Писмо на АОБР относно ЗИД на Закона за българското гражданство и предложение за разглеждане на Концепция за развитие на българската програма за инвестиционна имиграция

Писмо на АОБР относно ЗИД на Закона за българското гражданство и предложение за разглеждане на Концепция за развитие на българската програма за инвестиционна имиграция

Становища, писма, сигнали, жалби
  До Г-Н емил караниколов МИНИСТЪР НА икономиката   Г-ЖА ДЕСИСЛАВА АХЛАДОВА ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО     Относно: ЗИД на Закона за българското гражданство и предложение за разглеждане на Концепция за развитие на българската програма за инвестиционна имиграция   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАРАНИКОЛОВ, УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АХЛАДОВА,   От името на Асоциацията на организациите на работодателите в България (АОБР), обединяваща четирите представителни организации на работодателите на национално равнище, се обръщаме към Вас, в желанието ни да поставим на обсъждане и дневен ред ЗИД на Закона за българското гражданство и инвестиционната имиграционна програма, която да позволи на граждани на трети страни да придобият разрешение за пребиваване и/или гражданство в България, чрез инвестиции в съответствие с приетата нормативна рамка. Инвестиционно – миграционните програми са световна индустрия, позволяващи на страните да привлекат значителен обем инвестиции…
Read More
Предложение за увеличаване на субсидията за обучение на студенти от област на висше образование и професионално направление „Технически науки“

Предложение за увеличаване на субсидията за обучение на студенти от област на висше образование и професионално направление „Технически науки“

Новини
До Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ   Г-Н КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   Относно: Предложение за увеличаване на субсидията за обучение на студенти от област на висше образование и професионално направление „Технически науки“   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГОРАНОВ, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЪЛЧЕВ,   От името на Асоциацията на организациите на работодателите в България (АОБР), обединяваща четирите представителни организации на работодателите на национално равнище, се обръщаме към Вас, силно разтревожени от факта, че нашите предприятия и българската индустрия като цяло отчитат значителен дефицит на инженери в страната. Повече от три години работодателите алармират, че държавата следва да се намеси по-категорично при определяне на план-приема в областта на техническите науки. Малка стъпка в тази насока беше направена през 2018 г. с включването на три нови инженерни професии в Списъка на…
Read More
Становище на АОБР относно управление на студения резерв

Становище на АОБР относно управление на студения резерв

Становища, писма, сигнали, жалби
В писмо до министъра на енергетиката Теменужка Петкова, Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) представи становище относно управлението на студения резерв. В писмото се казва: "На 26.02.2019 г. ЕСО ЕАД съобщи, че не може да оповести в изпълнение на чл.36а от ЗЕ и Наредба 01/14.03.2017 г. своето предложение за утвърждаване на нови цени за мрежовите си услуги достъп и пренос за новия регулаторен период 01.07.2019 - 30.06.2020 г. Сред изброените причини е и необходимостта Министерство на енергетиката да утвърди средногодишния размер на студения резерв за предстоящия период, респективно - да бъдат проведени търгове за осигуряване на определения студен резерв. Съответно, след това КЕВР ще определи цената за разполагаемост за студен резерв, с което ще бъде в крайна сметка и определен пределният размер на разходите за студен резерв. Прилаганият в…
Read More
Писмо на АОБР до министъра на финансите

Писмо на АОБР до министъра на финансите

Новини
  ДО Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   ОТНОСНО:  Оттегляне на Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица, водени от „Централен депозитар“ АД в т.нар. Регистър А УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГОРАНОВ, Във връзка с постъпили многобройни аргументирани възражения от предприятия и сдружения, членуващи в национално представителните организации на работодателите, обединени в АОБР, и наше общо становище по този въпрос, с настоящото предлагаме да бъде оттеглен, без отлагане, проектът на „Концепция за личните сметки на физически и юридически лица, водени от „Централен депозитар“ АД в т.н. Регистър А“. При необходимост сме готови да проведем среща в удобно за Вас време за допълнително представяне на нашите аргументи, очакваните проблеми при прилагането, свързаното нарушаване на правата на собственост на гражданите и предприятията – емитенти, както и на значимото…
Read More
Писмо до министър-председателя с предложение за промяна в Правилника за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари

