Работодателските организации повишават готовността си за протест заради ТЕЦ-Варна

Работодателските организации повишават готовността си за протест заради ТЕЦ-Варна

Пресконференции

2 април 2018 г.

Работодателските организации повишават готовността си за протест заради реалната опасност ТЕЦ-Варна да се включи в енергийната система на страната на цени, в пъти надвишаващи пазарните. Централата вече е заявила участие в микса за регулиран пазар с 2 милиона мегаватчаса при цена от 191 лв. за мегаватчас при пазарна цена от 70 лв. Ако Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) позволи това, цената на тока за домакинствата ще се увеличи с 16%.“ Това заяви председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България Васил Велев по време на среща на ръководителите на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) и Омбудсмана на Р България Мая Манолова.

До срещата се стигна, след като бизнесът сезира обществения защитник за държавната помощ спрямо американските централи ТЕЦ „Марица Изток 1“ и ТЕЦ „Марица Изток 3“, която е заложена в договорите с преференции при цените на изкупуването на електроенергията.

Обърнахме се в качеството си на физически лица към Омбудсмана относно непазарното изземане на доходи от т.н. американски централи. Смятаме, че по линията на дългосрочно сключени договори с НЕК, всяка година за регулаторен период тези централи изземат над 486 млн. лв. Тези числа са определени от КЕВР.  Така годишно от всяко българско домакинство се непазарно се иззема доход средно от 161 лв.. По наши данни оперативната печалба на тези дружества  е около 55 %„, коментира още Велев.  Той обърна внимание, че подобни централи имаше в Полша и Унгария. Двете държави обаче прекратиха договорите си преди години. По думите му американските централи трябва да продават на борсата на пазарни цени.

Камен Колев, зам.-председател на БСК, напомни, че по силата на дългосрочно сключените договори с т. нар. американски централи, всяка година тези две централи непазарно изземват от българските домакинства и българския бизнес 480 млн. лв.

Според изпълнителния директор на КРИБ Евгений Иванов, печалбата, която американските централи реализират, е от 54 до 59%. „Дори в наркобизнеса няма такава печалба. Всичко това се пренася върху цената на тока, а това отблъсква инвеститорите“, категоричен бе Евгений Иванов.

Главният секретар на БТПП Васил Тодоров поясни, че жалбата на работодателските организации срещу неизгодните договори с американските централи цели да бъде създадена обществена нетърпимост срещу това ограбване на българските граждани.

Омбудсманът Мая Манолова също се обяви за разваляне на договорите. „Работодателите чукат на отворена врата при омбудсмана. Наясно съм, че до голяма степен високите цени на ел. енергията се определят от възможностите за преференциално търгуване на енергийния пазар и съм на мнение, че трябва да има промени в законодателството, които да регулират обема на тези преференции„, заяви тя. Според Мая Манолова е притеснително, че няма информация какво точно се случва и какви действия е предприела всяка от отговорните институции по темата с американските централи. По думите ѝ институциите дължат пълна прозрачност по тази тема.

Мая Манолова информира, че предстои да проведе подобен разговор и с представителите на американските централи, като паралелно с това ще изиска от компетентните институции – Министерство на енергетиката, Министерство на финансите и КЕВР, информация за това какво е предприела всяка от тези институции по казуса и направени ли са съответните анализи и разчети за възможните сценарии. „Притеснителна е липсата на пълна информация за това какви действия са предприети от институциите и на каква фаза са тези действия. И, второ, правила ли е някоя от тези институции икономически, финансов и правен анализ за евентуалните последици от предоговарянето или развалянето на договорите за двете централи“, заяви Мая Манолова.

ВИЖТЕ ПЪЛЕН ВИДЕОЗАПИС НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА СЛЕД СРЕЩАТА:

АОБР представи приоритетите си за 2018 г.

АОБР представи приоритетите си за 2018 г.

