На обща пресконференция днес АОБР обоснова предложението си за премахване на т. нар. „клас прослужено време“

На обща пресконференция днес АОБР обоснова предложението си за премахване на т. нар. „клас прослужено време“

Пресконференции

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) настоява за отмяна на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит (т. нар. „клас“). Това обявиха на пресконференция днес (24.07.2017 г.) представителите на четирите национално представителни работодателски организации – АИКБ, БСК, БТТП и КРИБ.

Председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България и ротационен председател на АОБР Васил Велев заяви, че с преструктуриране на работната заплата и отпадането на допълнителното възнаграждение за прослужено време, което ще се инкорпорира в основната месечна заплата на работника или служителя, ще се даде възможност за равнопоставеност на работниците и служителите.

По този начин ще се преодолее дискриминационното различие спрямо държавните служители, за които такава промяна е в сила от години. След отпадането на класа за прослужено време ще се преодолее и необоснованото различие във възнаграждението на лица, извършващи една и съща дейност, но с различна продължителност трудов стаж.

Според представителите на четирите национално представени работодателски организации, отмяната на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит няма да ограничи правата на лицата, защото размерът на получаваното от тях възнаграждение няма да бъде намалено. Отмяната на т. нар. „клас“ ще създаде възможност за връщане на трудовия пазар на работници и служители.

В момента добавката за стаж вдига заплатите с около 0,6% годишно, което води до парадокси като например – чистачка с 20 години стаж да получава заплата колкото на млад учен. “В същото време, ставаме все по-необразовани, все по-мързеливи, с все по-малки компетентности, които гонят инвеститорите. Сривът на инвестициите е вследствие на липсата на квалифицирана работна ръка, умения и хора, които спазват технологичната дисциплина”, заяви изпълнителният председател на БСК.

В контекста на административното налагане на редица “реформи”, Божидар Данев отправи две предложения към премиера Бойко Борисов – да върне добавката за стаж и професионален опит в заплатите и на държавните служители и да въведе административно нарастване на инвестициите и на брутния вътрешен продукт.

Утре в 11 ч. работодателите ще се срещнат с премиера Бойко Борисов, за да разговарят за мерки за увеличение на икономическия растеж. Една от тези мерки ще е премахване на добавката за прослужено време (т. нар. клас прослужено време).

За повече информация вижте:

Покана за пресконференция

Покана за пресконференция

Пресконференции

На 24 юли 2017 г. (понеделник) в 11.00 часа в БТА ще се проведе пресконференция на Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР).

На пресконференцията национално представителните работодателски организации ще обосноват своето предложение за отмяна на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит (т. нар. „клас прослужено време“).

АОБР ще мотивира отново многократно декларираната своя позиция за отказ от провеждане на преговори за определяне на прагове на МОД до приемане от социалните партньори и държавата на консенсусен модел за определяне на минимална работна заплата в България.

В пресконференцията ще вземат участие:

 • г-н Васил Велев – председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България и ротационен председател на АОБР;
 • г-н Божидар Данев – изпълнителен председател на Българска стопанска камара;
 • г-н Цветан Симеонов – председател на Българска търговско-промишлена палата;
 • г-н Кирил Домусчиев – председател на УС на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България.

За повече информация, моля, отворете приложената покана.

АОБР представи приоритетите си за 2017 г.

АОБР представи приоритетите си за 2017 г.

Пресконференции

Четири ключови приоритета през 2017 г. очерта Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) – осигуряване на човешки ресурси за икономиката, подобряване на бизнес средата за повишаване на конкурентоспособността на българските производители, подготовка на Българското председателство на Съвета на ЕС и развитие на капиталовия пазар. Те бяха представени на специална пресконференция от ръководителите на национално представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ: Васил Велев, председател на Асоциация на индустриалния капитал в България, Божидар Данев, изпълнителен председател на Българска стопанска камара, Цветан Симеонов, председател на Българска търговско-промишлена палата и Кирил Домусчиев, председател на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България.

През 2017 г. ротационен председател на АОБР е Асоциация на индустриалния капитал в България.

АОБР е учредена през 1995 г., като обединение на официално признатите за представителни организации на работодателите в Република България. Асоциацията има за цел да координира позициите на своите членове и да съдейства за консолидиране, балансиране и единно представляване на техните интереси на национално ниво и в рамките на Международната организация на труда и Международната организация на работодателите.

