2 април 2018 г.

Работодателските организации повишават готовността си за протест заради реалната опасност ТЕЦ-Варна да се включи в енергийната система на страната на цени, в пъти надвишаващи пазарните. Централата вече е заявила участие в микса за регулиран пазар с 2 милиона мегаватчаса при цена от 191 лв. за мегаватчас при пазарна цена от 70 лв. Ако Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) позволи това, цената на тока за домакинствата ще се увеличи с 16%.“ Това заяви председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България Васил Велев по време на среща на ръководителите на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) и Омбудсмана на Р България Мая Манолова.

До срещата се стигна, след като бизнесът сезира обществения защитник за държавната помощ спрямо американските централи ТЕЦ „Марица Изток 1“ и ТЕЦ „Марица Изток 3“, която е заложена в договорите с преференции при цените на изкупуването на електроенергията.

Обърнахме се в качеството си на физически лица към Омбудсмана относно непазарното изземане на доходи от т.н. американски централи. Смятаме, че по линията на дългосрочно сключени договори с НЕК, всяка година за регулаторен период тези централи изземат над 486 млн. лв. Тези числа са определени от КЕВР.  Така годишно от всяко българско домакинство се непазарно се иззема доход средно от 161 лв.. По наши данни оперативната печалба на тези дружества  е около 55 %„, коментира още Велев.  Той обърна внимание, че подобни централи имаше в Полша и Унгария. Двете държави обаче прекратиха договорите си преди години. По думите му американските централи трябва да продават на борсата на пазарни цени.

Камен Колев, зам.-председател на БСК, напомни, че по силата на дългосрочно сключените договори с т. нар. американски централи, всяка година тези две централи непазарно изземват от българските домакинства и българския бизнес 480 млн. лв.

Според изпълнителния директор на КРИБ Евгений Иванов, печалбата, която американските централи реализират, е от 54 до 59%. „Дори в наркобизнеса няма такава печалба. Всичко това се пренася върху цената на тока, а това отблъсква инвеститорите“, категоричен бе Евгений Иванов.

Главният секретар на БТПП Васил Тодоров поясни, че жалбата на работодателските организации срещу неизгодните договори с американските централи цели да бъде създадена обществена нетърпимост срещу това ограбване на българските граждани.

Омбудсманът Мая Манолова също се обяви за разваляне на договорите. „Работодателите чукат на отворена врата при омбудсмана. Наясно съм, че до голяма степен високите цени на ел. енергията се определят от възможностите за преференциално търгуване на енергийния пазар и съм на мнение, че трябва да има промени в законодателството, които да регулират обема на тези преференции„, заяви тя. Според Мая Манолова е притеснително, че няма информация какво точно се случва и какви действия е предприела всяка от отговорните институции по темата с американските централи. По думите ѝ институциите дължат пълна прозрачност по тази тема.

Мая Манолова информира, че предстои да проведе подобен разговор и с представителите на американските централи, като паралелно с това ще изиска от компетентните институции – Министерство на енергетиката, Министерство на финансите и КЕВР, информация за това какво е предприела всяка от тези институции по казуса и направени ли са съответните анализи и разчети за възможните сценарии. „Притеснителна е липсата на пълна информация за това какви действия са предприети от институциите и на каква фаза са тези действия. И, второ, правила ли е някоя от тези институции икономически, финансов и правен анализ за евентуалните последици от предоговарянето или развалянето на договорите за двете централи“, заяви Мая Манолова.

ВИЖТЕ ПЪЛЕН ВИДЕОЗАПИС НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА СЛЕД СРЕЩАТА:

YouTube player