Пресконференции

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) представи на пресконференция днес, 22 януари 2018 г., приоритетите си за 2018 г. В пресконференцията участваха: Васил Велев – председател на АИКБ, Божидар Данев – изпълнителен председател на БСК, Цветан Симеонов – председател на БТПП, и Кирил Домусчиев – председател на КРИБ.

Приветстваме приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС, но държим към общоевропейските приоритети да поставим и тези на българския бизнес, а те са свързани основно с реформи в ключови сфери на обществено-икономическия живот у нас. Без реформи не можем да говорим за просперитет“, каза при откриването на пресконференцията изпълнителният председател на БСК Божидар Данев, който през 2018 г. е ротационен председател на АОБР. Той информира, че членуващите в АОБР организации обединяват предприятия, които формират 86% от брутната добавена стойност на България и в тях работят 82% от всички заети в българската икономика. „Това прави АОБР действителен представител на българския бизнес и, поради тази причина, настояваме гласът ни да бъде чуван и отчитан при взимането на решения, които се отнасят до развитието на икономиката“, каза Божидар Данев.

Приоритетите на АОБР за 2018 г. са разпределени в три основни групи: бизнес климат, развитие на човешките ресурси и реформи в енергетиката.

Първата група приоритети беше представена от председателя на БТПП Цветан Симеонов, който акцентира върху необходимостта от ускорено изграждане на електронното управление. Той изтъкна, че е налице несъответствие между похарчените до момента пари за е-управление и постигнатите резултати. Г-н Симеонов изрази надежда, че правителството ще изпълни обещанието си до края на 2018 г. да прекрати хартиения документооборот между отделните администрации. Освен това, според него, недостатъчно успешна е досегашната битка със сивата икономика. Проблем остават и обществените поръчки. Председателят на БТПП изрази задоволство от факта, че напоследък от страна на българското правителство все по-сериозно се поставя въпроса за влизането на България в Еврозоната. „Твърде дълго сме пред т.нар. Чакалня, а вече сме изпълнили всички критерии, затова трябва да бъдем действително настоятелни в искането си за ефективно присъединяване към Еврозоната“, каза още Цветан Симеонов.

Макар през 2017 г. да бяха предприети мерки за облекчаване на трудовата миграция, основно в частта за сезонната заетост, проблемът с човешките ресурси стои с пълна сила и през настоящата година“, каза при представянето на втория приоритет на АОБР за 2018 г. председателят на АИКБ Васил Велев. Според него, ключова тема в това направление е определянето на план-приема в професионалните гимназии, така че да бъдат осигурени кадри за икономиката. „По този въпрос имаме добър диалог с министъра на образованието и науката. Получаваме разбиране относно желанието ни бизнесът да има водеща роля при определянето на план-приема“, каза Васил Велев. Освен това, според него, трябва да се работи за издигане на престижа на професионалното образование, особено за т.нар. дефицитни професии. „Вносът на работна ръка е неизбежен процес, като се има предвид, че на всеки 100 излизащи от пазара на труда се падат 63-ма влизащи. Застаряването на населението все повече ще ни принуждава да търсим човешки ресурси отвън. Необходимо е да отпаднат всички изкуствено въведени ограничения в законодателството ни. Например, изискването за не повече от 10% заети от т.нар. трети държави в едно предприятие. Европейското законодателство не предвижда подобно ограничение“, каза Васил Велев. Също така, според него, трябва да се разшири обхватът на т. нар. синя карта, която сега важи само за IT-специалисти. „Допълнителен резерв от човешки ресурси за икономиката има в нереформираната ни администрация“, смята още Васил Велев. Тезата му беше допълнена от Божидар Данев, който съобщи, че в администрацията работят 132 хил. души и 57 000 са заетите в сектор „сигурност“ – част от този човешки ресурс може да се влее в реалната икономика, ако се въведе ефективно електронно правителство и се направи административна реформа.

