Работодателите има какво да си кажат с представителите на изпълнителната власт. Защото ние сме работодатели не само на своите работници и служители, но и на държавната администрация. Затова имаме основателно очакване да получаваме необходимото разбиране, конкретни отговори на конкретните въпроси, които ни вълнуват, и по-оперативно решаване на възникващите проблеми.“

С тези думи изпълнителният председател на БСК и ротационен председател за 2018 г. на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) Радосвет Радев откри днес (17.09.2018 г.) дискусия на тема „Равносметка на Председателството на България и как виждаме бъдещето на ЕС – социална и икономическа сигурност“, с участието на вицепремиера и министър на външните работи Екатерина Захариева.

Форумът бе организиран от Министерството на външните работи и АОБР, като в него се включиха над 40 представители на браншови организации и фирми от различни сектори на икономиката. Целта на събитието беше да се очертаят основните икономически ползи от приключилото Българско председателство на Съвета на ЕС, както и да се набележат ключови приоритети на бъдещата външноикономическа политика на България.

Според Радосвет Радев, Европредседателството е научило българската администрация да работи на по-висока скорост, по-динамично, и изрази очакване, че тази динамика и оперативност ще се запази. Той призова участниците в срещата да поставят с цялата острота проблемите, които ги вълнуват, защото техните думи ще бъдат нейни аргументи.

Колкото повече време минава от Европредседателството ни, толкова по-обективни са анализите на резултатите от него. Силно се надявам самочувствието, което изградихме, и амбициозните цели, чието начало поставихме, да останат на същото високо ниво, да бъдат запазени“, заяви вицепремиерът Екатерина Захариева. „България доказа, че има сили да консолидира позиции. Ние постигнахме съществен напредък по изключителни тежки теми за Европейския съюз. Сега е важно да капитализираме постигнатото, особено по отношение на Западните Балкани, където има неизползван потенциал и по отношение на инвестиционните възможности и търговията, така и от гледна точка на привличането на човешки ресурс“, каза още министър Захариева. Тя обърна специално внимание и върху необходимостта от възстановяване на българските позиции на пазари в други части на света, вкл. Африка, Близкия Изток и Азия.

В изказването си пред участниците във форума председателят на АИКБ Васил Велев подчерта, че работодателските организации поставят на общественото внимание три нови национални цели – присъединяването на България към Шенген, към ERM II и към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). В тази връзка, той сподели, че АОБР вече е с една крачка напред, тъй като от началото на 2018 г. асоциацията е член на бизнес комитета на ОИСР – BIAC. „Приоритетите на българската външна политика трябва да произтичат от икономическите интереси“, категоричен бе Васил Велев. В този контекст, той акцентира върху необходимостта от постигането на двустранни споразумения с максимален кръг държави извън ЕС за внос на работна ръка у нас, поради засилващия се недостиг на човешки ресурси за българските предприятия.

Положителна оценка за приключилото Българско председателство на Съвета на ЕС изказа и изпълнителният директор на КРИБ Евгений Иванов, който също се присъедини към говорилите преди него по въпросите за бъдещите приоритети, вкл. относно двустранните спогодби за наемане на работна ръка.

В отговор, министър Захариева предостави информация за постигнатото до момента по отношение на членството на България в ОИСР, Шенген и ERMII, като изрично подчерта активната роля на работодателските организации в този процес, както и тяхната категорична и ясна подкрепа.

По отношение на двустранните споразумения, Екатерина Захариева информира, че се очаква обнародване на споразумението с Молдова, за да влезе то в сила. На финалната права е и споразумението с Армения. На украинската страна е изпратен проект на споразумение, но все още се очаква отговор и реално стартиране на преговори. В ход на подготовка е посещение на българския министър на труда и социалната политика във Виетнам, където една от темите за двустранни разговори ще бъде именно вносът на работна ръка.

Министър Захариева изрази съгласие с констатацията от страна на участници в днешния форум, че административните процедури по наемане на работници от трети страни са бавни. Вицепремиерът се ангажира с организирането на работна среща, посветена именно на тези проблеми и търсене на конкретни решения. В този контекст, г-жа Захариева информира, че в момента тече съгласувателна процедура относно промени в Наредба за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим (НУРИВОВР), като една от предвидените промени е именно намаляване на срока за издаване на дългосрочни визи за сезонни работници от 35 работни на 15 календарни дни, а останалите промени също са насочени към облекчаване на административните процедури.

Вж. СНИМКИ ОТ СРЕЩАТА

Категория:
Translate »