Изх. № 03-00-2/09.02.2022 г. ДО Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТНОСНО:  Предложения за изменение на модела на пазара […]
Изх. № 06-12-8/07.02.2022 г. ДО АКАД. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ, МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   ОТНОСНО: Предложения за актуализиране на Методиката […]
ОТВОРЕНО ПИСМО от АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ Повод за настоящото писмо е обидното изказване на вицепремиера и министър […]
Изх. № 06-12-5/24.01.2022 г. ДО Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ, ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ЕВРОФОНДОВЕТЕ И МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ   ОТНОСНО: Счетоводно и […]
13.01.2022 г. ДО Г-Н АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ, МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА КОПИЕ: СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ   ОТНОСНО: Скок в цената на […]
ДО Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ, МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОПИЕ Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ, ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЪР НА […]
Изх. № 418/14.12.2021 г. ДО                                                      Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ, МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ                […]
Изх. № 401/23.11.2021 г. ДО Г-Н СТЕФАН ЯНЕВ, МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОПИЕ Г-Н ВАЛЕРИ БЕЛЧЕВ, МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ НА […]
Следва пълният текст на Открито писмо от Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) до председателя на КЕВР относно 27% […]
ДО Г-Н СТЕФАН ЯНЕВ, МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н АНДРЕЙ ЖИВКОВ, МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-ЖА ДАНИЕЛА ВЕЗИЕВА, МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ […]
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) изпрати сигнал до Главната прокуратура, Специализираната прокуратура, Софийската градска прокуратура, Министерството на вътрешните работи, Държавната […]
Translate »