На 24 юли 2017 г. (понеделник) в 11.00 часа в БТА ще се проведе пресконференция на Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР).

На пресконференцията национално представителните работодателски организации ще обосноват своето предложение за отмяна на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит (т. нар. „клас прослужено време“).

АОБР ще мотивира отново многократно декларираната своя позиция за отказ от провеждане на преговори за определяне на прагове на МОД до приемане от социалните партньори и държавата на консенсусен модел за определяне на минимална работна заплата в България.

В пресконференцията ще вземат участие:

  • г-н Васил Велев – председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България и ротационен председател на АОБР;
  • г-н Божидар Данев – изпълнителен председател на Българска стопанска камара;
  • г-н Цветан Симеонов – председател на Българска търговско-промишлена палата;
  • г-н Кирил Домусчиев – председател на УС на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България.

За повече информация, моля, отворете приложената покана.

Translate »