Социалните партньори с писмо до премиера относно кандидатурата на България за ERM II

Социалните партньори с писмо до премиера относно кандидатурата на България за ERM II

Становища, писма, сигнали, жалби
Изх. № 17-00-36 / 26.06.2018 г. ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н ДИМИТЪР РАДЕВ УПРАВИТЕЛ НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА КОПИЕ: Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ Относно: Предприемане на необходимите стъпки за подаване на заявление за присъединяване на Р България в Механизма на обменните курсове - II  /ЕRM II/   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАДЕВ, Проведените многобройни обществени дебати във връзка с българското председателство на Европейския съвет потвърдиха отново необходимостта от незабавно иницииране на всички необходими процедури по присъединяване на Р България към ЕRM II, както и ускоряване на всички подготвителни стъпки за последващо присъединяване към еврозоната. Както сте информирани, по тези въпроси национално представителните работодателски и синдикални организации са изразявали своите категорични общи позиции,  вкл. през ноември 2014 г., в приетото становище на Икономическия и социален съвет…
Read More
Черноморският регион привлича 5% от световните туристически приходи

Черноморският регион привлича 5% от световните туристически приходи

Новини
„България има късмета да е една от малкото страни, през които се пресичат, както Черноморският, така и Дунавският регион. Над 330 млн. души живеят в региона на Черно море и над 115 млн. – в Дунавския регион. Това са държави с различно икономическо развитие, които имат добро сътрудничество, но и съответните различия. България е активен участник и в двете многонационални инициативи – Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС) и Дунавската стратегия. В качеството си на координатор на приоритетна област 3 „Насърчаване на културата, туризма и връзката между хората“ на Дунавската стратегия и като координатор на Работна група „Сътрудничество в туризма“ към ОЧИС, Министерството на туризма работи за задълбочаване на регионалното сътрудничество в областта на туризма и разработване на различни проекти и инициативи, които да допринесат за по-голямата разпознаваемост на региона.“…
Read More
В Албена стартира двудневен международен форум, посветен на Черноморския регион и връзката му с Дунавската стратегия

В Албена стартира двудневен международен форум, посветен на Черноморския регион и връзката му с Дунавската стратегия

Новини
"Зоната на Черноморието все още не е истински стабилна и все още има регионални конфликти, които трябва да бъдат преодолявани. Основната задача е да се стабилизира регионът чрез развитие на различните отрасли – туризъм, земеделие, икономика. За целта трябва да бъдат ползвани добрите практики, изградени чрез прилагането на Дунавската стратегия от 2011 г. досега”. Това  сподели Арно Рийдел, национален координатор по Дунавската стратегия от Федералното министерство за Европа, интеграция и външни работи на Австрия по време на Международната конференция на тема „Ролята и значението на Черноморския регион и връзката му с Дунавската стратегия”. Двудневният форум  стартира днес в курорта Албена и бе открит от Радосвет Радев – председател на УС на „Албена” АД и член на УС на БСК. В приветствието си към участниците той подчерта значението на двата региона…
Read More
АОБР апелира в работната група за „Единна входна точка“ да се включат експерти от представителните на национално равнище работодателски организации

АОБР апелира в работната група за „Единна входна точка“ да се включат експерти от представителните на национално равнище работодателски организации

Становища, писма, сигнали, жалби
Изх. № 17-00-34/13.06.2018 г. ДО Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ОТНОСНО: Изпълнение на проект „Реализиране на ЦАИС „Единна входна точка“ за подаване на годишни финансови отчети и статистика в машинночетим формат и интеграция с НАП, НСИ, АВ (ТР)“, финансиран по програма ОПДУ УВАЖАЕМИ Г-Н ДОНЧЕВ, Със Заповед на Министъра на правосъдието № ЛС-13-49 от 03.04.2018 г. е създадена работна група със задача да изготви промени в нормативната уредба във връзка с изпълнение на проект „Реализиране на ЦАИС „Единна входна точка“ за подаване на годишни финансови отчети и статистика в машинночетим формат и интеграция с НАП, НСИ, АВ (ТР)“, финансиран по програма ОПДУ. Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) обединява организации на бизнеса, чийто членове произвеждат 86.2 % от брутния вътрешен продукт на България и осигуряват работа на над 82%…
Read More
Синдикати и работодатели искат спешно свикване на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания

Синдикати и работодатели искат спешно свикване на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания

