4 юни 2017 г. – Подготвителни срещи на организациите, участници в 106-та редовна сесия на Международната конференция на труда, Женева, Швейцария

5 – 16 юни 2017 г. – 106-та редовна сесия на Международната конференция на труда,  Женева, Швейцария

2 – 5 октомври 2017 г. – 10-та Европейска регионална конференция на Международната организация на труда, Истанбул, Турция