Зоната на Черноморието все още не е истински стабилна и все още има регионални конфликти, които трябва да бъдат преодолявани. Основната задача е да се стабилизира регионът чрез развитие на различните отрасли – туризъм, земеделие, икономика. За целта трябва да бъдат ползвани добрите практики, изградени чрез прилагането на Дунавската стратегия от 2011 г. досега”. Това  сподели Арно Рийдел, национален координатор по Дунавската стратегия от Федералното министерство за Европа, интеграция и външни работи на Австрия по време на Международната конференция на тема „Ролята и значението на Черноморския регион и връзката му с Дунавската стратегия”.

Двудневният форум  стартира днес в курорта Албена и бе открит от Радосвет Радев – председател на УС на „Албена” АД и член на УС на БСК. В приветствието си към участниците той подчерта значението на двата региона – Дунавския и Черноморския, и отбеляза, че трябва да се разширяват формите на регионално сътрудничество, като се поставя акцент върху иновациите.

Събитието се провежда под егидата на Министерството на Българското председателство на Съвета на ЕС и е в памет на изпълнителния председател на БСК Божидар Данев, когото  участниците в конференцията почетоха с минута мълчание.

Организатори на конференцията са Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) и Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК), а целта на форума е да се подчертае ролята и значението на Черноморския регион и да се свържат приоритетите на Българското и следващото Австрийско председателство на Съвета на ЕС по отношение на политиките за Дунавския и Черноморския региони.

Дунавската стратегия ще бъде нещо като портал за развитие на европейската икономика. Смятаме, че потенциалът е по-голям от това, което в момента се оползотворява. Затова е много важно да споделим  ценни примери, постижения и опит в различните проекти” – се обърна към участниците в конференцията  Милена Ангелова – вицепрезидент на Европейския икономически и социален комитет.

Презентации през първия ден на форума представят представители на институциите, отговорни за прилагане на политиките, заложени в Дунавската стратегия – Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Асоциацията на дунавските общини „Дунав“, Министерството на външните работи на Румъния, Федерално министерство за Европа, интеграция и външни работи на Австрия, и други.

Морското пространствено планиране съдейства за намаляване на конфликтите между различните морски дейности и за поддържане на екологичното състояние на морската околна среда. Това е процес, който подпомага освен интегрираното управление, така също и инвестиционните намерения на бизнеса“, подчерта Мария Георгиева от МРРБ. По думите й, „това като резултат пести време и пари, и се намалява натискът върху екосистемите“.

Вторият ден на събитието е посветен на сътрудничеството в областта на туризма и връзката между Черноморския регион и Дунавската стратегия. Приветствие пред участниците в срещата ще направят министърът на туризма Николина Ангелкова, зам.-министърът на Българското председателство на Съвета на ЕС Олег Петков и генералният секретар на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество Майкъл Христидис.

Представители на работодателски организации от България, Румъния, Гърция, членове на ЕИСК, ще дискутират възможностите за трансгранично сътрудничество и нетрадиционните форми на туризъм, устойчивото развитие на туристическата инфраструктура и селския туризъм. Ще бъдат представени добри практики в областта на маркетинга и популяризирането на туристически дестинации.

В програмата на форума са предвидени и посещения на обекти, свързани с темата за нетрадиционните форми на туризъм, както и среща с кметовете на Балчик и Каварна.

вж. СНИМКИ ОТ ФОРУМА