26 юли 2017 г.

Работодателските организации сезираха Комисията за защита от дискриминация


24 юли 2017 г.

Работодателите още по-активно ще си сътрудничат с Министерство на външните работи


24 юли 2017 г.

На обща пресконференция днес АОБР обоснова предложението си за премахване на т. нар. „клас прослужено време“


20 юли 2017 г.

Писмо от АОБР до ръководствата на браншовите работодателски организации за преустановяване на преговорите и административното определяне на минималните осигурителни доходи (МОД) за 2018 г.


20 юли 2017 г.

Покана за пресконференция


14 юли 2017 г.

Асоциацията на организациите на българските работодатели се срещна с Омбудсмана на Република България по повод предложенията за промени в законодателството, свързани с подобряване на защитата на работниците и служителите в случаи на неизплащане на работни заплати


20 юни 2017 г.

Призив за спешно предприемане на мерки за облекчаване достъпа на чуждестранни работници


14 юни 2017 г.

В Женева АОБР представи България като страната с най-конкурентни условия за бизнес в европейски мащаб


13 юни 2017 г.

Консултативен съвет с участието на работодателските организации към МОН ще решава проблема с липсата на кадри за икономиката


17 май 2017 г.

Върховният административен съд отмени Постановление № 22 от 2017 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата


5 април 2017 г.

Пълна подкрепа от работодателите за предлаганите от МОН минимални национални изисквания

Писмо до Министерството на образованието и науката (МОН) и до средствата за масова информация в подкрепа на предлаганите от Министерство на образованието и науката минимални национални изисквания към кандидатите за придобиване на научна степен и заемане на академична длъжност чрез изменения и допълнения на Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ).


31 март 2017 г.

Членството в ОИСР би увеличило престижа и доброто име на българската икономика

Писмо на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) до президента на Република България.


30 март 2017 г.

Индустрията се обяви против увеличението на цената на ел. енергията


18 март 2017 г.

Работодателите представиха приоритетите си пред президента на Република България


10 март 2017 г.

Българските работодатели подкрепят новия подход при формирането на план-приема за учебната 2017/2018 г. във висшите училища и научните организации


1 март 2017 г.

АОБР представи приоритетите си пред БСП


28 февруари 2017 г.

АОБР представи приоритетите си пред Коалиция „Обединени патриоти“


22 февруари 2017 г.

АОБР представи приоритетите си пред ДПС


17 февруари 2017 г.

АОБР представи приоритетите си пред Гражданско движение „Воля“


16 февруари 2017 г.

АОБР представи приоритетите си пред ГЕРБ


11 февруари, 2017 г.

Позиция на АОБР по механизма за определяне на размера на минималната работна заплата


6 февруари, 2017 г.

Асоциацията на организациите на българските работодатели представи приоритетите си за 2017 г.

Четири ключови приоритета през 2017 г. очерта Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) – осигуряване на човешки ресурси за икономиката, подобряване на бизнес средата за повишаване на конкурентоспособността на българските производители, подготовка на Българското председателство на Съвета на ЕС и развитие на капиталовия пазар. Те бяха представени на специална пресконференция от ръководителите на национално представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ: Васил Велев, председател на Асоциация на индустриалния капитал в България, Божидар Данев, изпълнителен председател на Българска стопанска камара, Цветан Симеонов, председател на Българска търговско-промишлена палата и Кирил Домусчиев, председател на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България.

През 2017 г. ротационен председател на АОБР е Асоциация на индустриалния капитал в България.

АОБР е учредена през 1995 г., като обединение на официално признатите за представителни организации на работодателите в Република България. Асоциацията има за цел да координира позициите на своите членове и да съдейства за консолидиране, балансиране и единно представляване на техните интереси на национално ниво и в рамките на Международната организация на труда и Международната организация на работодателите.

Вижте приоритетите тук.


1 януари, 2017 г.

Възстановяване на членството на КРИБ в АОБР

По решение на Асоциацията, на организациите на българските работодатели (АОБР), считано от 1 януари 2017 г. се възстановява, след десетгодишно прекъсване, членството на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) в АОБР, респективно в Международната организация на работодателите (МОР).