Социалните партньори стартират съвместни действия  във връзка с цените на електроенергията

Социалните партньори стартират съвместни действия във връзка с цените на електроенергията

Срещи

Днес, 15 януари 2018 г., се проведе работна среща между ръководителите на представителните на национално равнище организации и работниците и служителите, и на работодателите, обединени във формата „4+2“.

Социалните партньори отново потвърждават изразената от тях на 16 декември 2017 г. позиция и се обединяват около необходимостта от съвместни действия във връзка със задълбочаването на проблемите в сектор „Енергетика“ и спекулативното увеличение на цената на електроенергията.

Шестте организации се договориха:

  1. Да подготвят съвместен пакет от мерки, които компетентните институции следва да предприемат в сферата на енергетиката, особено по въпроси от изключително значение за цялото общество.
  2. Да стартират подготовка на национален протест, след решение на управителните органи на шестте организации. Датата на протеста ще бъде определена допълнително, като тя ще е след анонсирания вот на недоверие, за да не се спекулира с обективните искания на организаторите.
Работодателите още по-активно ще си сътрудничат с Министерство на външните работи

Работодателите още по-активно ще си сътрудничат с Министерство на външните работи

Срещи

Това стана ясно на първата среща на представителните на национално равнище организации на работодателите с вицепремиера и министър на външните работи г-жа Екатерина Захариева

Срещата се проведе по инициатива на бизнеса и в нея участваха г-н Васил Велев – председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България и ротационен председател на АОБР, г-н Божидар Данев – изпълнителен председател на Българска стопанска камара, г-н Цветан Симеонов – председател на Българска търговско-промишлена палата, г-н Евгений Иванов – изпълнителен директор и член на УС на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България.

От името на Асоциацията на организациите на българските работодатели нейният ротационен председател г-н Васил Велев отбеляза задоволството на бизнеса у нас от това, че външната политика на страната все повече си поставя икономически цели. Това бе подкрепено и от работата на настоящия външен министър г-жа Екатерина Захариева, която непосредствено следи посланиците на страната и екипите на посолствата ни зад граница да оказват съдействие на българските компании.

„В рамките на посланическата конференция отправих молба към всички представители на дипломатическите ни мисии в чужбина да бъдат активни и да съдействат на българския бизнес. Той има капитал и самочувствие да създава работни места и да работи за увеличаване на износа”, заяви министър Захариева в рамките на срещата.

Вицепремиерът допълни, че е много важно нашата дипломация да бъде практична и ориентирана към икономиката. „Независимо, че малко места имат търговски представителства, работата на българските дипломати е да презентират България като добро място за инвестиции”, каза още Екатерина Захариева. „С вас работим от години добре заедно, надявам се да задълбочим сътрудничеството си”, обърна се вицепремиерът към представителите на бизнеса.

Акценти в разговора на работодателите с министъра на външните работи днес бяха въпросите за подготовката на двустранни споразумения на България за обмен на работна сила с Украйна, Молдова и Армения, и членството на България в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

„Приели сме членството на България в ОИСР за един от най-важните външнополитически приоритети. Усилията на страната ни са оценени и имат подкрепата на много европейски държави”, каза вицепремиерът Захариева.

Бизнесът приветства работата на правителството за присъединяването на страната ни към ОИСР, защото това ще допринесе за подобряването на бизнес средата в България, а България ще допринесе в организацията с опита си и политическите си позиции в региона.

Прилагаме прессъобщение в PDF и MS Word формат.

АОБР се срещна с Омбудсмана на РБ по повод предложенията за промени в законодателството, свързани с подобряване на защитата на работниците и служителите в случаи на неизплащане на работни заплати

АОБР се срещна с Омбудсмана на РБ по повод предложенията за промени в законодателството, свързани с подобряване на защитата на работниците и служителите в случаи на неизплащане на работни заплати

Срещи

Днес, по инициатива на представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ се проведе работна среща с Омбудсмана на Република България г-жа Мая Манолова, на която бяха обсъдени в детайли внесените по нейна инициатива законодателни предложения. Страните се обединиха около виждането, че текстовете следва да бъдат внимателно прецизирани, така че да бъдат защитени както интересите на работниците, така и да не се създават възможности за злоупотреби и влошаване на бизнес средата в страната.

