Заглавие: Работодатели на среща с Мая Манолова заради американските централи
Медия: Банкеръ
Заглавие: Манолова ще се среща с ръководствата на „американските“ централи, пита ведомства за договорите с тях
Медия: Българско национално радио
Заглавие: Работодатели на среща с омбудсмана по повод американските централи
Медия: Топ новини
Заглавие: В. Велев: Договорите за американските ТЕЦ-ове са сключени „престъпно небрежно“
Медия: Инвестор.БГ
Заглавие: Омбудсманът Мая Манолова: Притеснителна е липсата на информация за действията на институциите по договорите с американските централи, те дължат прозрачност на обществото
Медия: Фокус радио
Заглавие: Държавата абдикира от конституционните си задължения
Медия: Сега
Заглавие: ТЕЦ „Варна“ ще струва на потребителите 250 млн. лв. годишно
Медия: Икономика
Заглавие: НА ЖИВО: Пресконференция на Мая Манолова и работодателски организации
Медия: news.data.bg
Заглавие: Работна среща с омбудсмана Мая Манолова по повод американските централи
Медия: Агенция Сливен
Заглавие: Представители на АОБР ще се срещнат с Омбудсмана на България във връзка с американските централи
Медия: Publics
Заглавие: Мая Манолова за жалбата срещу американските централи: Чука се на отворена врата
Медия: Publics
Заглавие: Мая Манолова се среща и с шефовете на „американските централи“
Медия: Банкеръ
Заглавие: Бизнесът при омбудсмана: Американските централи изземват по 161 лв. от всеки дом, това е грабеж!
Медия: Канал 3
Заглавие: Бизнесът: „Мариците“ ежегодно грабят по 161 лв. от всяко българско домакинство
Медия: bulgariautre.bg
Заглавие: Мая Манолова ще се срещне с ръководителите на Асоциацията на организациите на българските работодатели
Медия: Novini bg
Заглавие: Мая Манолова: Притеснителна е липсата на информация за действията на институциите по договорите с американските централи
Медия: ПИК
Заглавие: 250 млн. лв. годишно ще струва на потребителите ТЕЦ Варна
Медия: Инфосток
Заглавие: Работодатели на среща с омбудсмана по повод американските централи
Медия: Petel bg
Заглавие: Бизнесът: Американските централи изземват по 161 лв. от всяко домакинство
Медия: Дарик Нюз
Заглавие: Омбудсманът Мая Манолова: Тази или следващата сряда ще се срещна с ръководствата на американските централи
Медия: Информационна агенция „Фокус“
Заглавие: Омбудсманът Мая Манолова ще се срещне с ръководителите на Асоциацията на организациите на българските работодатели
Медия: Информационна агенция „Фокус“
Заглавие: Американските централи изземвали непазарно всяка година от българските домакинства над 486 млн. лева
Медия: БТВ
Заглавие: Манолова ще се среща с ръководствата на „американските централи“ пита ведомства за договорите с тях
Медия: Banks.dir.bg
Заглавие: 250 млн. лв. годишно ще струва на потребителите ТЕЦ Варна
Медия: Новини дир.бг
Заглавие: Американските централи изземват по 161 лв. от всяко домакинство
Медия: Novinite.bg
Заглавие: Евгений Иванов, КРИБ: Американските централи реализират печалба от 54 до 59%, дори в наркобизнеса няма такава
Медия: Информационна агенция „Фокус“
Заглавие: Работодатели на среща с омбудсмана по повод американските централи
Медия: БНТ
Заглавие: Бизнесът отново готви протести заради проблеми с цените на тока
Медия: Сега
Заглавие: Работодатели скачат на протест пред американските ТЕЦ-ове заради цената на тока
Медия: Бургас инфо
Заглавие: Работодателите с код „оранжев“ за протести пред американските централи и ТЕЦ „Варна“
Медия: Днес+
Заглавие: Велев след срещата за „американските централи“: Узаконен грабеж
Медия: Vesti.bg
Заглавие: Бизнесът отново в протестна готовност заради цените в енергетиката
Медия: Българско национално радио
Заглавие: Бизнесът отново в протестна готовност заради цените в енергетиката
Медия: Banks.dir.bg
Заглавие: Мая Манолова: Държавата дължи отговори за договорите с „американските централи“
Медия: Plovdiv Live
Заглавие: Ламбро Попов: Законът за частната охрана крие риск от феодализиране на малките населени места (ВИДЕО)
Медия: Канал 3
Заглавие: МВР ще наблюдава всеки маршрут на фирмите, които се занимават с инкасо
Медия: БТВ

 

Работодателските организации повишават готовността си за протест заради ТЕЦ-Варна

Работодателските организации повишават готовността си за протест заради ТЕЦ-Варна

Пресконференции

2 април 2018 г.

