АОБР подкрепя предложенията за промени в Закона за счетоводството относно финансовия одит

АОБР подкрепя предложенията за промени в Закона за счетоводството относно финансовия одит

Становища, писма, сигнали, жалби
Изх. № 17-00-33/12.06.2018 г. ДО Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   ОТНОСНО: Създаването в МФ на работна група със задача обсъждане и изготвяне на Закон за изменение и допълнение на Закона за счетоводството по отношение на повишаване на прага на задължителния одит на годишните финансови отчети    УВАЖАЕМИ Г-Н ГОРАНОВ, Във връзка с изпълнение на т. 3 от Решение № 411 на Министерския съвет от 19 май 2016 г. за приемане на План за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите и Решение по т. 3 от дневния ред на Националния икономически съвет, състоял се на 18 май 2018 г., и във връзка със създаването в Министерство на финансите на работна група със задача обсъждане и изготвяне на Закон за изменение и…
Read More
Позиция на АОБР относно възобновяването на проекта АЕЦ „Белене“

Позиция на АОБР относно възобновяването на проекта АЕЦ „Белене“

Становища, писма, сигнали, жалби
Изх. №17-00-31/06.06.2018 г. ДО НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, През последните дни общественото мнение в България е силно възбудено от предложението за „рестартиране“ на АЕЦ „Белене“. На 7 юни 2018 г. предстои Народното събрание да вземе изключително отговорно решение по въпроса за връщането на този проект в дневния ред на българската енергетика и при какви условия да стане това или, респективно - за продължаване на мораториума. Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) нееднократно е изразявала позицията се по отношение разработването и реализацията на нови енергийни проекти – това е приемливо при категоричното условие да стане изцяло на пазарен принцип, без ангажименти както за гарантирани количества, така и за преференциални цени. Министър Петкова анонсира, че проектът АЕЦ „Белене“ ще се…
Read More
Относно: Промени в нормативните актове, свързани с превенцията на здравето на работещите

Относно: Промени в нормативните актове, свързани с превенцията на здравето на работещите

Становища, писма, сигнали, жалби
Изх.№ 05-06-3/23.05.2018 г. ДО Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОПИЕ: Г-Н ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н БИСЕР ПЕТКОВ МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Относно: Промени в нормативните актове, свързани с превенцията на здравето на работещите УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, Известно е, че системата на здравеопазването в страната, в т.ч. превенцията на здравето на населението, се основава на ежемесечните осигурителни вноски на работещи и работодатели. Отделно и за сметка на работодателите са разходите за предпазване на работещите от професионалните рискове – периодичните профилактични прегледи, разходите за трудоустрояване, адаптиране на работното място и вграждане на лицата с намалена работоспособност в трудовия процес, подобряване на условията на труд и др. В момента работни групи, определени с Ваши заповеди,…
Read More
АОБР очаква съдействие от българските евродепутати за ускоряване на отговора от ЕК относно държавната помощ за т. нар. Американски централи

АОБР очаква съдействие от българските евродепутати за ускоряване на отговора от ЕК относно държавната помощ за т. нар. Американски централи

Становища, писма, сигнали, жалби
Изх. № 17-00-27/30.04.2018 г. ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ: Г-Н АСИМ АДЕМОВ Г-Н НЕДЖМИ АЛИ Г-Н НИКОЛАЙ БАРЕКОВ Г-Н АНГЕЛ ДЖАМБАЗКИ Г-ЖА ФИЛИЗ ХЮСМЕНОВА Г-Н АНДРЕЙ КОВАЧЕВ Г-Н ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ Г-Н ИЛХАН КЮЧУК Г-ЖА ЕВА МАЙДЕЛ Г-Н СВЕТОСЛАВ МАЛИНОВ Г-ЖА ИСКРА МИХАЙЛОВА Г-Н МОМЧИЛ НЕКОВ Г-Н АНДРЕЙ НОВАКОВ Г-Н ГЕОРГИ ПИРИНСКИ Г-Н ЕМИЛ РАДЕВ Г-Н СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ Г-Н ВЛАДИМИР УРУЧЕВ   ОТНОСНО: Жалба на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) до ЕК, за нарушение правото на общността по чл. 87,§ 1 от Договора за създаване на Европейската общност (консолидирана версия) относно държавните помощи УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, С жалба от 14 януари 2017 г. до Европейската комисия представителните организации на национално равнище  –  Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес, Българска търговско-промишлена…
Read More
АОБР очаква бързо обнародване на промените в Закона за енергетика

