На 11 юни 2023 г. се проведе Общо събрание на Международната организация на работодателите. В него участва делегация на българските работодатели, водена от Цветан Симеонов, председател на УС на БТПП и ротационен председател на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) за 2023, в качеството му на делегат по време на 111-та сесия на Международната конференция на труда в Женева.

Събранието бе открито от Мишел Пармли, председател на МОР, която приветства участниците, като сподели, че въпреки официалния край на ковид пандемията, все още се чувства негативното влияние върху веригите за доставка. Пармли акцентира и върху геополитическите сътресения, които оказват влияние върху света на труда.

Роберто Суарез, главен секретар на МОР, представи Годишния доклад на организацията /2022-2023/, акцентирайки върху извършената дейност – над 25 събития, 8 регионални срещи, 17 работни групи, 54 публикации, подготовка на множество позиции, становища и документи.

Ренате Хорнунг-Драус, заместник-председател на МОР към Международната организация на труда, представи последните новости в дейността на МОТ, акцентирайки върху инициативата за създаване на Глобална коалиция за социална справедливост, програмата и бюджета на МОТ, както и темите за следващата сесия на МКТ.

Общото събрание продължи с дискусионен форум, посветен на темата за предизвикателствата пред работодателските организации.