„Рестартиране” на изпълнението на антикризисните мерки поискаха работодателските организации

БСК поема председателството на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) за 2011 г.


Има асиметрия при изпълнението на антикризисните мерки, като с приоритет се изпълняват исканията на синдикатите, а предложенията на бизнеса се отлагат във времето. Това обявиха днес, 17.01.2011, петте национално представителни организации на работодателите у нас – Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК), Българската търговско – промишлена палата (БТПП), Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Съюзът за стопанска инициатива (ССИ).

Като примери за това председателят на БСК Божидар Данев посочи, че не се изплащат навреме задълженията на държавата и общините към бизнеса, няма извършена нито една приватизационна сделка, не са продадени правата за вредните емисии по протокола от Киото, не е променена методиката за определяне на таксата смет за фирмите, не са създадени редица поискани от бизнеса публични регистри (за арендата на земя, за ДДС, за регулаторните режими, обществените поръчки и др.), не са предприети необходимите реформи в администрацията, здравната и пенсионни системи, както и че все още няма електронно правителство. В резултат на това се задълбочава влошената ликвидност в икономиката, а работните места в последните две години са намалели с 12 на сто, допълни Данев. „За намаляване на ликвидността влияят също така спадането на половина на обществените поръчки и все още недостатъчното усвояване на парите от европейските фондове, както и липсата на кредитен ресурс в страната”, анализира Божидар Данев. Според него администрацията реагира твърде бавно на предложенията на бизнеса. Данев посочи като пример свързването на касовите апарати на бензиностанциите със системата на НАП от началото на 2011-та. Предложението за връзка на всички касови апарати с приходната агенция беше направено от БСК преди повече от три години, през май 2007, припомни Данев. Председателят на стопанската камара призова политиците да не се занимават със скандали, а да обърнат повече внимание на икономиката на страната ни. „2011-та ще е годината на оздравителните фалити и отрасловото преструктуриране на икономиката, която през последните тринайсет години беше силно деформирана от навлизането на спекулативни играчи”, коментира Божидар Данев. Председателят на БСК направи прогноза, че в секторите, които през 2010 отбелязват известен ръст (машиностроене, фармация, химия, туризъм, селско стопанство) вероятно ще нарасне заетостта. За сметка на това, в бурно развиващите се доскоро на спекулативна основа отрасли, свиването на заетостта ще продължи през тази година, коментира Данев.

Председателят на АИКБ Васил Велев изтъкна някои положителни тенденции през последните месеци, сред които: ускоряването на усвояването на европарите, повишения ръст на износа и постигнатите споразумения за реформа в пенсионната система и антикризисните мерки. Успоредно с това, той допълни, че повечето мерки не се изпълняват и трябва да бъдат актуализирани, като им се даде нов старт. Друга важна задача, според АИКБ, е административната реформа и по-доброто регулиране на бизнес средата. Според Велев, обаче, има голям риск част от реформите да бъдат пропуснати или отложени, защото сме в година на избори.

От своя страна Васил Тодоров, парламентарен секретар на БТПП, отбеляза, че е много бавна скоростта за предоставянето на услугите за бизнеса. Като пример той посочи работата на търговския регистър. Сред приоритетите на БТПП през 2011 година е приемането на Закон за браншовите организации и нов Закон за възобновяемите енергийни източници (ВЕИ).

Според председателя на КРИБ Огнян Донев 2011-та ще е годината, в която ще стане ясно кой кой е в България, тъй като ще се осъществи преброяване на работодателските и синдикалните организации у нас. Огнян Донев допълни, че българската икономика има нужда от спокойна среда и преследването на ясни приоритети. Такъв приоритет е запазването на работните места, както и реформите в публичния сектор. Положителен резултат от управлението до момента, според Донев, е засилената борба с организираната престъпност.

Радосвета Господинова, която е главен секретар на ССИ, посочи три приоритета за тяхната организация: тристранното сътрудничество, приемането на закон за рисковото инвестиране, както и регламентирането на договора за франчайзинг в Търговския закон.

Работодателите представиха своите общи приоритети за 2011 година, а именно:

1. Пълноценно сътрудничество с Правителството за изпълнение на антикризисни мерки от 2010г., с най-значим ефект върху бизнеса.

2. Промени в административната среда и регулаторните режими.

3. Продължаване на реформите в социално-осигурителните системи и здравеопазването.

4. Позиции по трудово-правните отношения и политики за гъвкав пазар на труда.

5. Ускорено приемане на Националната стратегическата референтна рамка за 2014-2020 г., в контекста Европа -2020.

Всички работодателски организации категорично подкрепиха обсъждания в момента Закон за ограничаване на разплащанията в брой като добра, но не единствена мярка срещу сивата икономика.