Коалиция „БСП за България“ припозна 42 от общо 46 от приоритетите на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) и заяви готовност в следващия парламент да ги подкрепи. Сред тях са намаляване на административната тежест за бизнеса, експресно въвеждане на електронно управление, трайно и непротиворечащо си законодателство, обвързване на образованието с икономиката. Това стана ясно след първата от поредица срещи между представители на ръководствата на четирите работодателски организации, членове на АОБР и представители на партии и коалиции, за които социологическите агенции дават шанс за участие в 46-то Народно събрание.

Основа на обсъждането бяха приоритетите на АОБР, като работодателските организации поставиха акцент на запазването на съществуващия данъчен модел, намаляването на регулаторната тежест върху бизнеса, реформите в сектор „Енергетика“, включително либерализиране и интегриране на пазара с европейския, въвеждане на механизъм за капацитети и прекратяване на договорите с т.нар. „американски централи“, премахване на административното определяне на минималната работна заплата, както и подобряване на политиките за човешки ресурси, вкл. продължаване на реформите в образованието и подобряване на регулациите за привличане на квалифициране работници от трети страни.

„Нямаме различия с коалицията за посоката на развитие на България, като над 90% от нашите мерки бяха припознати. Всички желаем едно и също нещо, а именно хората в страната ни да живеят добре, да има добро образование, здравепоазване и култура. За да го постигнем обаче политиците трябва да разберат, че има нужда от силна подкрепа за възстановяване на българската икономика, по-добър бизнес климат,  насърчаване на  инвестициите и иновациите и повишаване на производителността“, заяви Васил Велев, председател а АИКБ и настоящ ротационен председател на АОБР.

За АОБР има и три национални приоритета, които са основополагащи за подобряване на бизнес средата в България. Това са приемането на страната ни в Шенгенското пространство и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, както и приемането на еврото.

По думите на Корнелия Нинова БСП иска да има едно дългосрочно сътрудничество с работодателските организации в страната. „Готови сме да подкрепим исканията ви за намаляване на административната тежест особено за микро и малките компании, въвеждането на такси за услуги, които да са разходоопределящи. Вярвам, че заедно можем да работим и по премахването на неработещите и взаимно изключващи се подзаконови нормативни актове”, допълни още Корнелия Нинова.

На срещата бяха коментирани още и искането за въвеждане на глобален минимален данък печалба, инфлацията в България, санкциите по закона „Магнитски“ и други.

Translate »