На срещата беше обсъден и процесът по присъединяване на България към организацията

Бизнес съветът (BIAC) към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) проведе годишната си консултация с генералния секретар на ОИСР Матиас Корман, ръководството и посланиците в ОИСР.  Срещата под надслов „Очертаване на курса за конкурентоспособност“ се проведе в седалището на ОИСР в Париж. В срещата участваха инж. Стефан Чайков, член на УС на АИКБ, и Ирина Йорданова, директор „Международни организации“ в КРИБ, представител на ротационния председател за 2024 година на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР).

На консултацията бяха очертани препоръки за осъществяване на политики за засилване на конкурентоспособността от гледна точка на международно опериращите компании, както и от гледна точка на МСП. На специална сесия бяха изтъкнати основните приоритети и предизвикателства пред частния сектор като проблемите с глобалната сигурност, най-целесъобразните пътища за постигане на зелен преход и насърчаване на икономическото участие.

По време на срещата беше подчертана изключително важната роля на ОИСР да подпомага налагането на стандарти за благоприятна за бизнеса среда в световен мащаб. Бяха споделени виждания относно разширяването на организацията, включително относно процеса по присъединяване на България към ОИСР.

Срещата в Париж е определяна като стратегическа в началото на годината, на която представители на над 50 бизнес и работодателски организации от най-развитите страни в света задават тона за работата на Бизнес съвета с ОИСР.

Представителите на българските работодатели участваха и в годишното общо събрание на Бизнес съвета на ОИСР, по време на което бяха обсъдени редица въпроси, свързани с последователното застъпничество за бизнеса пред ОИСР и 38-те държави членки в контекста и на предстоящата през месец май годишна среща на Съвета на министрите на ОИСР.


Пълния доклад „Очертаване на курс към конкурентоспособност“ на Бизнес съвета към ОИСР можете да видите тук