Работодателските организации повишават готовността си за протест заради реалната опасност ТЕЦ-Варна да се включи в енергийната система на страната на цени, в пъти надвишаващи пазарните. Централата вече е заявила участие в микса за регулиран пазар с 2 милиона мегаватчаса при цена от 191 лв. за мегаватчас при пазарна цена от 70 лв. Ако Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) позволи това, цената на тока за домакинствата ще се увеличи с 16%.“ Това заяви председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България Васил Велев по време на среща на ръководителите на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) и Омбудсмана на Р България Мая Манолова.

До срещата се стигна, след като бизнесът сезира обществения защитник за държавната помощ спрямо американските централи ТЕЦ „Марица Изток 1“ и ТЕЦ „Марица Изток 3“, която е заложена в договорите с преференции при цените на изкупуването на електроенергията.

Обърнахме се в качеството си на физически лица към Омбудсмана относно непазарното изземане на доходи от т.н. американски централи. Смятаме, че по линията на дългосрочно сключени договори с НЕК, всяка година за регулаторен период тези централи изземат над 486 млн. лв. Тези числа са определени от КЕВР.  Така годишно от всяко българско домакинство се непазарно се иззема доход средно от 161 лв.. По наши данни оперативната печалба на тези дружества  е около 55 %„, коментира още Велев.  Той обърна внимание, че подобни централи имаше в Полша и Унгария. Двете държави обаче прекратиха договорите си преди години. По думите му американските централи трябва да продават на борсата на пазарни цени.

Камен Колев, зам.-председател на БСК, напомни, че по силата на дългосрочно сключените договори с т. нар. американски централи, всяка година тези две централи непазарно изземват от българските домакинства и българския бизнес 480 млн. лв.

Според изпълнителния директор на КРИБ Евгений Иванов, печалбата, която американските централи реализират, е от 54 до 59%. „Дори в наркобизнеса няма такава печалба. Всичко това се пренася върху цената на тока, а това отблъсква инвеститорите“, категоричен бе Евгений Иванов.

Главният секретар на БТПП Васил Тодоров поясни, че жалбата на работодателските организации срещу неизгодните договори с американските централи цели да бъде създадена обществена нетърпимост срещу това ограбване на българските граждани.

Омбудсманът Мая Манолова също се обяви за разваляне на договорите. „Работодателите чукат на отворена врата при омбудсмана. Наясно съм, че до голяма степен високите цени на ел. енергията се определят от възможностите за преференциално търгуване на енергийния пазар и съм на мнение, че трябва да има промени в законодателството, които да регулират обема на тези преференции„, заяви тя. Според Мая Манолова е притеснително, че няма информация какво точно се случва и какви действия е предприела всяка от отговорните институции по темата с американските централи. По думите ѝ институциите дължат пълна прозрачност по тази тема.

Мая Манолова информира, че предстои да проведе подобен разговор и с представителите на американските централи, като паралелно с това ще изиска от компетентните институции – Министерство на енергетиката, Министерство на финансите и КЕВР, информация за това какво е предприела всяка от тези институции по казуса и направени ли са съответните анализи и разчети за възможните сценарии. „Притеснителна е липсата на пълна информация за това какви действия са предприети от институциите и на каква фаза са тези действия. И, второ, правила ли е някоя от тези институции икономически, финансов и правен анализ за евентуалните последици от предоговарянето или развалянето на договорите за двете централи“, заяви Мая Манолова.

ВИЖТЕ ПЪЛЕН ВИДЕОЗАПИС НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА СЛЕД СРЕЩАТА:

Публикации от 28 март 2018 г.

Медиите за нас
Заглавие: Работодателите: Право на отговор
Медия: 3е news
Заглавие: Спорните промени в НК: продиктувани от некадърни евроексперти
Медия: Клуб Z
Заглавие: Свръхрегулация и произвол – докъде могат да доведат промените за корупцията в частния сектор
Медия: Дневник
Заглавие: Няма да изтеглят спорните промени в Наказателния кодекс
Медия: BNEWS
Заглавие: Управляващите не се отказват от спорни промени в Наказателния кодекс
Медия: Actualno.com
Заглавие: Управляващите не се отказват от спорни промени в Наказателни кодекс
Медия: Actualno.com
Заглавие: Въпреки критиките: Няма да изтеглят спорните промени в Наказателния кодекс
Медия: OFFNews
Заглавие: Никой не желае вкарването на прокуратурата в частния бизнес
Медия: Mediapool
Заглавие: Бизнесът призова за оттегляне на промените в НК за корупцията в частния сектор
Медия: Lex.bg
Заглавие: Оттегляне на промените за корупцията в частния сектор, поискаха от бизнес-организациите
Медия: Съдебни репортажи
Заглавие: Парламентът ще разглежда промени в Наказателния кодекс за корупцията в частния сектор
Медия: 24 Часа
Заглавие: Предложенията за промени в НК, свързани с корупцията в частния сектор, остават за разглеждане в НС
Медия: Novini bg
Заглавие: Бизнесът: Поправките в НК са шмайзер в неопитни ръце
Медия: Сега

 

Публикации от 27 март 2018 г.