Работодателите изразиха своите притеснения за част от вече подготвените законодателни промени. По време на разговора участниците сближиха вижданията си по някои въпроси и се съгласиха, че законодателството трябва да се прилага ефективно, и само когато има дефицити – да се променя.

Представителите на работодателите и Омбудсмана се разбраха да прецизират текстовете, които се отнасят до предлаганите промени в Търговския закон, Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, Гражданския процесуален кодекс и Закона за обществените поръчки, така че предложенията да не възпрепятстват както правенето на бизнес, така и коректното плащане на трудовите възнаграждения на служителите.

В заключение, участниците в срещата решиха, че диалогът по подобни проблеми на трудовите правоотношения трябва да е постоянен процес и да предшества законодателни инициативи, за да се гарантират по-добре обществените интереси.

Вижте и приложеното прессъобщение от срещата.

Работодателите представиха приоритетите си пред президента на Република България

Работодателите представиха приоритетите си пред президента на Република България

Срещи

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) представи приоритетите си пред президента на Република България Румен Радев. Работната среща бе проведена вчера в Президенството с участието на четирите национално представителни работодателските организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ.

Г-н Васил Велев, председател на АИКБ и ротационен председател на АОБР за 2017 г., посочи като първи приоритетен за решаване проблем недостига на човешки ресурси за икономиката ни. В тази връзка АОБР настоява за дълбока и бърза реформа на професионалното и висшето образование. Друга мярка за решаване на проблема с кадрите е държавата да улесни и подпомогне вноса на работна ръка от страни извън ЕС, особено от страни с българска диаспора. Г-н Велев изрази очакването на бизнеса за по-прагматична и икономизирана външна политика на страната ни, насочена към защита на българските икономически интереси. Посочена бе реалната заплаха от затварянето на една трета от електроенергийните ни мощности, поради неизпълними изисквания, вредите от разменените санкции между Руската Федерация и ЕС, както и ползите от СЕТА.

Председателят на БСК г-н Сашо Дончев застъпи тезата, че приеманите закони по-скоро отнемат права на гражданите и бизнеса, отколкото да решават проблемите, поради които се приемат. Г-н Дончев посочи общата задача да направим България по-добро място за живеене, с правила, еднакви за всички и условия, непрепятстващи развитието на дарованията.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов заяви, че важен приоритет на работодателските организации е ускореното въвеждане на електронното управление, което би решило проблема с липсата на мълчаливото съгласие и безконтролното въвеждане на регулаторни режими, които трябва да са до нивото на минимално изискуемите в ЕС. Друг приоритет, представен от Цветан Симеонов, бе подготовката за председателството на България на Съвета на ЕС и самото председателство през 2018 г.

Г-н Евгений Иванов, изпълнителен директор и член на УС на КРИБ подчерта, че работодателските организации настояват държавата да не стартира големи енергийни проекти, без актуализирана енергийна стратегия на страната, както и да не се поемат държавни гаранции и доплащане на разлики в цената. Той посочи, че досега всички политически сили са прилагали непазарни подходи в енергетиката и всичко това пречи на бизнеса. Индустрията е притеснена от високата цена на електроенергията в страната, която е важен елемент в себестойността на крайната продукция.

Президентът заяви подкрепата си за задълбочаване на връзката между образование и бизнес и на тази основа извършване на необходимите реформи, насочени към осигуряване на кадри за икономиката ни. Изказа се за външна политика в подкрепа на бизнеса, включително партнирането при определяне на съпровождащи бизнес делегации. Коментирани бяха възможностите, предоставяни от плана „Юнкер“.

Работодателските организации декларираха пълната си готовност да предоставят експертния си потенциал за анализ на дискутираните проблеми и подпомагане набелязването на възможни решения.