Вижте приоритетите ТУК.

Приоритети на работодателските организации за 2014 г.

Пресконференции, Приоритети

Работодателските организации: Продължават да се приемат закони без оценка на въздействието им


У нас липсва контрол на законодателството в областта на издаването на различни лицензи и разрешителни, които пряко засягат функционирането на бизнеса.” Това коментира изпълнителният председател на БСК Божидар Данев по време на пресконференция днес (31.01.2014 г.), по време на която бяха представени приоритетите на национално представителните работодателски организации. За пример Данев посочи, че различните общински администрации в София определят различен размер на таксите за една и съща административна услуга, която обикновено драстично надхвърля разходопокривния размер.

Божидар Данев посочи още, че въпреки всички обещания на поредица от правителствата, както и на настоящия Президент на РБ, не се прави нито първоначална задължителна оценка на въздействието при приемане или промяна на нови регулации, нито задължителната по закон оценка на въздействието 6 месеца след приемането на нормативния акт. “Президентът Росен Плевнелиев в предизборната си кампания обеща да налага вето на закони, които са приети от Народното събрание без оценка на въздействието, но до момента не изпълнява обещанието си“, коментира изпълнителният председател на БСК.

Сериозен проблем за бизнеса си остава определянето на таксата за битови отпадъци, която плаща бизнеса. „Само в България и Украйна не се следва европейската практика замърсителя да плаща и таксата за битови отпадъци е квазиимотен данък.“, допълни Данев.

По отношение на тристранния диалог сме свидетели на грубо нарушаване на диалогичността между синдикати, работодатели и държавата. “Скорошен пример е приемането на решението минималната работна заплата да не се облага с данък „общ доход“, като това не беше съгласувано в Националния съвет за тристранно сътрудничество“, коментира Божидар Данев. Нарушение на споразумението между синдикати и работодателите е предлагането на текст в проекта за Наказателен кодекс, според който укриването на осигуровки може да е само и единствено по вина на работодателя. Липсва договореното тази отговорност да се носи и от двете страни, каза още Божидар Данев и допълни: “За да има работеща икономика, трябва да се създадат политически и икономически условия за това, както и да се насърчава образованието у нас”.

През 2014 година работата на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) ще се координира от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Членове на АОБР са Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската търговско-промишлена палата и Българската стопанска камара.

През 2014 г. работодателските организации ще поставят приоритет в работата си по отношение на намаляване на административната регулация за бизнеса, качественото управление на еврофондовете, тристранния диалог и капиталовия пазар.

***

ПРИОРИТЕТИ ЗА 2014 Г.
на
представителните на национално ниво организации на работодателите:

Асоциация на индустриалния капитал в България,
Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес,
Българската търговско-промишлена палата 
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България

По отношение на бизнес средата работодателските организации ще работят за:

 1. Намаляване и опростяване  на регулаторните режими;
 2. Въвеждане на задължителна предварителна оценка за въздействието на нормативните актове;
 3. Решителен напредък при въвеждането на електронно управление;
 4. Нормиране и прилагане на методика за определяне на държавните и общинските такси на разходоориентиран принцип, прилагане на принципа „замърсителят плаща“ и определяне на ТБО според количеството генерирани битови отпадъци;
 5. Разширяване на приложението на принципа на мълчаливото съгласие.

По отношение на европейските фондове приоритет на национално представителните организации на работодателите ще бъде успешното приключване на дейностите по настоящия програмен период и своевременното започване на следващия – 2014 – 2020 г. чрез

 1. Максимално опростяване и стандартизиране на процедурите по изготвяне, подаване, оценяване на проектите и отчитане на тяхното изпълнение;
 2. Създаване на механизъм за ефективно, бързо и справедливо уреждане на споровете по направени финансови корекции;
 3. Предефиниране на понятието за МСП за целите на ОП “Иновации и конкурентоспособност”;
 4. При програмирането на период 2014 – 2020 г. да бъдат предвидени минимални квоти за усвояване от страна на частно-правните бенефициенти във всяка програма, които да не могат да бъдат нарушавани без съгласието на социалните партньори;
 5. Нормиране на механизъм за  участие на социалните партньори с  блокиращо малцинство при приемането на важни решения от комитетите за наблюдение;
 6. Премахване на въведеното изискване при разработването на Споразумението за партньорство и програмите на Р България за програмен период 2014 – 2020 г. в състава на работните групи да не се включват неправителствени организации, които членуват в национално представителни организации на работодателите, признати от МС по реда на КТ и ограничаване на подобни практики.