Разходите за здравеопазване непрекъснато растат, а качеството на услугата не се подобрява. Нужна е радикална реформа, вкл. в областта на трудовата медицина, превенцията на заболеваемостта и медицинската експертиза (т. нар. ТЕЛК)“, каза още Васил Велев. Според него, необходими са реформи и в трудовото и осигурителното законодателство, вкл. отпадане на минималните осигурителни доходи, въвеждане на механизъм за определяне на минималната работна заплата, решаване на проблемите с изплащането на т.нар. втора пенсия, отпадането на задължението на работодателите за изплащане на първите три дни болнични и др.

„За икономиката електричеството и газът са суровини. Всяко непазарно изменение на тези цени неминуемо води до икономически дисбаланси и проблеми с конкурентоспособността“, каза председателят на КРИБ Кирил Домусчиев, представяйки третият основен приоритет на АОБР за 2018 г. Той акцентира върху факта, че основната част от добавката „задължение към обществото“ се дължи на т. нар. Американски централи в Маришкия басейн. „Ние сме държава от ЕС, а в ЕС няма такъв вид договори, каквито ние имаме с Американските централи“, категоричен бе Кирил Домусчиев и допълни, че в ТОП-3 на най-големите предприятия в България за 2016 г. са именно двете централи – ТЕЦ Марица Изток 1 и 3. „У нас, за съжаление, се работи на парче, а трябва да се мисли и действа стратегически, затова са ни необходими нов Закон за енергетиката, въвеждащ пълна либерализация на пазара, и приемане на балансирана национална енергийна стратегия до 2030 г.“, категоричен бе Кирил Домусчиев. Според него, необходима е цялостна реформа в енергетиката, която да осигури реален енергиен пазар, а не имитация на пазар, в който практически участват само две държавни дружества (АЕЦ „Козлодуй“ и „Марица Изток 2“) и, подавайки минимални количества ел. енергия за търгуване, изкуствено повишават борсовата цена. „50 хиляди фирми са жертва на тези аферисти“, заключи Кирил Домусчиев и призова за активна намеса на институциите, вкл. със законодателни и управленски мерки, така че да бъде гарантирана пазарна среда в системата на енергетиката. Задължително листване на държавните дружества на фондовата борса и повишаване на енергийната свързаност са само част от мерките, които българският бизнес предлага в това направление.

Работодателските организации, обединени в АОБР, предстои да представят своите приоритети пред парламентарните групи, Министър-председателя и Президента на РБ. Освен това, в процес на подготовка са сигнал до Комисията за защита на конкуренцията относно енергийните цени, както и пакет от мерки за преодоляване на проблемите в енергетиката, които допълнително ще бъдат представени на отговорните институции. Предстои в близките дни медиите и обществото да бъдат информирани и по отношение на намеренията на АОБР за организиране на ефективен протест срещу спекулативното покачване на цените на електроенергията.

На обща пресконференция днес АОБР обоснова предложението си за премахване на т. нар. „клас прослужено време“

На обща пресконференция днес АОБР обоснова предложението си за премахване на т. нар. „клас прослужено време“

Пресконференции

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) настоява за отмяна на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит (т. нар. „клас“). Това обявиха на пресконференция днес (24.07.2017 г.) представителите на четирите национално представителни работодателски организации – АИКБ, БСК, БТТП и КРИБ.

Председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България и ротационен председател на АОБР Васил Велев заяви, че с преструктуриране на работната заплата и отпадането на допълнителното възнаграждение за прослужено време, което ще се инкорпорира в основната месечна заплата на работника или служителя, ще се даде възможност за равнопоставеност на работниците и служителите.

По този начин ще се преодолее дискриминационното различие спрямо държавните служители, за които такава промяна е в сила от години. След отпадането на класа за прослужено време ще се преодолее и необоснованото различие във възнаграждението на лица, извършващи една и съща дейност, но с различна продължителност трудов стаж.