АОБР очаква бързо обнародване на промените в Закона за енергетика

Становища, писма, сигнали, жалби
Изх. № 17-00-26/30.04.2018 г. ДО Г-Н РУМЕН РАДЕВ ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ     ОТНОСНО: ОБНАРОДВАНЕ НА ПРИЕТИЯ НА 26.04.2018 Г. ЗИД НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКА УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ, Либерализацията на пазара на електроенергия у нас започна през 2004 година. От гледна точка на съотношението потребители-производители имаме асиметрична либерализация. На свободния пазар участват основно два производителя - АЕЦ Козлодуй и ТЕЦ Марица Изток 2, и рядко - Националната електрическа компания, докато потребителите на пазара са над 50 хиляди фирми. Несъвършенството идва в резултат на факта, че останалите производители получават различни видове субсидии, събирани чрез фиксирана компонента в крайната цена на електроенергията, наречена „Задължения към обществото“. Такива производители са ВЕИ, когенерациите и т. нар. американски централи. В тази връзка, всяка година се събират около 1,5 млрд. лева „ангария“ или помощи за…
Read More
ОТВОРЕНО ПИСМО относно наложителни промени в Закона за енергетика

ОТВОРЕНО ПИСМО относно наложителни промени в Закона за енергетика

Становища, писма, сигнали, жалби
  ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ     ОТВОРЕНО ПИСМО Относно наложителни промени в Закона за енергетика Благодарение на остарял нормативен текст (пропуск) в Закона за енергетиката, ТЕЦ "Варна", ТЕЦ "Бобов дол" и ТЕЦ "Марица 3", Димитровград, поискаха поскъпване на тока за битовите потребители с над 20%. Трите ТЕЦ-а искат да продават ток на регулирания пазар, но на три пъти по-високи цени спрямо пазарните. Така потребителите ще трябва да съберат над 330 млн. лева над нормалните ценови нива, което ще доведе до поскъпване на тока за бита с минимум 20%. За да не се допусне подобно непазарно поведение, Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) настоява Народното събрание да подкрепи утре (26 април 2018 г.) на второ четене в пленарна зала приетата вчера (24 април 2018 г.) от Комисията по…
Read More
Отговор от АОБР на покана от КНСБ за стартиране на преговори по петте рамкови споразумения на европейските социални партньори

Отговор от АОБР на покана от КНСБ за стартиране на преговори по петте рамкови споразумения на европейските социални партньори

Становища, писма, сигнали, жалби
Изх. № 17-00-19#2/19.04.2018 г.   КОПИЕ: ДО Г-Н ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ПРЕЗИДЕНТ НА КНСБ Г-Н ДИМИТЪР МАНОЛОВ ПРЕЗИДЕНТ НА КТ „ПОДКРЕПА“ ОТНОСНО: Провеждане на среща на ръководно ниво по отворени въпроси на индустриалните отношения и социалния диалог (Ваш № 47-00-1/03.04.2018 г.)  УВАЖАЕМИ Г-Н ДИМИТРОВ, С настоящото изразявам отново общата подкрепа на работодателските организации, членуващи в АОБР, за провеждане на среща на ръководно ниво до края на м. април, по актуални проблеми на индустриалните отношения и социалния диалог, които имат значимо въздействие върху заплащането и общите условия на труда. В тази връзка предлагаме да бъде съгласуван следният дневен ред, в съответствие с предложенията на двете страни: Постигане на двустранна договореност за приемане на механизъм за договаряне и определяне на минималната работна заплата. В тази връзка, очакваме да бъде представена предварително общата позиция…
Read More
АОБР настоява за включване на работодателите в Работната група за „Единна входна точка“

АОБР настоява за включване на работодателите в Работната група за „Единна входна точка“

Становища, писма, сигнали, жалби
  Изх. № 17-00-25/12.04.2018 г. ДО Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА, МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО Относно: Ваша Заповед № ЛС-13-49 от 03.04.2018 г. УВАЖАЕМА Г-ЖО ЦАЧЕВА, С Ваша Заповед № ЛС-13-49 от 03.04.2018 г. е създадена работна група със задача да изготви промени в нормативната уредба във връзка с изпълнение на проект „Реализиране на ЦАИС „Единна входна точка“ за подаване на годишни финансови отчети и статистика в машинночетим формат и интеграция с НАП, НСИ, АВ (ТР)“, финансиран по програма ОПДУ. Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), в която членуват Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), обединява предприятия, произвеждащи 86% от брутната добавена стойност в България и осигуряващи работа на  82% от заетите в страната.…
Read More