Медиите за нас
Заглавие: Как американските ТЕЦ-ве стигнаха до омбудсмана
Медия: Капитал
Заглавие: Фирмите без дейност са вкарани в параграф 22
Медия: Сега
Заглавие: Всички ВЕИ-та над 4 MW излизат на свободния пазар на ток
Медия: Клуб Z
Заглавие: Работодателите сезираха омбудсмана за американските тецове
Медия: Pernik Today
Заглавие: Обсъждат спорните промени срещу корупцията в частния сектор
Медия: OFFNews
Заглавие: Адв. Левашки за промените в НК: Всеки втори български гражданин ще бъде обект на наказателно преследване.
Медия: Трафик Нюз

Божидар Данев, Васил Велев, Кирил Домусчиев и Цветан Симеонов изпратиха жалба до Омбудсмана на РБ, в качеството си на физически лица

Божидар Данев, Васил Велев, Кирил Домусчиев и Цветан Симеонов изпратиха жалба до Омбудсмана на РБ, в качеството си на физически лица

Становища, писма, сигнали, жалби

23.03.2018 г.

Ръководителите на четирите национално представителни работодателски организации, членове на АОБР – Божидар Данев, Васил Велев, Кирил Домусчиев и Цветан Симеонов, в качеството си на физически лица, изпратиха жалба до Омбудсмана на РБ срещу двете топлоелектрически централи, стопанисвани от дружествата AES и „Контур Глобал”.

Отговорно твърдим, че те в постоянен и непрекъснат режим, с последователност, достойна за по-добри дела ни ограбват ежедневно, ежечасно и ежеминутно, като ни „измъкват” от джобовете по 14 лева на мегаватчас използвана електроенергия“, се казва в жалбата, като се призовава за незабавно разследване и предприемане на мерки за пресичане на това нарушаване на правата на потребителите, „изразяващо се в открит и, на пръв поглед, узаконен грабеж“.

Четиримата жалбоподатели подчертават, че повод за жалбата са разширените правомощия на Омбудсмана на РБ, вследствие на последната поправка в Закона за Омбудсмана от м. февруари т.г., според която националният защитник вече ще има възможност за намеса и в спорове между граждани и други частни субекти (търговци, граждански организации и отделни граждани).

В жалбата се припомня, също така, че Асоциацията на организациите на българските работодатели призова Президента на РБ да наложи вето върху промените в Закона за омбудсмана, тъй като се променя цялата философия на закона, в противоречие с европейското право и практика в тази област.

Ние вярваме, че след като върху Вас легна бремето да се намесвате във всякакви правоотношения, незабавно ще насочите вниманието си към най-фрапиращите примери на узаконени кражби, неправомерни държани помощи и с нищо незаслужени привилегии, които не само бъркат дълбоко в джоба на индустрията като цяло, но и тровят личния живот и личния бюджет на българските граждани – скромни физически лица. Даваме си сметка, че подобни жалби, напълно основателно биха могли да отправят още над 6 милиона пълнолетни граждани – гласоподаватели и най-вече данъкопллатци. Те биха могли да се оплачат не само от „американските централи”, които им изземват непазарно по 450 млн. лв. годишно, но и от всевъзможни „ВЕИ-та” и „високоефективни производства” на електроенергия, които неуморно тършуват из джобовете им, така че надплатената сметка да премине 1,5 млрд. лв. годишно. Това биха били напълно резонни жалби, адресирани към Вас, и ние сме готови да Ви съдействаме, като съобщим на висок глас, че вече сме се обърнали към Вас с подобна молба“, се казва в документа.

С пълния текст на жалбата можете да се запознаете ТУК.

Публикации от 23 март 2018 г.