В областта на тристранния диалог през 2014 година национално представителните организации на работодателите в България ще работят за:

 1. Възприемане от държавните органи на предложенията, направени от работодателските организации за промяна на нормативната уредба, насочена към подобряване работата и  издигане ролята на НСТС;
 2. Създаване на механизъм (добра практика) да получат нормативна реализация постигнатите от национално представителните  работодателски и синдикални организации двустранните споразумения  по въпросите на трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения, както и по въпросите на жизненото равнище;
 3. Разширяване на партньорството между представителните на национално равнище организации на работодателите и правителството чрез подписване на двустранни споразумения по въпросите на бизнес средата и икономическото развитие. Възстановяване работата на Съвета за икономически растеж.

По отношение на капиталовия пазар приоритет на национално представителните организации на работодателите през 2014 година ще бъдат:

 1. Осъществяването на приватизационни сделки преимуществено през фондовата борса;
 2. Преразглеждане в посока намаляване на размера на такси и комисиони, събирани от КФН, БФБ – София АД и Централен депозитар АД;
 3. Подобряване на законодателство и практиките на регулаторните органи по посока ограничаване на свръхрегулирането.

Дейността на Асоциацията на организациите на работодателите в България (АОБР) през 2014 г. ще се координира от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ)

Приоритети на АОБР за 2008 г.

Пресконференции, Приоритети

На пресконференция днес, 28 януари 2008 г., Асоциация на организациите на българските работодатели /АОБР/ отчетe постигнатите резултати за 2007 г. и обяви приоритетите в своята дейност за 2008 г.

В пресконференцията взеха участие:

 • Васил Велев – председател на Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България
 • Дикран Тебеян – Зам.-председател на Българската стопанска камара
 • Божидар Божинов – Председател на Българската търговско-промишлена палата
 • Ваня Тодорова – Председателят на БСЧП „Възраждане”
 • Борислав Борисов – Председател на Управителния съвет на Съюз за стопанска инициатива

Досегашният председател на АОБР, Борислав Борисов предаде ротационното председателство на Васил Велев, изложи постигнатите успехи за изминалата година и посочи като основни резултати от общите усилия на петте работодателски организации през 2007 г.:

 • Намаляването на осигурителната тежест 3 %;
 • Приемането на плоския пропорционен данък на доходите на физическите лица, без необлагаем минимум;
 • Приемането на данък дивидент в размер на 5%;
 • 0% корпоративен данък в 138 общини в България и 10 %-ов данък в останалите;
 • Премахване на някои административни прегради.

Към посочените резултати Васил Велев, който прие ротационното председателство на Асоциацията на организациите на работодателите в България за 2008 г., допълни:

 • България е на първо място сред 178 страни в класацията по успешни данъчни реформи през 2006-2007 г. според доклада на Световната банка
 • Страната ни е седмата по атрактивност в света за чужди капитали – съгласно общоприетия индекс на инвестиционното представяне на UNCTAD. Страната ни е най-привлекателната дестинация за инвестиции в Централна и Източна Европа. Спрямо доклада, публикуван през 2005 г.
 • Според последното проучване на Асоциацията на европейските стопански камари за 2008 г., България е определена като втора страна в Европа с най-благоприятен бизнес климат, след Дания.

Господин Велев също така изложи и приоритетните дейности за 2008 г. и посочи конкретни стъпки за тяхното изпълнение.

Всички присъстващи от страна на работодателските организации се спряха на различни аспекти от приоритетите и се обединиха около становището за още по-активно сътрудничество на петте работодателски организации.

***

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) е учредена през 1995 г., като обединение на официално признатите за представителни организации на работодателите в Република България, имащо за цел да координира позициите на своите членове и да съдейства за консолидиране, балансиране и единно представляване на техните интереси. АОБР е член на Международната организация на работодателите, която участва в работата на Международната организация на труда. През 2008 г. АОБР се председателства от Асоциацията на индустриалния капитал в България, по силата на заложения в Устава ротационен принцип на управление.