АОБР очаква съдействие от българските евродепутати за ускоряване на отговора от ЕК относно държавната помощ за т. нар. Американски централи

АОБР очаква съдействие от българските евродепутати за ускоряване на отговора от ЕК относно държавната помощ за т. нар. Американски централи

Становища, писма, сигнали, жалби
Изх. № 17-00-27/30.04.2018 г. ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ: Г-Н АСИМ АДЕМОВ Г-Н НЕДЖМИ АЛИ Г-Н НИКОЛАЙ БАРЕКОВ Г-Н АНГЕЛ ДЖАМБАЗКИ Г-ЖА ФИЛИЗ ХЮСМЕНОВА Г-Н АНДРЕЙ КОВАЧЕВ Г-Н ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ Г-Н ИЛХАН КЮЧУК Г-ЖА ЕВА МАЙДЕЛ Г-Н СВЕТОСЛАВ МАЛИНОВ Г-ЖА ИСКРА МИХАЙЛОВА Г-Н МОМЧИЛ НЕКОВ Г-Н АНДРЕЙ НОВАКОВ Г-Н ГЕОРГИ ПИРИНСКИ Г-Н ЕМИЛ РАДЕВ Г-Н СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ Г-Н ВЛАДИМИР УРУЧЕВ   ОТНОСНО: Жалба на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) до ЕК, за нарушение правото на общността по чл. 87,§ 1 от Договора за създаване на Европейската общност (консолидирана версия) относно държавните помощи УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, С жалба от 14 януари 2017 г. до Европейската комисия представителните организации на национално равнище  –  Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес, Българска търговско-промишлена…
Read More
АОБР очаква бързо обнародване на промените в Закона за енергетика

АОБР очаква бързо обнародване на промените в Закона за енергетика

Становища, писма, сигнали, жалби
Изх. № 17-00-26/30.04.2018 г. ДО Г-Н РУМЕН РАДЕВ ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ     ОТНОСНО: ОБНАРОДВАНЕ НА ПРИЕТИЯ НА 26.04.2018 Г. ЗИД НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКА УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ, Либерализацията на пазара на електроенергия у нас започна през 2004 година. От гледна точка на съотношението потребители-производители имаме асиметрична либерализация. На свободния пазар участват основно два производителя - АЕЦ Козлодуй и ТЕЦ Марица Изток 2, и рядко - Националната електрическа компания, докато потребителите на пазара са над 50 хиляди фирми. Несъвършенството идва в резултат на факта, че останалите производители получават различни видове субсидии, събирани чрез фиксирана компонента в крайната цена на електроенергията, наречена „Задължения към обществото“. Такива производители са ВЕИ, когенерациите и т. нар. американски централи. В тази връзка, всяка година се събират около 1,5 млрд. лева „ангария“ или помощи за…
Read More
ОТВОРЕНО ПИСМО относно наложителни промени в Закона за енергетика

ОТВОРЕНО ПИСМО относно наложителни промени в Закона за енергетика

Становища, писма, сигнали, жалби
  ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ     ОТВОРЕНО ПИСМО Относно наложителни промени в Закона за енергетика Благодарение на остарял нормативен текст (пропуск) в Закона за енергетиката, ТЕЦ "Варна", ТЕЦ "Бобов дол" и ТЕЦ "Марица 3", Димитровград, поискаха поскъпване на тока за битовите потребители с над 20%. Трите ТЕЦ-а искат да продават ток на регулирания пазар, но на три пъти по-високи цени спрямо пазарните. Така потребителите ще трябва да съберат над 330 млн. лева над нормалните ценови нива, което ще доведе до поскъпване на тока за бита с минимум 20%. За да не се допусне подобно непазарно поведение, Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) настоява Народното събрание да подкрепи утре (26 април 2018 г.) на второ четене в пленарна зала приетата вчера (24 април 2018 г.) от Комисията по…
Read More
Отговор от АОБР на покана от КНСБ за стартиране на преговори по петте рамкови споразумения на европейските социални партньори

Отговор от АОБР на покана от КНСБ за стартиране на преговори по петте рамкови споразумения на европейските социални партньори

Становища, писма, сигнали, жалби
Изх. № 17-00-19#2/19.04.2018 г.   КОПИЕ: ДО Г-Н ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ПРЕЗИДЕНТ НА КНСБ Г-Н ДИМИТЪР МАНОЛОВ ПРЕЗИДЕНТ НА КТ „ПОДКРЕПА“ ОТНОСНО: Провеждане на среща на ръководно ниво по отворени въпроси на индустриалните отношения и социалния диалог (Ваш № 47-00-1/03.04.2018 г.)  УВАЖАЕМИ Г-Н ДИМИТРОВ, С настоящото изразявам отново общата подкрепа на работодателските организации, членуващи в АОБР, за провеждане на среща на ръководно ниво до края на м. април, по актуални проблеми на индустриалните отношения и социалния диалог, които имат значимо въздействие върху заплащането и общите условия на труда. В тази връзка предлагаме да бъде съгласуван следният дневен ред, в съответствие с предложенията на двете страни: Постигане на двустранна договореност за приемане на механизъм за договаряне и определяне на минималната работна заплата. В тази връзка, очакваме да бъде представена предварително общата позиция…
Read More
АОБР настоява за включване на работодателите в Работната група за „Единна входна точка“