Медиите за нас
Заглавие: Вицепрезидентът: Образованието е ключ за адаптиране към променящия се пазар на труда
Медия: Vlastta.com
Заглавие: Европейските работодатели обсъждаха на форум в София предизвикателствата пред пазара на труда
Медия: Българска стопанска камара
Заглавие: Започна срещата на среща на Група 1 „Работодатели“ на Европейския икономически и социален комитет
Медия: Вестник Stroitel
Заглавие: Вицепрезидентът: Образованието е ключ за адаптиране към променящия се пазар на труда
Медия: Агенция „КРОСС“
Заглавие: ГЕРБ с обществено обсъждане на спорните промени срещу корупцията в частния сектор
Медия: OFFNews
Заглавие: Вицепрезидентът: Образованието е ключ за адаптиране към променящия се пазар на труда
Медия: Президент на Република България
Заглавие: Вицепрезидентът Илияна Йотова: Образованието е ключ за адаптиране към променящия се пазар на труда
Медия: Информационна агенция „Фокус“
Заглавие: Илияна Йотова: Образованието е ключ за адаптиране към променящия се пазар на труда
Медия: news.data.bg
Заглавие: Илияна Йотова: Образованието е ключ за адаптиране към променящия се пазар на труда
Медия: Вестник Stroitel
Заглавие: Илияна Йотова: Образованието е ключ за адаптиране към променящия се пазар на труда
Медия: Novini bg
Заглавие: Илияна Йотова: Образованието е ключ за адаптиране към променящия се пазар на труда
Медия: Епицентър
Заглавие: Под натиск на работодателските организации парламентът отложи дебатите за промените в Наказателния кодекс
Медия: Българска Търговско-Промишлена Палата
Заглавие: Илияна Йотова: Образованието е ключ за адаптиране към променящия се пазар на труда
Медия: Труд
Заглавие: Министър Павлова : На първо място са образованието и Единния цифров пазар
Медия: Вестник Stroitel
Заглавие: Лиляна Павлова: 18 милиона души в ЕС са безработни
Медия: Вевести.бг
Заглавие: Министър Павлова: На първо място са образованието и Единния цифров пазар
Медия: Econ.bg
Заглавие: Павлова: Бизнесът търси не просто хора със знания, а със задължителните социални и дигитални умения
Медия: Faktor bg
Заглавие: ЕК и държавите-членки трябва да разработят целенасочени политики за приспособяване на образованието към дигитализирането на света
Медия: Свободен народ онлайн
Заглавие: Министър Павлова: На първо място са образованието и единния цифров пазар
Медия: Инсмаркет
Заглавие: Министър Лиляна Павлова на дискусия за бизнеса: Единният цифров пазар и образованието са сред основните задачи на Българското председателство
Медия: Информационна агенция „Фокус“
Заглавие: Павлова: Бизнесът търси не просто хора със знания, а със задължителните за нашия век умения
Медия: news.data.bg
Заглавие: Павлова: Бизнесът търси не просто хора със знания, а със задължителните за нашия век умения
Медия: Novini bg
Заглавие: На първо място са образованието и единния цифров пазар
Медия: Евроком
Заглавие: Недостигът на човешки ресурси е сред основните проблеми на европейските държави
Медия: Projectmedia.bg
Заглавие: Технологичната революция ще изхвърли от пазара много професии
Медия: BNEWS
Заглавие: Много професии ще останат в миналото и милиони работни места ще изчезнат от пазара на труда
Медия: Българско национално радио
Заглавие: Много професии ще останат в миналото и милиони работни места ще изчезнат от пазара на труда
Медия: Banks.dir.bg
Заглавие: Хаос с Търговския регистър след поредната мярка за облекчаване на административната тежест
Медия: Инфосток
Заглавие: Прокуратурата ще решава търговски спорове, а дружбата с прокурор става основен социален капитал
Медия: Капитал
Заглавие: Всички сте заподозрени
Медия: Капитал
Заглавие: Настояване на АТАКА на път да стане факт – разваляме договорите с американските тецове
Медия: Атака
Заглавие: Работодателите с жалба до омбудсмана заради американските ТЕЦ-ове
Медия: Икономика
Заглавие: Ръководителите на четири работодателски организации са внесли жалба до омбудсмана срещу две топлоелектрически централи
Медия: БТА
Заглавие: Работодателите се оплакаха на Манолова от „американските централи“
Медия: Канал 3
Заглавие: Работодателите се оплакаха на Манолова от „американските централи“
Медия: Политиката
Заглавие: Работодатели се оплакват като физически лица на Мая Манолова от американските централи
Медия: 24 Часа
Заглавие: Работодателите търсят помощ от Манолова срещу „ограбването“ от американските централи
Медия: Faktor bg
Заглавие: Работодателите с жалба до Мая Манолова заради американските ТЕЦ-ове
Медия: KMETA.BG
Заглавие: Шефовете на четирите организации в АОБР с жалба до омбудсмана срещу американските ТЕЦ
Медия: Publics
Заглавие: Работодателите се оплакаха на Манолова от „американските централи“
Медия: Информационна агенция „Блиц“
Заглавие: Ръководителите на национално представителните работодателски организации от АОБР изпратиха жалба до Омбудсмана в качеството си на физически лица
Медия: Асоциация на индустриалния капитал в България
Заглавие: Работодателите се оплакаха на Манолова от „американските централи“
Медия: Епицентър
Заглавие: Законови недомислия предизвикаха хаос с Търговския регистър
Медия: Mediapool