В работната среща участваха:
– от страна на АИКБ – Васил Велев, председател на УС, Румен Радев, заместник-председател;
– от страна на БСК – Сашо Дончев, председател на УС, Божидар Данев, изпълнителен председател;
– от страна на БТПП – Цветан Симеонов, председател на УС, Георги Стоев, заместник-председател;
– от страна на КРИБ – Евгений Иванов, изпълнителен директор и член на УС, Румяна Георгиева, парламентарен секретар.

Приоритети на Асоциацията на организациите на българските работодатели за 2017 г. може да видите ТУК. Прилагаме и ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от събитието.

АОБР представи приоритетите си пред БСП

АОБР представи приоритетите си пред БСП

Срещи

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) представи приоритетите си пред „БСП за България“. Работната среща бе част от поредицата срещи, които четирите работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, провеждат с политическите партии във връзка с предстоящите парламентарни избори на 26 март 2017 г. От страна на „БСП за България“ в срещата участваха Корнелия Нинова, председател на БСП, Петър Кънев, Драгомир Стойнев и Георги Търновалийски.

Работодателските организации получиха подкрепата на БСП за решаване на проблем номер едно за българския бизнес – липсата на човешки ресурси за икономиката. АОБР настоява за бърза и дълбока реформа в образованието, така че то да произвежда кадри, търсени от бизнеса, както и за въвеждане на икономически механизми и стимули за насърчаване на реализацията на завършилите млади хора в България. Бизнесът иска и преразглеждане на миграционните политики на държавата в посока ограничаване износа на български специалисти и облекчаване на вноса на работна ръка от страни извън ЕС, в които има българска диаспора на базата на двустранни спогодби. Работодателските организации се ангажираха да се включат в планираното от БСП изработване на карта на България с търсените от бизнеса кадри по места, което да помогне при определяне на план приема в професионалното и висшето образование.

Двете страни са на единно мнение и по отношение на необходимостта от мерки за насърчаване на българската индустрия и българското производство чрез пазарно ориентирани механизми. Бе обсъдена и възможността за реформа в земеделските политики, която да ограничи износа на суровини и да насърчи преработката на селскостопанска продукция в страната. В тази връзка АОБР подкрепи намерението на БСП за ограничаване тавана на субсидиите с цел повече земеделски стопани да се възползват от подпомагането и да развиват своите стопанства.

Работодателите получиха подкрепа и за намаляване на регулаторните режими и административните прегради особено пред малките и средните предприятия, включително и чрез въвеждане на принципа на мълчаливото съгласие по презумпция. Съгласие има и за ускореното въвеждане на електронното управление във всички сфери на държавното управление. „Регулаторните режими трябва да бъдат сведени до минимално изискуемите от европейското законодателство, като в същото време България трябва да престане да бъде само изпълнител на изискванията на ЕС, но и да играе по-активна роля като страна член и да защитава позициите си“, заяви Цветан Симеонов, председател на БТПП. В тази връзка председателят на АИКБ Васил Велев алармира за опасността да бъдат затворени енергийни мощности в Маришкия басейн в следващите години, ако се допусне през април Европейската комисия да одобри директива за големите горивни инсталации, която поставя неизпълними за България норми в посочените срокове.

Камен Колев, заместник-председател на Българска стопанска камара, призова за допускане на частния капитал в реализацията на инфраструктурните обекти в страната с помощта на публично-частно партньорство. Иван Бойков, заместник-председател на КРИБ, направи предложение за опростяване и стандартизиране на процедурите по инвестиционните процеси. „Водещото в инвестиционния процес трябва да е социално-икономическото развитие на региона, а контролът върху въздействието на околната среда трябва да се осъществява от държавата, а не от екологичните организации“, заяви Бойков.

Работодателските организации поставиха и въпроса за по-активни действия от страна на държавата за влизането на България в чакалнята на еврозоната ЕRM2, като получиха уверението на БСП, че този разговор ще бъде проведен отново в детайли.

