Представители на АИКБ (Росица Стелиянова), БСК (Димитър Бранков), БТПП (Цветан Симеонов) и КРИБ (Марияна Хамънова) са на работно посещение от 17 до 20 май в гр. Осло, в рамките на проект STRONG – Sustainable policy ThRough capacity StrenghteninNG, финансиран по „Норвежки финансов механизъм“ 2014-2021, програма „Социален диалог-достойни условия на труд“. Делегацията се води от Цветан Симеонов, председател на БТПП, и има за цел обмяна на опит, свързан с воденето на ефективен социален диалог за подобряване на тристранно сътрудничество и обсъждане на възможности за прилагане на добри практики от норвежката система.

През първия ден от визитата, представителите на АОБР посетиха резиденцията на Посолството на България в Осло, където бяха посрещнати от Н.Пр. г-жа Вера Шатилова, извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Норвегия. В рамките на срещата бяха обсъдени търговско-икономическите отношения между двете държави, способи за привличане на норвежки инвестиции в България и развитие на двустранните връзки.

Програмата включваше и посещение на иновационен център Digital Norway – неправителствена организация, основана през 2017г. с публична подкрепа от големи компании, опериращи в сферата на ИКТ технологиите. На срещата бяха представени добри практики, прилагани в сферата на корпоративната социална отговорност. Бяха дискутирани и възможности за бъдещи съвместни участия в различни проекти и инициативи.

Делегацията на българските работодателити посети и паметната плоча на стената на кметството на гр. Осло – изображение на паспорта на Фритьоф Нансен. Паспортът е първият пасаван, създаден специално за бежанци, и на паметната плоча присъства надпис на български език.