АОБР настоява за включване на работодателите в Работната група за „Единна входна точка“

Становища, писма, сигнали, жалби
  Изх. № 17-00-25/12.04.2018 г. ДО Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА, МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО Относно: Ваша Заповед № ЛС-13-49 от 03.04.2018 г. УВАЖАЕМА Г-ЖО ЦАЧЕВА, С Ваша Заповед № ЛС-13-49 от 03.04.2018 г. е създадена работна група със задача да изготви промени в нормативната уредба във връзка с изпълнение на проект „Реализиране на ЦАИС „Единна входна точка“ за подаване на годишни финансови отчети и статистика в машинночетим формат и интеграция с НАП, НСИ, АВ (ТР)“, финансиран по програма ОПДУ. Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), в която членуват Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), обединява предприятия, произвеждащи 86% от брутната добавена стойност в България и осигуряващи работа на  82% от заетите в страната.…
Read More
Президентът да сезира КС за промените в Закона за банковата несъстоятелност, настоява АОБР

Президентът да сезира КС за промените в Закона за банковата несъстоятелност, настоява АОБР

Становища, писма, сигнали, жалби
Изх. № 17-00-24/12.04.2018 г. ДО Г-Н РУМЕН РАДЕВ ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   ОТНОСНО: Упражняване на правомощие по чл. 150, ал. 1 от Конституцията на Република България УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ, На 7 март 2018 г. Народното събрание повторно прие Закон за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, без да бъдат взети предвид мотивите на издадения от Вас Указ № 47 за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение и допълнение на закона за банковата несъстоятелност, приет от 44-то народно събрание на 9 февруари 2018 г. Представителните на национално равнище организации на работодателите сме обезпокоени от приетата същностна промяна на закона, която дава обратно действие на редица норми, с което се създават сериозни проблеми за установения в страната ни правов ред. С приетите изменения и допълнения се…
Read More
Становище на АОБР относно проекта на ЗИД на Закона за енергетика

Становище на АОБР относно проекта на ЗИД на Закона за енергетика

Становища, писма, сигнали, жалби
Изх. № 17-00-23/04.04.2018 г.     КОПИЕ: ДО Г-Н ДЕЛЯН ДОБРЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА ПРИ 44-ТО ОНС Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА  ОТНОСНО: ЗИД НА ЗЕ, № 854-01-19/27.03.2018 Г. Уважаеми г-н Добрев, Асоциацията на организациите на българските работодатели изразява задоволство от стъпките за довършване на либерализацията на пазара на електроенергия. Приветстваме подготвените изменения на Закона за енергетика за ускоряване на пълната либерализация, като резултат от активната позиция на национално представителните работодатели, изразена в началото на 2018 г. на няколко срещи при премиера, г-н Бойко Борисов, с участието на вицепремиера Томислав Дончев, финансовия министър Владислав Горанов, енергийния министър Теменужка Петкова, директори на енергийни дружества и Вас. Промените в законодателството отразяват част от предложенията на Световната банка, представени публично през юли 2017 година. Както знаете, Световната банка представи проучването си…
Read More
Божидар Данев, Васил Велев, Кирил Домусчиев и Цветан Симеонов изпратиха жалба до Омбудсмана на РБ, в качеството си на физически лица

Божидар Данев, Васил Велев, Кирил Домусчиев и Цветан Симеонов изпратиха жалба до Омбудсмана на РБ, в качеството си на физически лица

Становища, писма, сигнали, жалби
23.03.2018 г. Ръководителите на четирите национално представителни работодателски организации, членове на АОБР – Божидар Данев, Васил Велев, Кирил Домусчиев и Цветан Симеонов, в качеството си на физически лица, изпратиха жалба до Омбудсмана на РБ срещу двете топлоелектрически централи, стопанисвани от дружествата AES и „Контур Глобал”. „Отговорно твърдим, че те в постоянен и непрекъснат режим, с последователност, достойна за по-добри дела ни ограбват ежедневно, ежечасно и ежеминутно, като ни „измъкват” от джобовете по 14 лева на мегаватчас използвана електроенергия“, се казва в жалбата, като се призовава за незабавно разследване и предприемане на мерки за пресичане на това нарушаване на правата на потребителите, „изразяващо се в открит и, на пръв поглед, узаконен грабеж“. Четиримата жалбоподатели подчертават, че повод за жалбата са разширените правомощия на Омбудсмана на РБ, вследствие на последната поправка в…
Read More