По време на разговорите бе отбелязано принципното различие между работодателските организации и БСП по отношение на данъчната политика. „БСП няма да отстъпи от намерението си да въведе 20% данък върху доходите над 10 000 лв.“, заяви Корнелия Нинова. „Преди да се пристъпи към увеличение на данъците, трябва да се запушат течовете в бюджета и да се съберат данъците, от тези които ги дължат“, заяви Васил Велев, председател на АИКБ. Той даде и примерен списък на пробойните, които годишно достигат 12-13 млрд. лв. – сивия сектор, контрабандата, обществените поръчки, енергетиката, инвалидните пенсии, картелите, търговските вериги, големи корпорации, които не плащат данъци в България, концесиите, неефективната администрация. „Ако публичните средства се управляват по-ефективно и прозрачно и се намалят разхищенията и кражбите, то тогава данъкоплаците с по-голяма готовност биха плащали по-високи данъци“, посочи Васил Велев.

В работната среща участваха:
– от страна на АИКБ – Васил Велев, председател на УС, Кънчо Стойчев и Никола Зикатанов, заместник-председатели;
– от страна на БСК – Камен Колев и Димитър Бранков, заместник-председатели;
– от страна на БТПП – Цветан Симеонов, председател на УС, Васил Тодоров, главен секретар, Олга Чугунска, експерт „Икономически анализи и политики“, Мирослава Маркова, експерт „Международно сътрудничество и международни организации“;
– от страна на КРИБ – Иван Бойков, заместник-председател на УС, Боряна Манолова, член на УС и Румяна Георгиева, парламентарен секретар.

Вижте и ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от събитието.

АОБР представи приоритетите си пред Коалиция „Обединени патриоти“

АОБР представи приоритетите си пред Коалиция „Обединени патриоти“

Срещи

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) представи приоритетите си пред ръководството на Коалиция „Обединени патриоти. Работната среща бе част от поредицата срещи, които четирите работодателските организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, провеждат с политическите партии във връзка с предстоящите парламентарни избори на 26 март 2017 г. От страна на Коалиция „Обединени патриоти“ в срещата участваха Валери Симеонов, председател на НФСБ, Волен Сидеров, председател на „Атака“, както и Николай Александров (Атака), Валентин Касабов и Борис Ячев (НФСБ).

Председателят на АИКБ Васил Велев, който е и ротационен председател през 2017 г. на АОБР, представи вижданията на работодателските организации за решаване на най-острия проблем за бизнеса – липсата на човешки ресурси за българската икономика. „Необходими са бърза и дълбока реформа в професионалното и висшето образование, нови политики за ограничаване износа на български специалисти и за насърчаване реализацията им в страната, както и облекчаване на вноса на работна ръка от страните с българска диаспора чрез сключването на двустранни спогодби“, заяви Васил Велев. Той призова и за ограничаване на държавната намеса на пазара на труда, като се премахнат добавките за прослужено време в частния сектор и минималните осигурителни доходи по икономически дейности и категории персонал. В същото време работодателите настояват да се въведе механизъм за определяне на минималната работна заплата, така че тя да бъде съобразена със средното ниво на доходите в страната. „В момента в България се наблюдава най-неблагоприятното съотношение между минимална и средна работна заплата – 52% при средни за ЕС 43%“, посочи Велев.

Участниците в срещата и от двете страни се обявиха за кардинална промяна на модела на финансиране в системата на образованието и премахване на делегираните бюджети, които са причина професионалните гимназии и висшите училища да привличат ученици и студенти с модерно звучащи специалности, които обаче не се търсят от бизнеса.

От Българска стопанска камара представиха пред Коалиция „Обединени патриоти“ предложения за промени в Кодекса на труда, които да доведат до по-гъвкава заетост – премахване на ограниченията пред извънредния труд, срочните трудови договори и временната заетост, както и въвеждане на работещ механизъм за почасово заплащане.

И четирите работодателски организации се обявиха за запазване на данъчния модел в страната и изразиха съмнение, че въвеждането на диференцирани ставки на ДДС за някои стоки е добро решение, а по-скоро то ще създаде проблеми за приходната част на бюджета.

„До влизането на България в чакалнята на еврозоната ERM2 валутният борд в страната трябва да се запази“, посочи Евгений Иванов, изпълнителен директор на КРИБ. Той поиска подкрепа и от бъдещите народни представители за ограничаване на екологичния рекет срещу бизнеса, както и за предприемането на мерки срещу картелирането в енергетиката и запушването на течовете в енергийния сектор.