Според представителите на четирите национално представени работодателски организации, отмяната на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит няма да ограничи правата на лицата, защото размерът на получаваното от тях възнаграждение няма да бъде намалено. Отмяната на т. нар. „клас“ ще създаде възможност за връщане на трудовия пазар на работници и служители.

В момента добавката за стаж вдига заплатите с около 0,6% годишно, което води до парадокси като например – чистачка с 20 години стаж да получава заплата колкото на млад учен. “В същото време, ставаме все по-необразовани, все по-мързеливи, с все по-малки компетентности, които гонят инвеститорите. Сривът на инвестициите е вследствие на липсата на квалифицирана работна ръка, умения и хора, които спазват технологичната дисциплина”, заяви изпълнителният председател на БСК.

В контекста на административното налагане на редица “реформи”, Божидар Данев отправи две предложения към премиера Бойко Борисов – да върне добавката за стаж и професионален опит в заплатите и на държавните служители и да въведе административно нарастване на инвестициите и на брутния вътрешен продукт.

Утре в 11 ч. работодателите ще се срещнат с премиера Бойко Борисов, за да разговарят за мерки за увеличение на икономическия растеж. Една от тези мерки ще е премахване на добавката за прослужено време (т. нар. клас прослужено време).

За повече информация вижте:

Покана за пресконференция

Покана за пресконференция

Пресконференции

На 24 юли 2017 г. (понеделник) в 11.00 часа в БТА ще се проведе пресконференция на Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР).

На пресконференцията национално представителните работодателски организации ще обосноват своето предложение за отмяна на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит (т. нар. „клас прослужено време“).

АОБР ще мотивира отново многократно декларираната своя позиция за отказ от провеждане на преговори за определяне на прагове на МОД до приемане от социалните партньори и държавата на консенсусен модел за определяне на минимална работна заплата в България.

В пресконференцията ще вземат участие:

 • г-н Васил Велев – председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България и ротационен председател на АОБР;
 • г-н Божидар Данев – изпълнителен председател на Българска стопанска камара;
 • г-н Цветан Симеонов – председател на Българска търговско-промишлена палата;
 • г-н Кирил Домусчиев – председател на УС на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България.

За повече информация, моля, отворете приложената покана.

АОБР представи приоритетите си за 2017 г.

АОБР представи приоритетите си за 2017 г.

Пресконференции

Четири ключови приоритета през 2017 г. очерта Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) – осигуряване на човешки ресурси за икономиката, подобряване на бизнес средата за повишаване на конкурентоспособността на българските производители, подготовка на Българското председателство на Съвета на ЕС и развитие на капиталовия пазар. Те бяха представени на специална пресконференция, на 06.02.2017, от ръководителите на национално представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ: Васил Велев, председател на Асоциация на индустриалния капитал в България, Божидар Данев, изпълнителен председател на Българска стопанска камара, Цветан Симеонов, председател на Българска търговско-промишлена палата и Кирил Домусчиев, председател на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България.

През 2017 г. ротационен председател на АОБР е Асоциация на индустриалния капитал в България.

АОБР е учредена през 1995 г., като обединение на официално признатите за представителни организации на работодателите в Република България. Асоциацията има за цел да координира позициите на своите членове и да съдейства за консолидиране, балансиране и единно представляване на техните интереси на национално ниво и в рамките на Международната организация на труда и Международната организация на работодателите.

Вижте приоритетите ТУК.

Приоритети на работодателските организации за 2014 г.

Пресконференции, Приоритети

Работодателските организации: Продължават да се приемат закони без оценка на въздействието им


У нас липсва контрол на законодателството в областта на издаването на различни лицензи и разрешителни, които пряко засягат функционирането на бизнеса.” Това коментира изпълнителният председател на БСК Божидар Данев по време на пресконференция днес (31.01.2014 г.), по време на която бяха представени приоритетите на национално представителните работодателски организации. За пример Данев посочи, че различните общински администрации в София определят различен размер на таксите за една и съща административна услуга, която обикновено драстично надхвърля разходопокривния размер.

