Коалиция „Изправи се БГ! Ние идваме!“ ще подкрепи Асоциация на организациите на българските работодатели в искането за повишаване на компенсациите за българските предприятия заради извънредно високите цени на електроенергията и природния газ. По време на проведената среща между двете организации бяха коментирани и различни механизми за подкрепа.

АОБР представи препоръките си към държавния бюджет за 2022 г. и поиска в него да бъдат предвидени средства за финансиране на политики за справяне с последиците от кризата, причинена от COVID-19 и енергийната криза. Четирите национално представителни организации искат в бюджета за следващата година да бъде заложен ресурс за провеждане на политики за подобряване на бизнес средата, както и възможности за осигуряване на икономически растеж на България. Като изключително важни бяха посочени политиките, свързани с ускореното инвестиране на европейските фондове.

„Нашата коалиция стои зад почтения български бизнес, който дава работа на 2 млн. души. „Изправи се БГ! Ние идваме!“ сме за временно премахване на ДДС и акциза на тока,  както призова и ЕК, на енергоносителите и други стоки и услуги от първа необходимост. ДДС да се махне и от сметките на битовите, и от сметките на бизнес-потребителите на ток. В условията на лавинообразно нарастване на цените на тока тази мярка би била спасителна за бизнеса и домакинствата. За нас обявената подкрепа от 110 лв. е недостатъчна и настояваме държавата да поеме цялото увеличение на цената на тока за фирмите“, посочи Мая Манолова, председател на коалицията.

По думите й, бизнесът е прав да протестира, че мярката 60/40 остава с праг за получаване при 30% спад на оборота и обяви, че за „Изправи се БГ! Ние идваме!“ този праг трябва да се намали на 15%, за да не се стигне до верижни фалити на малки и средни фирми и хиляди хора да отидат в Бюрата по труда.

Национално представителните работодателски организации бяха категорични, че независимо от сложната политическа обстановка, дебатите по приоритетите и политиките на Бюджет 2022 трябва да бъдат в дневния ред на обществото и при конструиране на новия парламент проектът да бъде внесен и гласуван в ускорени срокове. С бюджета за 2022 г. страната ни трябва да направи и следващата стъпка по пътя ни към еврозоната и ОИСР.

Представителите на АОБР категорично обявиха подкрепата си за запазване на данъчна стабилност при запазване на равнищата на данъчните ставки и на равнищата на осигурителните вноски за 2022 година. Според организацията, това е един от основните фактори за насърчаване на инвестициите и за осигуряване на условия за икономически растеж. В допълнение на това, АОБР настоя за стриктното спазване на разходопокривния принцип при формирането на държавни и общински такси. За пореден път работодателските организации отправиха забележка срещу непрекъснатото отлагане на изчисляването на такса „Битови отпадъци“ на основа на реалното замърсяване и настояха Бюджет 2022 г. да бъде изработен на основа, при която таксата се изчислява на принципа „замърсителят плаща“.

Сред другите важни препоръки на АОБР бяха: да се търсят възможности за включване в бюджета на разчети за реализиране на конкретни реформи в здравно-осигурителната система, преустановяване на административното увеличаване на минималната работна заплата и пенсия, прекратяване на заплащането от предприятията на първите три дни болнични и други.

Работодателите ще разчитат на подкрепата на „Изправи се БГ! Ние идваме!“ за съдебната реформа, правната сигурност и сигурността на собствеността, за ограничаване на корупцията и по-голяма ефективност на публичните инвестиции. Роди се идеята „Изправи се БГ!“ да осветява неефективностите в публичните финанси, като провежда конкурс за антинаграда за най-неизгодна сделка на годината.