23.03.2018 г.

Ръководителите на четирите национално представителни работодателски организации, членове на АОБР – Божидар Данев, Васил Велев, Кирил Домусчиев и Цветан Симеонов, в качеството си на физически лица, изпратиха жалба до Омбудсмана на РБ срещу двете топлоелектрически централи, стопанисвани от дружествата AES и „Контур Глобал”.

Отговорно твърдим, че те в постоянен и непрекъснат режим, с последователност, достойна за по-добри дела ни ограбват ежедневно, ежечасно и ежеминутно, като ни „измъкват” от джобовете по 14 лева на мегаватчас използвана електроенергия“, се казва в жалбата, като се призовава за незабавно разследване и предприемане на мерки за пресичане на това нарушаване на правата на потребителите, „изразяващо се в открит и, на пръв поглед, узаконен грабеж“.

Четиримата жалбоподатели подчертават, че повод за жалбата са разширените правомощия на Омбудсмана на РБ, вследствие на последната поправка в Закона за Омбудсмана от м. февруари т.г., според която националният защитник вече ще има възможност за намеса и в спорове между граждани и други частни субекти (търговци, граждански организации и отделни граждани).

В жалбата се припомня, също така, че Асоциацията на организациите на българските работодатели призова Президента на РБ да наложи вето върху промените в Закона за омбудсмана, тъй като се променя цялата философия на закона, в противоречие с европейското право и практика в тази област.

Ние вярваме, че след като върху Вас легна бремето да се намесвате във всякакви правоотношения, незабавно ще насочите вниманието си към най-фрапиращите примери на узаконени кражби, неправомерни държани помощи и с нищо незаслужени привилегии, които не само бъркат дълбоко в джоба на индустрията като цяло, но и тровят личния живот и личния бюджет на българските граждани – скромни физически лица. Даваме си сметка, че подобни жалби, напълно основателно биха могли да отправят още над 6 милиона пълнолетни граждани – гласоподаватели и най-вече данъкопллатци. Те биха могли да се оплачат не само от „американските централи”, които им изземват непазарно по 450 млн. лв. годишно, но и от всевъзможни „ВЕИ-та” и „високоефективни производства” на електроенергия, които неуморно тършуват из джобовете им, така че надплатената сметка да премине 1,5 млрд. лв. годишно. Това биха били напълно резонни жалби, адресирани към Вас, и ние сме готови да Ви съдействаме, като съобщим на висок глас, че вече сме се обърнали към Вас с подобна молба“, се казва в документа.

С пълния текст на жалбата можете да се запознаете ТУК.