Новини
Синдикати и работодатели искат спешно свикване на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. На заседанието трябва да се разгледат проблемите, исканията и предложенията на хората с увреждания и преди всичко тези, поставени от майките, които протестират под надслов "Системата ни убива". Това бе решено на среща късно снощи между представителите на КНСБ, КТ"Подкрепа", АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, която се проведе в сградата на КНСБ на пл. "Македония". Искането за свикването на съвета е изпратено до министъра на труда и социалната политика Бисер Петков от президента на КНСБ Пламен Димитров и е от името на всички организации на работодателите и синдикатите. На заседанието ще бъдат поканени както протестиращите, така и омбудсманът на Република България - г-жа Мая Манолова, която се е ангажирала с конкретни нормативни предложения. В съответствие…
Read More
АОБР подкрепя предложенията за промени в Закона за счетоводството относно финансовия одит

АОБР подкрепя предложенията за промени в Закона за счетоводството относно финансовия одит

Становища, писма, сигнали, жалби
Изх. № 17-00-33/12.06.2018 г. ДО Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   ОТНОСНО: Създаването в МФ на работна група със задача обсъждане и изготвяне на Закон за изменение и допълнение на Закона за счетоводството по отношение на повишаване на прага на задължителния одит на годишните финансови отчети    УВАЖАЕМИ Г-Н ГОРАНОВ, Във връзка с изпълнение на т. 3 от Решение № 411 на Министерския съвет от 19 май 2016 г. за приемане на План за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите и Решение по т. 3 от дневния ред на Националния икономически съвет, състоял се на 18 май 2018 г., и във връзка със създаването в Министерство на финансите на работна група със задача обсъждане и изготвяне на Закон за изменение и…
Read More

Публикации от 7 и 8 юни 2018 г.

Медиите за нас
Заглавие: Мораториумът върху строителството на "Белене" падна Медия: Днес+ Заглавие: Мораториумът върху строителството на "Белене" падна, Петкова: АЕЦ "Белене" може да бъде готова в следващите 7-8 години Медия: Пловдивски новини Заглавие: Министерството на енергетиката със срок до октомври да изготви конкурсна процедура за инвеститор в АЕЦ "Белене" Медия: Телевизия Враца Заглавие: Мораториумът върху строителството на "Белене" падна Медия: Енергиен портал Енергия за България Заглавие: Мораториумът върху строителството на "Белене" падна Медия: news.bg Заглавие: Жельо Бойчев, БСП: АЕЦ "Белене" може да се реализира само като европейски проект, отговарящ на националния интерес Медия: Информационна агенция "Фокус" Заглавие: ИЗВЪНРЕДНО! Парламентът ври и кипи! Депутатите решават съдбата на АЕЦ "Белене", ДПС обърна гръб на предложенията Медия: Глас Заглавие: "Росатом" е готова да преговоря за Втора атомна Руската компания е подходящ изпълнител, защото проектът е разработен от нея, каза Вадим Титов Медия: Икономист Заглавие: ИЗВЪНРЕДНО В ПИК TV! Парламентът ври и кипи!…
Read More

Публикации от 6 юни 2018 г.

Медиите за нас
Заглавие: Работодателите допълват условията на МЕ за АЕЦ "Белене" Медия: news.bg Заглавие: Работодателите искат гаранции срещу непазарно изпълнение на АЕЦ "Белене" Медия: Дневник Заглавие: Големият бизнес със свой сценарий за строежа на АЕЦ "Белене" Медия: Клуб Z Заглавие: АОБР предлага АЕЦ "Белене" да се финансира през фондовата борса Медия: Publics Заглавие: Работодателите допълват условията за рестарт на АЕЦ "Белене" Медия: Инвестор.БГ Заглавие: Работодателите виждат опасност от непазарно решение за "Белене" Медия: Actualno.com Заглавие: Работодателите виждат опасност от непазарно решение за "Белене" на базата на неистинска информация Медия: Mediapool Заглавие: Бизнесът предупреди властта да не измисля "иновации" за субсидиране на "Белене" Медия: Икономика Заглавие: Работодателите искат гаранции срещу непазарно изпълнение на АЕЦ "Белене" Медия: Шум бг Заглавие: Работодателите искат гаранции срещу непазарно изпълнение на АЕЦ "Белене" Медия: Econ.bg Заглавие: Бизнесът подкрепя реализацията на АЕЦ "Белене", но на пазарен принцип Медия: Банкеръ Заглавие: Работодателите се обявиха против непазарни схеми с АЕЦ "Белене" Медия: Webcafe Заглавие: Бизнес организациите…
Read More