YouTube player

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) представи на пресконференция днес, 22 януари 2018 г., приоритетите си за 2018 г. В пресконференцията участваха: Васил Велев – председател на АИКБ, Божидар Данев – изпълнителен председател на БСК, Цветан Симеонов – председател на БТПП, и Кирил Домусчиев – председател на КРИБ.

Приветстваме приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС, но държим към общоевропейските приоритети да поставим и тези на българския бизнес, а те са свързани основно с реформи в ключови сфери на обществено-икономическия живот у нас. Без реформи не можем да говорим за просперитет“, каза при откриването на пресконференцията изпълнителният председател на БСК Божидар Данев, който през 2018 г. е ротационен председател на АОБР. Той информира, че членуващите в АОБР организации обединяват предприятия, които формират 86% от брутната добавена стойност на България и в тях работят 82% от всички заети в българската икономика. „Това прави АОБР действителен представител на българския бизнес и, поради тази причина, настояваме гласът ни да бъде чуван и отчитан при взимането на решения, които се отнасят до развитието на икономиката“, каза Божидар Данев.

Приоритетите на АОБР за 2018 г. са разпределени в три основни групи: бизнес климат, развитие на човешките ресурси и реформи в енергетиката.

Първата група приоритети беше представена от председателя на БТПП Цветан Симеонов, който акцентира върху необходимостта от ускорено изграждане на електронното управление. Той изтъкна, че е налице несъответствие между похарчените до момента пари за е-управление и постигнатите резултати. Г-н Симеонов изрази надежда, че правителството ще изпълни обещанието си до края на 2018 г. да прекрати хартиения документооборот между отделните администрации. Освен това, според него, недостатъчно успешна е досегашната битка със сивата икономика. Проблем остават и обществените поръчки. Председателят на БТПП изрази задоволство от факта, че напоследък от страна на българското правителство все по-сериозно се поставя въпроса за влизането на България в Еврозоната. „Твърде дълго сме пред т.нар. Чакалня, а вече сме изпълнили всички критерии, затова трябва да бъдем действително настоятелни в искането си за ефективно присъединяване към Еврозоната“, каза още Цветан Симеонов.

Макар през 2017 г. да бяха предприети мерки за облекчаване на трудовата миграция, основно в частта за сезонната заетост, проблемът с човешките ресурси стои с пълна сила и през настоящата година“, каза при представянето на втория приоритет на АОБР за 2018 г. председателят на АИКБ Васил Велев. Според него, ключова тема в това направление е определянето на план-приема в професионалните гимназии, така че да бъдат осигурени кадри за икономиката. „По този въпрос имаме добър диалог с министъра на образованието и науката. Получаваме разбиране относно желанието ни бизнесът да има водеща роля при определянето на план-приема“, каза Васил Велев. Освен това, според него, трябва да се работи за издигане на престижа на професионалното образование, особено за т.нар. дефицитни професии. „Вносът на работна ръка е неизбежен процес, като се има предвид, че на всеки 100 излизащи от пазара на труда се падат 63-ма влизащи. Застаряването на населението все повече ще ни принуждава да търсим човешки ресурси отвън. Необходимо е да отпаднат всички изкуствено въведени ограничения в законодателството ни. Например, изискването за не повече от 10% заети от т.нар. трети държави в едно предприятие. Европейското законодателство не предвижда подобно ограничение“, каза Васил Велев. Също така, според него, трябва да се разшири обхватът на т. нар. синя карта, която сега важи само за IT-специалисти. „Допълнителен резерв от човешки ресурси за икономиката има в нереформираната ни администрация“, смята още Васил Велев. Тезата му беше допълнена от Божидар Данев, който съобщи, че в администрацията работят 132 хил. души и 57 000 са заетите в сектор „сигурност“ – част от този човешки ресурс може да се влее в реалната икономика, ако се въведе ефективно електронно правителство и се направи административна реформа.

Разходите за здравеопазване непрекъснато растат, а качеството на услугата не се подобрява. Нужна е радикална реформа, вкл. в областта на трудовата медицина, превенцията на заболеваемостта и медицинската експертиза (т. нар. ТЕЛК)“, каза още Васил Велев. Според него, необходими са реформи и в трудовото и осигурителното законодателство, вкл. отпадане на минималните осигурителни доходи, въвеждане на механизъм за определяне на минималната работна заплата, решаване на проблемите с изплащането на т.нар. втора пенсия, отпадането на задължението на работодателите за изплащане на първите три дни болнични и др.

„За икономиката електричеството и газът са суровини. Всяко непазарно изменение на тези цени неминуемо води до икономически дисбаланси и проблеми с конкурентоспособността“, каза председателят на КРИБ Кирил Домусчиев, представяйки третият основен приоритет на АОБР за 2018 г. Той акцентира върху факта, че основната част от добавката „задължение към обществото“ се дължи на т. нар. Американски централи в Маришкия басейн. „Ние сме държава от ЕС, а в ЕС няма такъв вид договори, каквито ние имаме с Американските централи“, категоричен бе Кирил Домусчиев и допълни, че в ТОП-3 на най-големите предприятия в България за 2016 г. са именно двете централи – ТЕЦ Марица Изток 1 и 3. „У нас, за съжаление, се работи на парче, а трябва да се мисли и действа стратегически, затова са ни необходими нов Закон за енергетиката, въвеждащ пълна либерализация на пазара, и приемане на балансирана национална енергийна стратегия до 2030 г.“, категоричен бе Кирил Домусчиев. Според него, необходима е цялостна реформа в енергетиката, която да осигури реален енергиен пазар, а не имитация на пазар, в който практически участват само две държавни дружества (АЕЦ „Козлодуй“ и „Марица Изток 2“) и, подавайки минимални количества ел. енергия за търгуване, изкуствено повишават борсовата цена. „50 хиляди фирми са жертва на тези аферисти“, заключи Кирил Домусчиев и призова за активна намеса на институциите, вкл. със законодателни и управленски мерки, така че да бъде гарантирана пазарна среда в системата на енергетиката. Задължително листване на държавните дружества на фондовата борса и повишаване на енергийната свързаност са само част от мерките, които българският бизнес предлага в това направление.

Работодателските организации, обединени в АОБР, предстои да представят своите приоритети пред парламентарните групи, Министър-председателя и Президента на РБ. Освен това, в процес на подготовка са сигнал до Комисията за защита на конкуренцията относно енергийните цени, както и пакет от мерки за преодоляване на проблемите в енергетиката, които допълнително ще бъдат представени на отговорните институции. Предстои в близките дни медиите и обществото да бъдат информирани и по отношение на намеренията на АОБР за организиране на ефективен протест срещу спекулативното покачване на цените на електроенергията.