Работодателските организации за пореден път поставиха въпроса за приемането на принципа на мълчаливото съгласие и за въвеждането на справедлив механизъм за определяне на такса смет според принципа „Замърсителят плаща“. „Необходимо е всяка законодателна промяна, която се предлага, да се съпровожда с оценка на въздействието, за да може бизнесът да реагира навреме“, посочи Цветан Симеонов, председател на БТПП. На срещата бяха обсъдени и мерки за развитието на капиталовия пазар, което да активизира спестяванията на бизнеса и гражданите в банките.

„Бизнесът не е достатъчно представен в парламента и това не е добре. Трябва да се засили диалогът на народните представители с работодателските ораганизации с регулярни срещи“, заяви Валери Симеонов, председател на НФСБ. По думите му 95% от исканията на АОБР за подобряване на бизнессредата в България са заложени в програмата на Коалиция „Обединени патриоти“.

В работната среща участваха:
– от страна на АИКБ – Васил Велев, председател на УС, Кънчо Стойчев, заместник-председател, Добрин Иванов, изпълнителен директор;
– от страна на БСК – Камен Колев и Димитър Бранков, заместник-председатели;
– от страна на БТПП – Цветан Симеонов, председател на УС, Васил Тодоров, главен секретар, Олга Чугунска, експерт „Икономически анализи и политики“, Мирослава Маркова, експерт „Международно сътрудничество и международни организации“;
– от страна на КРИБ – Евгений Иванов, изпълнителен директор, Румяна Георгиева, парламентарен секретар.

Вижте и ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от събитието.

АОБР представи приоритетите си пред ДПС

АОБР представи приоритетите си пред ДПС

Срещи

Асоциацията на организациите на българските работодатели представи приоритетите си пред ръководството на Движението за права и свободи. Работната среща бе част от поредицата срещи, които четирите работодателските организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, организират с политическите партии във връзка с предстоящите парламентарни избори на 26 март 2017 г. От страна на ДПС в срещата участваха председателят на ДПС Мустафа Карадайъ, Йордан Цонев и Петър Чобанов.

„Първи приоритет на бизнеса е осигуряването на човешки ресурси за икономиката чрез дълбока и бърза реформа на професионалното и висшето образование, чрез облекчаване на вноса на работна ръка от страни извън ЕС, в това число и на базата на двустранни спогодби“, заяви Васил Велев, председател на АИКБ. Той за пореден път призова да бъде преосмислен принципът „парите следват ученика“, а във висшето образование да бъдат въведени държавни стипендии с ангажимент на стипендиантите за реализация в страната за определен период от време. „Бизнесът също може да поеме изплащането на стипендии на студенти в приоритетни специалности, но преди това те трябва да бъдат привлечени в тези специалности“, обясни Велев. И допълни, че липсата на подходяща работна ръка е основна причина за отчетения 60% спад на инвестициите за 2016 г. Той отбеляза, че с административно вдигане на минималната работна заплата не може да бъде постигнат ръст в икономиката. „За това е необходимо ограничаване на държавната намеса на пазара на труда, включително и с премахването на класовете за прослужено време, които не съществуват в нито една европейска страна“, посочи Велев.

„Изключително важно за бизнеса е запазването на съществуващия данъчен модел. Той е добър и ни позволява да правим дългосрочни инвестиции и да разкриваме нови работни места“, заяви Николай Вълканов, член на УС на КРИБ. Той призова за приемане на нова енергийна стратегия на страната и за по-активна позиция на българските представители в Европейския парламент срещу приемането на по-строгите изисквания към горивните инсталации и допустимите норми за замърсяване, които обричат на затваряне българските мини и топлоцентрали. Вълканов постави въпроса и за промени в Закона за устройство на територията, които да улеснят дейността в сектор Строителство.

Представителят на БТПП Васил Тодоров, главен секретар на организацията, постави друг приоритетен за бизнеса въпрос: „Притеснени сме от практиката, наложена през последните 10 години в парламента, да се вкарват съществени промени в законопроектите между първото и второто им четене. Това създава сериозни проблеми за бизнеса, който не може да реагира навреме.“ От БТПП настояват и за повече прозрачност около обсъждането и приемането на приоритетните теми по време на българското председателство на ЕС през 2018 г.

