Делегати на АОБР за Международната конференция на труда, Женева, Швейцария:

1996 г. – БСК

1997 г. – ССИГ

1998 г. – БСК

1999 г. – БТПП

2000 г. – БСК

2001 г. – ССИГ

2002 г. – БТПП

2003 г. – БСК

2004 г. – ССИ

2005 г. – БТПП

2006 г. – БСК

2007 г. – ССИ

2008 г. – АИКБ

2009 г. – БТПП

2010 г. – АИКБ

2011 г. – БСК

2012 г. – ССИ

2013 г. – БТПП

2014 г. – АИКБ

2015 г. – БСК

2016 г. – БТПП

2017 г. – АИКБ

2018 г. – БСК