Категория:

На 22.01.2018 г., представителите на АОБР Никола Зикатанов и Васил Тодоров се срещнаха с председателя – Фил О’Райли, и с представители на BIAC – Консултативен съвет по бизнес и индустрия към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

По време на срещата към представителите на АОБР беше отправена поканена да излъчат членове на политическите групи на BIAC. Г-н Зикатанов и г-н Тодоров са заявили приоритетен интерес към групите: Икономическа политика и регулации; Иновации и цифрова икономика; Заетост, умения и образование.

По препоръка на BIAC, предстои АОБР да организира посещение в Париж на българска делегация на високо равнище, която официално да заяви пред ръководството на ОИСР желанието на българския бизнес за ускорено приемане на България в международната организация.

Инициативата за приемане на България в ОИСР е на АОБР и датира от м. март 2017 г., а от 1 януари 2018 г. АОБР е член-наблюдател на BIAC.

Translate »