За въвеждане на принципа на мълчаливото съгласие в досега на фирмите с държавната и общинската администрация призова заместник-председателят на БСК Камен Колев. „Имаме свръхрегулиране на стопанската дейност – над 2500 режима, една трета от които са наши, а не в резултат от европейски директиви, и могат да бъдат опростени“, заяви Колев. Той даде примери и с държавни агенции, които събират за публичните си услуги такси, многократно надхвърлящи разходите по администрирането им.

На срещата присъства и председателят на Сдружение „Произведено в България“ Кънчо Стойчев, който е и заместник-председател на АИКБ. Той призова за повече равнопоставеност на българския бизнес пред чуждестранните инвеститори, както и за подобряване на бизнес средата за малките и средните предприятия. „По наши изчисления между 20 и 30 млн. лв. годишно доплаща малкият и средният бизнес на държавната и общинската администрация, за да си върши тя работата“, заяви Стойчев и също призова за приемане на принципа на мълчаливото съгласие, както и за засилване на административно-наказателната отговорност на държавната и общинската администрация.

„Имаме голямо съвпадение на приоритетите и голяма част от дефинираните от вас проблеми пред бизнессредата ще заложим в нашата програма“, заяви в отговор на предложенията на АОБР председателят на ДПС Мустафа Карадайъ. Той увери работодателските организации, че категорично ДПС е за запазване на данъчния модел и ще се бори за нов модел за подпомагане на инвеститорите, който да ускори инвестиционния процес, намали корупцията и ограничи регулаторните режими.

В работната среща участваха:
– от страна на АИКБ – Васил Велев, председател на УС, Никола Зикатанов и Кънчо Стойчев, заместник-председатели, Ивелин Желязков, директор „Тристранно сътрудничество“;
– от страна на БСК – Камен Колев, заместник-председател;
– от страна на БТПП – Васил Тодоров, главен секретар, и Олга Чугунска, икономически експерт;
– от страна на КРИБ – Николай Вълканов и Боряна Манолова, членове на УС, Румяна Георгиева, парламентарен секретар.

Вижте и ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от събитието.

АОБР представи приоритетите си пред Гражданско движение „Воля“

АОБР представи приоритетите си пред Гражданско движение „Воля“

Срещи

Асоциацията на организациите на българските работодатели представи приоритетите си пред лидера на Гражданско движение „Воля“ Веселин Марешки и икономическия му екип. Работната среща бе част от поредицата срещи, които четирите работодателските организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, провеждат с политическите партии във връзка с предстоящите парламентарни избори на 26 март 2017 г. Сред дискутираните теми бяха предложенията на работодателските организации за осигуряване на квалифицирана работна ръка за българската икономика, както и предложенията за подобряване на бизнес средата в страната, което да повиши конкурентоспособността на българските производители.

АОБР се обяви за бърза и дълбока реформа в професионалното и висшето образование. „Принципът „Парите следват ученика“ трябва да бъде преосмислен, а във висшето образование да бъдат въведени държавни стипендии с ангажимент за реализация в страната за период от 3-5 г.“, заяви Васил Велев, председател на УС на АИКБ. Той допълни, че държавата трябва да спре да изнася организирано работна ръка и да предприеме мерки за внос на кадри с помощта на двустранни споразумения с държави като Молдова, Украйна, Армения. Наред с това председателят на АИКБ предложи всеки нормативен акт, преди да бъде приет, да бъде оценен и от гледна точка на това как се отразява на малкия и средния бизнес. „Три четвърти от заетите в българската икономика са в малки и средни предприятия и реализират 70% от продажбите, но за тях бюрокрацията е най-тежка. Трябва да се следва не само на думи европейският принцип „Мисли първо за малкия“, заяви Велев.