Писмо до министър-председателя с предложение за промяна в Правилника за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари

Становища, писма, сигнали, жалби
ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ, МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Относно: Предложение за промяна в Правилника за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари, приет с ПМС № 357 от 31.12.2018 г., обн. ДВ, бр. 3 от 8 януари 2019 г. УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ,             С приетия с ПМС № 357 от 31.12.2018 г. Правилник за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП) се въвежда неследваща се нова административна и финансова тежест за бизнеса – предвиденото в чл. 38 и в Приложение № 3 изискване за нотариална заверка на подписа при заявяване на подлежащите на вписване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в регистър БУЛСТАТ данни по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП. Нотариална заверка на подписа при подаване на декларация…
Read More
Асоциацията на организациите на българските работодатели настоява за оттегляне на Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица

Асоциацията на организациите на българските работодатели настоява за оттегляне на Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица

Новини
На близо 3 милиона души може да им бъде отнета собствеността върху притежаваните от тях акции, придобити от масовата приватизация Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), в която се включват Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), настоява за оттегляне на Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица, водени от Централен депозитар АД. Прилагането на концепцията ще засегне и ощети близо 3 милиона българи - собственици на акции, придобити по време на масовата приватизация. В изготвената концепция е предвидено въвеждане в определен срок на задължително прехвърляне на безналичните акции в подсметки на Централния депозитар към инвестиционни посредници, на които вече ще заплащат занапред всички дължими такси. Подобно предложение не само, че ще…
Read More

Публикации от 23 януари 2019 г.

Медиите за нас
Заглавие: Работодателите поискаха отпадане на данъка върху дивидента Медия: Investor.bg Заглавие: Бизнесът: Опашати неистини са, че на нашата борса се продава евтин токМедия: News.bg Заглавие: КРИБ: Не може всеки важен проект да се атакува от групи, финансирани от конкуренти отвънМедия:  168chasa.bg Заглавие: Monitor.bg: Работодателите представят приоритетите си за годинатаМедия:  Monitor.bg Заглавие: АОБР ПРЕДСТАВИ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ ЗА 2019 Г.Медия: Mypr.bg Заглавие: Бизнесът представи приоритетите си за 2019 г. (ВИДЕО)Медия: Fakti.bg Заглавие: Нови трудови договори иска бизнесът - освен заплатата да пише колко струва всеки работник (Обзор)Медия: Dotbg.bg Заглавие: Нови трудови договори иска бизнесът - освен заплатата да пише колко струва всеки работник (Обзор)Медия: 24chasa.bg Заглавие: Нови трудови договори иска бизнесът - освен заплатата да пише колко струва всеки работникМедия: 24 часа, 23.01.201, стр. 10: Заглавие: Работодателите искат да си делят поравно разходите за осигуровки с работницитеМедия: Dnevnik.bg Заглавие: Работодателите поискаха да плащат половината разходи за осигуровки на…
Read More

Публикации от 22 януари 2019 г.

Медиите за нас
Заглавие: В националния пресклуб на БТА Медия: БТА Заглавие: Бизнесът иска равни осигуровки между работодател и работник Медия: Агенция БГНЕС Заглавие: Бизнесът иска равни осигуровки между работодател и работник Медия: Днес+ Заглавие: Беновска пита АОБР: Защо премълчавате Закона за горивата и диалога Златев – Домусчиев? Медия: Информационна агенция "Блиц" Заглавие: АОБР ПРЕДСТАВИ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ ЗА 2019 Г. Медия: Българска стопанска камара Заглавие: РЕВОЛЮЦИОННО: Работодателите предлагат нов вид трудови договори Медия: ПИК Заглавие: Бизнесът роптае заради корупцията и "убийствената" сива икономика, очаква щети от спорното финансиране на "Хемус" Медия: Флагман Заглавие: Бизнесът: Цената "Задължение към обществото" да отпадне за индустрията и да се плаща от бюджета Медия: 3е news Заглавие: Бизнесът иска да дели 50:50 вноските с работника Медия: KMETA.BG Заглавие: Отмяна на данъка върху дивидента и 5% намаление на данъка върху доходите на едноличните търговци искат от АОБР Медия: 3е news Заглавие: Работодателите поискаха да плащат половината разходи за осигуровки на…
Read More