На пресконференция днес, 28 януари 2008 г., Асоциация на организациите на българските работодатели /АОБР/ отчетe постигнатите резултати за 2007 г. и обяви приоритетите в своята дейност за 2008 г.

В пресконференцията взеха участие:

 • Васил Велев – председател на Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България
 • Дикран Тебеян – Зам.-председател на Българската стопанска камара
 • Божидар Божинов – Председател на Българската търговско-промишлена палата
 • Ваня Тодорова – Председателят на БСЧП „Възраждане”
 • Борислав Борисов – Председател на Управителния съвет на Съюз за стопанска инициатива

Досегашният председател на АОБР, Борислав Борисов предаде ротационното председателство на Васил Велев, изложи постигнатите успехи за изминалата година и посочи като основни резултати от общите усилия на петте работодателски организации през 2007 г.:

 • Намаляването на осигурителната тежест 3 %;
 • Приемането на плоския пропорционен данък на доходите на физическите лица, без необлагаем минимум;
 • Приемането на данък дивидент в размер на 5%;
 • 0% корпоративен данък в 138 общини в България и 10 %-ов данък в останалите;
 • Премахване на някои административни прегради.

Към посочените резултати Васил Велев, който прие ротационното председателство на Асоциацията на организациите на работодателите в България за 2008 г., допълни:

 • България е на първо място сред 178 страни в класацията по успешни данъчни реформи през 2006-2007 г. според доклада на Световната банка
 • Страната ни е седмата по атрактивност в света за чужди капитали – съгласно общоприетия индекс на инвестиционното представяне на UNCTAD. Страната ни е най-привлекателната дестинация за инвестиции в Централна и Източна Европа. Спрямо доклада, публикуван през 2005 г.
 • Според последното проучване на Асоциацията на европейските стопански камари за 2008 г., България е определена като втора страна в Европа с най-благоприятен бизнес климат, след Дания.

Господин Велев също така изложи и приоритетните дейности за 2008 г. и посочи конкретни стъпки за тяхното изпълнение.

Всички присъстващи от страна на работодателските организации се спряха на различни аспекти от приоритетите и се обединиха около становището за още по-активно сътрудничество на петте работодателски организации.

***

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) е учредена през 1995 г., като обединение на официално признатите за представителни организации на работодателите в Република България, имащо за цел да координира позициите на своите членове и да съдейства за консолидиране, балансиране и единно представляване на техните интереси. АОБР е член на Международната организация на работодателите, която участва в работата на Международната организация на труда. През 2008 г. АОБР се председателства от Асоциацията на индустриалния капитал в България, по силата на заложения в Устава ротационен принцип на управление.

Translate »