Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) настоява за отмяна на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит (т. нар. „клас“). Това обявиха на пресконференция днес (24.07.2017 г.) представителите на четирите национално представителни работодателски организации – АИКБ, БСК, БТТП и КРИБ.

Председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България и ротационен председател на АОБР Васил Велев заяви, че с преструктуриране на работната заплата и отпадането на допълнителното възнаграждение за прослужено време, което ще се инкорпорира в основната месечна заплата на работника или служителя, ще се даде възможност за равнопоставеност на работниците и служителите.

По този начин ще се преодолее дискриминационното различие спрямо държавните служители, за които такава промяна е в сила от години. След отпадането на класа за прослужено време ще се преодолее и необоснованото различие във възнаграждението на лица, извършващи една и съща дейност, но с различна продължителност трудов стаж.

Според представителите на четирите национално представени работодателски организации, отмяната на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит няма да ограничи правата на лицата, защото размерът на получаваното от тях възнаграждение няма да бъде намалено. Отмяната на т. нар. „клас“ ще създаде възможност за връщане на трудовия пазар на работници и служители.

В момента добавката за стаж вдига заплатите с около 0,6% годишно, което води до парадокси като например – чистачка с 20 години стаж да получава заплата колкото на млад учен. “В същото време, ставаме все по-необразовани, все по-мързеливи, с все по-малки компетентности, които гонят инвеститорите. Сривът на инвестициите е вследствие на липсата на квалифицирана работна ръка, умения и хора, които спазват технологичната дисциплина”, заяви изпълнителният председател на БСК.

В контекста на административното налагане на редица “реформи”, Божидар Данев отправи две предложения към премиера Бойко Борисов – да върне добавката за стаж и професионален опит в заплатите и на държавните служители и да въведе административно нарастване на инвестициите и на брутния вътрешен продукт.

Утре в 11 ч. работодателите ще се срещнат с премиера Бойко Борисов, за да разговарят за мерки за увеличение на икономическия растеж. Една от тези мерки ще е премахване на добавката за прослужено време (т. нар. клас прослужено време).

За повече информация вижте: