Категория:

С решение № 6122 от 16.05.2017 г. по адм. дело № 1566/2017 г. Върховният административен съд – Първо отделение отмени Постановление № 22 от 2017 г., обн. в ДВ, бр. 11 от 2017 г., за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната за 2017 г.

С този акт Върховният административен съд (ВАС) прие за основателна жалбата на четирите работодателски организации – Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). В нея те оспориха решението на кабинета за повишаване на минималната работна заплата от 1 януари т.г. на 460 лв. Основният аргумент на работодателските организации бе, че това е незаконно, защото не е било обсъждано в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Припомняме, че за втори път ВАС отменя решение на правителството по искане на работодателите. На 19 май 2015 г. съдът спря Постановление № 419/17.12.2014 г. на Министерския съвет за определяне на минималната работна заплата за 2015 година. Делото тогава беше заведено от Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК) и Българска търговско-промишлена палата (БТПП).

Размерът на минималното възнаграждение не може да се разглежда самостоятелно, защото има отношение към средната работна заплата, колективното трудово договаряне и други финансово свързани плащания. Практиката в повечето страни от Европейския съюз показва, че минималното възнаграждение се актуализира през две или три години, което дава предвидимост на средата и сигурност за текущото и инвестиционно планиране. В момента няма дори критерии за диапазон на долната и горната граница на размера на минималната работна заплата, които да бъдат обект на консултации и преговори между социалните партньори.