Друго искане на бизнеса, изразено от изпълнителния председател на БСК Божидар Данев, бе ограничаването на държавната намеса на пазара на труда и по-голяма гъвкавост на Кодекса на труда. „Минималната работна заплата трябва да се определя по обективни параметри според конвенциите на Международната организация на труда в рамките на един прозорец между линията на бедност за страната и средното съотношение на брутната минимална заплата спрямо средната, което в момента е 42%“, заяви Божидар Данев. Той призова ГД „Воля“ да подеме битка срещу огромните такси, които събират държавните и общинските институции и които вече формират 5.6% от приходите в държавния бюджет.

Красимир Дачев, член на УС на БТПП, изрази удоволетвореност, че представители на бизнеса ще влязат в парламента, защото те най-добре знаят какви са проблемите на фирмите. „Най-хранителната среда за корупция в страната са регулаторните режими – над 2500 на брой, и ако се въведе принципът на „мълчаливото съгласие“, това ще отпуши инвестиционния процес в страната и ще се превърне в допинг за икономиката ни“, посочи Дачев и допълни, че режими трябва да има, но таксите да бъдат обвързани с извършения труд за издаване на съответните документи. В тази връзка бизнесът настоява за решителни мерки за ускореното въвеждане на електронното управление, за обвързаност на масивите от данни на национално и регионално ниво и използването на единен софтуер, което ще подобри функционирането и на системи като здравеопазването и правосъдието. Дачев предложи още държавата да стимулира фирмите, които произвеждат крайни продукти, вместо да изнасят суровини.

Представителят на КРИБ Румяна Георгиева, парламентарен секретар на организацията, заяви, че индустрията е притеснена от високата цена на електроенергията в страната, която е важен елемент в себестойността на крайната продукция. От името на председателя на УС на КРИБ Кирил Домусчиев тя попита Веселин Марешки кога ще се заеме с картела в енергетиката.

Важна тема за АИКБ, която бе поставена по време на дискусията, бе развитието на капиталовия пазар. „Това е възможност задържавните компании, които се листват на борсата, да подобрят корпоративното си управление, а големи инфраструктурни проекти, ако са действително добри, могат да се финансират и чрез борсата“, посочи Васил Велев.

„Темите, които са приоритетни за работодателските организации, се припокриват с програмата на Гражданско движение „Воля“, увери Веселин Марешки. „Ако всичко в държавата ни беше наред, като голям работодател, аз щях да стоя от вашата страна на масата, а не да се включвам в политиката”, каза Марешки. Той увери работодателските организации, че е категорично за запазване на данъчния модел в България.

Лидерът на „Воля“ се съгласи с изразеното мнение от страна на работодателските организации, че влизането на опитни предприемачи в парламента ще допринесе за прокарването на бързи и ефективни мерки за развитие на страната. „За 25 години, откакто работя и познавам в детайли всеки един етап от малкия до големия бизнес и съм лидер в аптечния бранш, нито един министър досега не ми е поискал мнение или реално работещи идеи, идващи от практиката”, каза Марешки. В този контекст Веселин Марешки заяви намерението на „Воля“ да работи за намаляване на бюрокрацията, за „спиране на течовете в държавния бюджет“ и за носенето на пряка отговорност за всяко действие в управлението. Сред приоритетите в програмата на гражданското движение са и мерки за подкрепа за малките и средните предприятия. Веселин Марешки увери работодателските организации, че ще предприеме действия не само за прекратяване на картела в горивата, но и в енергетиката и други сектори.

На работната среща присъстваха:
– от страна на АИКБ – Васил Велев, председател на УС, Добрин Иванов, изпълнителен директор, Ивелин Желязков, директор „Тристранно сътрудничество“;
– от страна на БСК – Божидар Данев, изпълнителен председател, Димитър Бранков и Камен Колев, заместник-председатели;
– от страна на БТПП – Красимир Дачев, член на УС, Александър Димитров, експерт „Икономически анализи и политика“;
– от страна на КРИБ – Румяна Георгиева, парламентарен секретар.
– От страна на Гражданско движение „Воля“ – Веселин Марешки и експертите Калинка Ковачева, Веселин Халачев, Стефан Августинов, Илиян Матеев, Стефан Аксиев, Мирослав Николов и Климент Найденов.

Вижте и ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от събитието.