Божидар Данев посочи още, че въпреки всички обещания на поредица от правителствата, както и на настоящия Президент на РБ, не се прави нито първоначална задължителна оценка на въздействието при приемане или промяна на нови регулации, нито задължителната по закон оценка на въздействието 6 месеца след приемането на нормативния акт. “Президентът Росен Плевнелиев в предизборната си кампания обеща да налага вето на закони, които са приети от Народното събрание без оценка на въздействието, но до момента не изпълнява обещанието си“, коментира изпълнителният председател на БСК.

Сериозен проблем за бизнеса си остава определянето на таксата за битови отпадъци, която плаща бизнеса. „Само в България и Украйна не се следва европейската практика замърсителя да плаща и таксата за битови отпадъци е квазиимотен данък.“, допълни Данев.

По отношение на тристранния диалог сме свидетели на грубо нарушаване на диалогичността между синдикати, работодатели и държавата. “Скорошен пример е приемането на решението минималната работна заплата да не се облага с данък „общ доход“, като това не беше съгласувано в Националния съвет за тристранно сътрудничество“, коментира Божидар Данев. Нарушение на споразумението между синдикати и работодателите е предлагането на текст в проекта за Наказателен кодекс, според който укриването на осигуровки може да е само и единствено по вина на работодателя. Липсва договореното тази отговорност да се носи и от двете страни, каза още Божидар Данев и допълни: “За да има работеща икономика, трябва да се създадат политически и икономически условия за това, както и да се насърчава образованието у нас”.

През 2014 година работата на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) ще се координира от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Членове на АОБР са Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската търговско-промишлена палата и Българската стопанска камара.

През 2014 г. работодателските организации ще поставят приоритет в работата си по отношение на намаляване на административната регулация за бизнеса, качественото управление на еврофондовете, тристранния диалог и капиталовия пазар.

***

ПРИОРИТЕТИ ЗА 2014 Г.
на
представителните на национално ниво организации на работодателите:

Асоциация на индустриалния капитал в България,
Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес,
Българската търговско-промишлена палата 
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България

По отношение на бизнес средата работодателските организации ще работят за:

 1. Намаляване и опростяване  на регулаторните режими;
 2. Въвеждане на задължителна предварителна оценка за въздействието на нормативните актове;
 3. Решителен напредък при въвеждането на електронно управление;
 4. Нормиране и прилагане на методика за определяне на държавните и общинските такси на разходоориентиран принцип, прилагане на принципа „замърсителят плаща“ и определяне на ТБО според количеството генерирани битови отпадъци;
 5. Разширяване на приложението на принципа на мълчаливото съгласие.

По отношение на европейските фондове приоритет на национално представителните организации на работодателите ще бъде успешното приключване на дейностите по настоящия програмен период и своевременното започване на следващия – 2014 – 2020 г. чрез

 1. Максимално опростяване и стандартизиране на процедурите по изготвяне, подаване, оценяване на проектите и отчитане на тяхното изпълнение;
 2. Създаване на механизъм за ефективно, бързо и справедливо уреждане на споровете по направени финансови корекции;
 3. Предефиниране на понятието за МСП за целите на ОП “Иновации и конкурентоспособност”;
 4. При програмирането на период 2014 – 2020 г. да бъдат предвидени минимални квоти за усвояване от страна на частно-правните бенефициенти във всяка програма, които да не могат да бъдат нарушавани без съгласието на социалните партньори;
 5. Нормиране на механизъм за  участие на социалните партньори с  блокиращо малцинство при приемането на важни решения от комитетите за наблюдение;
 6. Премахване на въведеното изискване при разработването на Споразумението за партньорство и програмите на Р България за програмен период 2014 – 2020 г. в състава на работните групи да не се включват неправителствени организации, които членуват в национално представителни организации на работодателите, признати от МС по реда на КТ и ограничаване на подобни практики.

