Категория:

Днес, 23.06.2022 г., в деловодството на Народното събрание бяха внесени три законопректа за промени в Закона за държавния бюджет (вх. №47-254-04-242, вх. №47-254-04-244 и вх.№47-254-04-256), чрез които депутати от ПП, ГЕРБ, БСП и ДПС са припознали предложения на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР). Очаква се до края на деня да бъдат депозирани още законодателни предложения от страна на други политически сили.

Внесените проектозакони, както и предложенията на АОБР целят да се регламентира дългосрочен механизъм за компенсиране на небитовите енергийни потребители за свръхвисоките цени на ел.енергията до отпадане на основанията за това. Действието на съществуващия механизъм за компенсация изтича в края на м. юни 2022 г., като не са предложени или приети гаранции за продължаването му през втората половина на годината, а проблемът със свръхвисоките енергийни цени продължава да съществува, което поставя под риск конкурентоспособността на предприятията и задълбочава инфлационните процеси.

Във връзка с горното, членовете на АОБР изказват благодарност към вносителите на законопроектите и изразяват очакване, че и останалите народни представители ще ги подкрепят в пленарната зала.

АОБР призовава членуващите в АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ компании да проследят внимателно гласуването на цитираните по-горе проектозакони, да си направят съответните изводи за отношението на отделните политически сили към българския бизнес и на тази база да вземат решение кого да подкрепят на потенциалните нови парламентарни избори.

С оглед актуалната ситуация АОБР отменя планирания за 28 юни протестен митинг.