ДО
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РБ

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Във връзка с последните развития на пазара на електроенергия, Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) и представителните организации на работниците и служителите считат, че е наложително възможно най-скоро, и в съответствие с наши предишни договорености, да проведем в удобно за Вас време, среща на социалните партньори във формат „ 4+2“.

Предлагаме в срещата участие да вземат и представители на Министерство на енергетиката, Комисията по енергетика към Народното събрание и държавните фирми, чиято експертиза би била от полза за набелязване на спешни мерки за овладяване на необоснования и спекулативен ръст на цените на електроенергията на борсата и стабилизирането им на  приемливи и логични нива.

В очакване на отговор от Ваша страна, оставамe,

С уважение,

Пламен Димитров, президент на КНСБ
Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа“

От името и по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ:

ЦВЕТАН СИМЕОНОВ, 
Председател на УС на БТПП
и председател на АОБР за 2019 г.,