Работодателските организации: Българските работодатели очакват благодарност, а не обвинения!

Работодателските организации: Българските работодатели очакват благодарност, а не обвинения!

Становища, писма, сигнали, жалби
ОТВОРЕНО ПИСМО от АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ Повод за настоящото писмо е обидното изказване на вицепремиера и министър на финансите Асен Василев, според когото "от пазара трябва да се извадят некомпетентни и некадърни работодатели, които не могат да плащат така, че да няма работещи бедни. Защото не могат да създадат организация и не могат да използват уменията на работниците. Тук работникът не можел да изкара 710 лв., в Гърция спокойно изкарват по 1000 евро". Като икономист и като финансов министър, г-н Василев би следвало да е наясно, че: В България половината от заетите на минимална заплата са в бюджетната сфера. Така по неговата логика, най-некадърен работодател е именно държавата! На минимална заплата в частния сектор се назначават хора с ниска или изцяло липсваща квалификация и опит. В малките…
Read More
Отворено писмо до министъра на енергетиката относно цените на природния газ

Отворено писмо до министъра на енергетиката относно цените на природния газ

Становища, писма, сигнали, жалби
13.01.2022 г. ДО Г-Н АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ, МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА КОПИЕ: СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ   ОТНОСНО: Скок в цената на природния газ за индустрията   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, Категорично протестираме индустрията да поеме нов удар в цената на природния газ! Анонсираното на пресконференция на 12 януари 2022 г. от Вас поевтиняване на парното за сметка на скъп газ за индустрията ще затвори заводи. Досега евтиното отопление на софиянци беше за сметка на целия народ. Сега ще е за сметка само на работещите в индустрията. Това ще задълбочи кръстосаното субсидиране на енергоносителите от индустрията към битовите потребители на топлинна енергия, което е абсолютно забранено от европейските директиви! Ползите от дългосрочните договори на „Булгаргаз“ трябва да бъдат споделяни справедливо измежду всички пазарни участници, а не да се създават привилегировани касти на пазара.…
Read More
Отворено писмо от НПРО до премиера Кирил Петков относно липсата на диалог с изпълнителната власт и работещи решения за преодоляване на изключително тежката и рискова ситуация около цената на електроенергията и на природния газ за небитовите потребители

Отворено писмо от НПРО до премиера Кирил Петков относно липсата на диалог с изпълнителната власт и работещи решения за преодоляване на изключително тежката и рискова ситуация около цената на електроенергията и на природния газ за небитовите потребители

Становища, писма, сигнали, жалби
ДО Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ, МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОПИЕ Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ, ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ ОТВОРЕНО ПИСМО Относно: Липсата на диалог с изпълнителната власт и работещи решения за преодоляване на изключително тежката и рискова ситуация около цената на електроенергията и на природния газ за небитовите потребители УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, Много пъти вече представителните организации на работодателите на национално равнище изпращат искания до Вас за среща, по време на която да обсъдим действени решения за преодоляване на кризата - около цената на електроенергията и на цената на природния газ за небитовите потребители, която става все по-драматична и заплашва българските предприятия със спиране на работа, загуба на работни места, сериозен ръст на цените вместо на доходите и масово обедняване. За съжаление, нямаме нито отговор, нито насрочена…
Read More
Българският бизнес настоява за незабавни и адекватни мерки за компенсиране на високите разходи за електроенергия

Българският бизнес настоява за незабавни и адекватни мерки за компенсиране на високите разходи за електроенергия

Становища, писма, сигнали, жалби
ДО Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ, МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОПИЕ Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ, ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ Г-ЖА КОРНЕЛИЯ НИНОВА, ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА Г-Н АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ, МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА Относно: Схема за компенсиране на небитовите потребители за високите цени на електроенергията УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, В условия на критична за икономиката ситуация на растящи цени на електрическа енергия българският бизнес настоява за незабавни и адекватни мерки за компенсиране на високите разходи. Но днес, 21 декември 2021 г с изненада и неудовлетворение приемаме обявената от министъра на енергетиката на Република България схема за компенсиране на разходите на небитовите потребители за потребената от тях електрическата енергия, поради продължаващ ръст на борсовите цени. За наше съжаление и учудване беше обявено, че компенсацията ще…
Read More
Писмо оносно промяна на срока на действие и размера на компенсация за високите цени на ел. енергия за небитовите потребители

