Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) и ВМРО обсъдиха икономическите си приоритети. Двете организации констатираха сходство в голяма част от обсъжданите приоритети, като отличиха три ключови – подобряване на състоянието на човешките ресурси, развиване на капиталовия пазар и насърчаване на инвестициите. Обсъждането на приоритетите е част от поредицата срещи, които представителите на четирите работодателски организации, членове на АОБР, организират с партиите и коалициите, за които социологическите агенции дават шанс за участие в следващия парламент.

Основа на обсъждането бяха приоритетите на АОБР за 2021 г., като работодателските организации поставиха акцент на запазването на съществуващия данъчен модел, намаляването на регулаторната тежест върху бизнеса, промяна на такса битови отпадъци чрез въвеждане на принципа „Замърсителя плаща“, реформите в сектор „Енергетика“, включително либерализиране и интегриране на пазара с европейския и прекратяване на договорите с т.нар. „американски централи“, премахване на административното определяне на минималната работна заплата, както и подобряване на политиките за човешки ресурси, вкл. продължаване на реформите в образованието и подобряване на регулациите за привличане на квалифициране работници от трети страни с приоритет за българската диаспора.

Смятаме, че в следващия мандат на Народното събрание са напълно постижими три изключително важни за България приоритета – влизане в ОИСР, Еврозоната и Шенген. За да може бизнеса да плаща заплатите, които политиците в момента обещават обаче е необходимо извършването на реформи в три ключови направления. Това са значително подобряване на бизнес средата, подобряване на състоянието на човешките ресурси и насърчаване на инвестициите чрез финансови стимули и подкрепа за иновации, за модернизацията и цифровизацията на индустрията “, заяви Васил Велев, председател на АИКБ и настоящ ротационен председател на АОБР.

От своя страна ВМРО заяви готовност при влизане в парламента да работи за реализиране на ускорен икономически растеж. Сред мерките, които икономическият екип на партията е разработил, са отпадане на данък дивидент и намаляване на данъка на едноличните търговци; увеличаване на прага за регистрация по ДДС на 150 000 лв.; финансова децентрализация на общините; актуализация на Кодекса на труда, която да го направи по-гъвкав; замразяване на минималните и максималните осигурителни прагове и създаване на интернет портал, чрез който бизнеса да подава сигнали за нивото на регулаторната тежест.

В изключително голяма част от обсъдените приоритети и мерки имаме пълно сходство и това ми дава основания да смятам, че икономическата ни програма е работеща и ще получи подкрепа на работодателите. Демографията и човешките ресурси е тема, която за ВМРО е ключова и ще работим за връщането на българите обратно в страната. Считаме, че трябва да се реализират сериозни реформи в средното професионално и висшето образование, така че да отговаря на нуждите на икономиката. За нас е важно да имаме добър диалог с хората, които създават работни места, плащат заплати и данъци“, допълни кандидатът за народен представител и заместник-председател на ВМРО Ангел Джамбазки.

На срещата бяха коментирани още възможностите за подкрепа на бизнеса, които дава Плана за възстановяване и устойчивост, развитие на капиталовия пазар, възможностите важни стратегически проекти на държавата да се финансират чрез набиране на капитал през БФБ, улесняването на достъпа до участие в обществени поръчки и други.

Translate »