28.07.2017

Национално представителните работодателски организации получават активна подкрепа от членуващите в тях браншови организации относно искането за отпадане на определянето на прагове за минимални осигурителни доходи (МОД).

До момента са получени изброените по-долу официални писма за подкрепа (списъкът се актуализира в края на всеки работен ден). Вижте и приложената галерия с документи.Галерия с документи