В областта на тристранния диалог през 2014 година национално представителните организации на работодателите в България ще работят за:

 1. Възприемане от държавните органи на предложенията, направени от работодателските организации за промяна на нормативната уредба, насочена към подобряване работата и  издигане ролята на НСТС;
 2. Създаване на механизъм (добра практика) да получат нормативна реализация постигнатите от национално представителните  работодателски и синдикални организации двустранните споразумения  по въпросите на трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения, както и по въпросите на жизненото равнище;
 3. Разширяване на партньорството между представителните на национално равнище организации на работодателите и правителството чрез подписване на двустранни споразумения по въпросите на бизнес средата и икономическото развитие. Възстановяване работата на Съвета за икономически растеж.

По отношение на капиталовия пазар приоритет на национално представителните организации на работодателите през 2014 година ще бъдат:

 1. Осъществяването на приватизационни сделки преимуществено през фондовата борса;
 2. Преразглеждане в посока намаляване на размера на такси и комисиони, събирани от КФН, БФБ – София АД и Централен депозитар АД;
 3. Подобряване на законодателство и практиките на регулаторните органи по посока ограничаване на свръхрегулирането.

Дейността на Асоциацията на организациите на работодателите в България (АОБР) през 2014 г. ще се координира от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ)

Приоритети на АОБР за 2008 г.

Пресконференции, Приоритети

На пресконференция днес, 28 януари 2008 г., Асоциация на организациите на българските работодатели /АОБР/ отчетe постигнатите резултати за 2007 г. и обяви приоритетите в своята дейност за 2008 г.

В пресконференцията взеха участие:

 • Васил Велев – председател на Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България
 • Дикран Тебеян – Зам.-председател на Българската стопанска камара
 • Божидар Божинов – Председател на Българската търговско-промишлена палата
 • Ваня Тодорова – Председателят на БСЧП „Възраждане”
 • Борислав Борисов – Председател на Управителния съвет на Съюз за стопанска инициатива

Досегашният председател на АОБР, Борислав Борисов предаде ротационното председателство на Васил Велев, изложи постигнатите успехи за изминалата година и посочи като основни резултати от общите усилия на петте работодателски организации през 2007 г.:

 • Намаляването на осигурителната тежест 3 %;
 • Приемането на плоския пропорционен данък на доходите на физическите лица, без необлагаем минимум;
 • Приемането на данък дивидент в размер на 5%;
 • 0% корпоративен данък в 138 общини в България и 10 %-ов данък в останалите;
 • Премахване на някои административни прегради.

Към посочените резултати Васил Велев, който прие ротационното председателство на Асоциацията на организациите на работодателите в България за 2008 г., допълни:

 • България е на първо място сред 178 страни в класацията по успешни данъчни реформи през 2006-2007 г. според доклада на Световната банка
 • Страната ни е седмата по атрактивност в света за чужди капитали – съгласно общоприетия индекс на инвестиционното представяне на UNCTAD. Страната ни е най-привлекателната дестинация за инвестиции в Централна и Източна Европа. Спрямо доклада, публикуван през 2005 г.
 • Според последното проучване на Асоциацията на европейските стопански камари за 2008 г., България е определена като втора страна в Европа с най-благоприятен бизнес климат, след Дания.

Господин Велев също така изложи и приоритетните дейности за 2008 г. и посочи конкретни стъпки за тяхното изпълнение.

Всички присъстващи от страна на работодателските организации се спряха на различни аспекти от приоритетите и се обединиха около становището за още по-активно сътрудничество на петте работодателски организации.

***

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) е учредена през 1995 г., като обединение на официално признатите за представителни организации на работодателите в Република България, имащо за цел да координира позициите на своите членове и да съдейства за консолидиране, балансиране и единно представляване на техните интереси. АОБР е член на Международната организация на работодателите, която участва в работата на Международната организация на труда. През 2008 г. АОБР се председателства от Асоциацията на индустриалния капитал в България, по силата на заложения в Устава ротационен принцип на управление.