Категория:

В бр. 24/16.03.2018 г. на Държавен вестник са обнародвани промените в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ), приети от Народното събрание на 1 март 2018 г. по настояване на национално представителните работодателски организации.

На 8 март т.г. Администрацията на Президента на РБ се обърна към АОБР със запитване във връзка с формулирането на мотивите за решението на Президента дали да издаде указ за обнародване на промените в ЗТМТМ, или да върне закона за повторно разглеждане от Народното събрание.

В тази връзка, АОБР върна аргументирано становище, чрез което се настоява за обнародване на промените, като се обръща внимание, че са необходими промени и в други нормативни актове, които да гарантират подобряването на състоянието на пазара на труда в България. „На дневен ред е назрялата необходимост от изготвянето и внасянето на промени в Закона за професионалното образование и обучение, Закона за признаване на професионални квалификации и съответните подзаконови нормативни актове включително чрез ангажиране на компетентните държавни органи – МОН, МТСП, НАПОО, ДАТМН и др. По такъв начин ще бъдат преодолени пречки пред наемането на търсени специалисти от трети държави, ще се подобри ефективността на пазара на труда, което би било от огромна полза за цялото общество“, се казва в становището на АОБР.

Translate »