Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) и „Демократична България“ ще засилят сътрудничеството си след изборите. Това си обещаха днес двете обединения по време на среща, на която обсъдиха препоръките на бизнеса към бюджета за 2022 г.

Работодателите препотвърдиха приоритета си за присъединяване на страната ни към еврозоната и ОИСР и заявиха, че ще разчитат на „Демократична България“ за ускоряване на необходимите реформи в съдебната система и постигане на необходимите стандарти за върховенство на правото, сигурност на собствеността, ограничаване на корупцията и ефикасност на публичните разходи. Представителите на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ категорично обявиха подкрепата си за запазване на данъчна стабилност при запазване на равнищата на данъчните ставки и на равнищата на осигурителните вноски за 2022 година. Според организацията това е един от основните фактори за насърчаване на инвестициите и за осигуряване на условия за икономически растеж.

Като изключително важни от АОБР бяха посочени политиките, свързани с антикризисни мерки, включително ускорено инвестиране на европейските фондове. Сред тях са запазване на мярката за запазване на заетостта, прилагане на мярка за финансиране на постоянните разходи на предприятия с голям спад в приходите, както и мерки за компенсиране на българските предприятия за безпрецедентно високите, надхвърлящи в пъти разчетите на КЕВР, цени на електрическата енергия и на природния газ.

В допълнение на това АОБР настоя за стриктното спазване на разходопокривния принцип при формирането на държавни и общински такси. За пореден път работодателските организации отправиха забележка срещу непрекъснатото отлагане на изчисляването на такса „Битови отпадъци“ на основа на реалното замърсяване и настояха Бюджет 2022 г. да бъде изработен на основа, при която таксата се изчислява на принципа „замърсителят плаща“.

„За нас е изключително важно да установим работна комуникация с представителите на бизнеса. Това е една от най-важните цели, за да можем да взимаме предвид оценките и препоръките при осъществяването на различни мерки и политики. Основни приоритети на „Демократична България“ са постигане на качество на законодателството, придържане към минимума на нормите, поставени от ЕС, повишаване на ефективността на публичните разходи. Във Ваше лице считаме, че ще намерим партньор за трудните стъпки, които трябва да бъдат извървени“, заяви председателят на „Демократична България“ Христо Иванов.

Сред другите важни препоръки на АОБР бяха да се търсят възможности за включване в бюджета на разчети за реализиране на конкретни реформи в здравноосигурителната система с акцент върху превенцията и профилактиката, преустановяване на административното определяне на минималната работна заплата и пенсия, прекратяване на заплащането от предприятията на първите три дни болнични и други.

Участниците в срещата бяха единодушни, че трябва да се ускори административната реформа и електронното управление за подобряване на бизнес средата и осигуряване на икономически растеж на България.