Писмо оносно промяна на срока на действие и размера на компенсация за високите цени на ел. енергия за небитовите потребители

Становища, писма, сигнали, жалби
Изх. № 418/14.12.2021 г. ДО                                                      Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ, МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ                                                                   КОПИЕ ДО ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ГРУПИ В 47-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ, ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ЕВРОФОНДОВЕТЕ И МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-ЖА КОРНЕЛИЯ НИНОВА, ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА И МИНИСТЪР ПО ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ, МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ   Относно: Промяна на срока на действие и размера на компенсацията за високите цени на електрическата енергия за небитовите потребители УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, Действащата…
Read More
Писмо от АОБР до премиера за промяната на срока на действие и размера на компенсацията за високите цени на ел. енергията за небитови потребители

Писмо от АОБР до премиера за промяната на срока на действие и размера на компенсацията за високите цени на ел. енергията за небитови потребители

Становища, писма, сигнали, жалби
Изх. № 401/23.11.2021 г. ДО Г-Н СТЕФАН ЯНЕВ, МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОПИЕ Г-Н ВАЛЕРИ БЕЛЧЕВ, МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ; Г-ЖА ДАНИЕЛА ВЕЗИЕВА, МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ; Г-Н АНДРЕЙ ЖИВКОВ, МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Относно: Промяна на срока на действие и размера на компенсацията за високите цени на електрическата енергия за небитовите потребители             УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, Действащата понастоящем Програма за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия, одобрена с Решение на Министерския съвет № 739/26.10.2021 г., предвижда изплащане на компенсации в размер на 110 лв./MWh на стопанските потребители за цените на електроенергията за м. октомври и м. ноември 2021 г. Този размер на компенсацията е непълен, имайки предвид получаващите се в дневните часове цени, които надвишават вече на моменти 680 лв./MWh. Срокът на…
Read More
Писмо от АОБР до КЕВР във връзка със съобщението на КЕВР до медиите от 03.11.2021 г.

Писмо от АОБР до КЕВР във връзка със съобщението на КЕВР до медиите от 03.11.2021 г.

Становища, писма, сигнали, жалби
Следва пълният текст на Открито писмо от Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) до председателя на КЕВР относно 27% увеличение на цените на природния газ „само за някои“ през ноември и във връзка със съобщението на КЕВР до медиите от 03.11.2021 г. ДО ДОЦ. Д-Р ИВАН ИВАНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР КОПИЕ МЕДИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТКРИТО ПИСМО Относно: 27% увеличение на цените на природния газ „само за някои“ през ноември УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР, Във връзка със съобщението на КЕВР до медиите от 03.11.2021 г., че регулаторното решение за цената на природния газ от 01.11.2021 г. спазва законовото изискване на чл. 30, ал. 1, т. 7 от Закона за енергетиката (изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., доп. - ДВ, бр. 38…
Read More
27% увеличение на цените на природния газ „само за някои“ през ноември. АОБР с открито писмо до Министерски съвет

27% увеличение на цените на природния газ „само за някои“ през ноември. АОБР с открито писмо до Министерски съвет

Становища, писма, сигнали, жалби
ДО Г-Н СТЕФАН ЯНЕВ, МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н АНДРЕЙ ЖИВКОВ, МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-ЖА ДАНИЕЛА ВЕЗИЕВА, МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОЦ. Д-Р ИВАН ИВАНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР КОПИЕ: МЕДИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТКРИТО ПИСМО Относно: 27% увеличение на цените на природния газ „само за някои“ през ноември УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА, УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР, Категорично протестираме в енергийна криза индустрията да се товари с непосилни цени на природния газ. Решението на КЕВР премина всички граници!? Как ще привличаме инвеститори? Като с административни актове застрелваме икономиката?! Утре като няма индустрия, кой ще „доплаща“ евтината електроенергия и евтиното парно за населението!? Удачно е да попитаме: Докога КЕВР ще се държи като поделение на социалното министерство? Регулаторът изпрати послание към икономиката. И то е: „Инвеститори,…
Read More